Nog geen duidelijkheid over definitieve invoering 2toDrive

Zowel het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als het CBR kunnen nog geen duidelijkheid geven over de invoeringsdatum van 2toDrive. De pilot, waarbij jongeren op hun zeventiende hun rijbewijs kunnen halen, liep 31 oktober vorig jaar af en had over moeten gaan in wetgeving, maar dit bleek nog niet te zijn gebeurd. Voor een deel van de jongeren geldt momenteel een overgangsregeling, anderen moeten wachten op de definitieve invoering. 

De gevolgen van de problemen bij 2toDrive zouden beperkt blijven, omdat het project begin 2018 definitief zou worden ingevoerd. Tot op heden is dat niet gebeurd. Wel geeft zowel het ministerie als het CBR aan ‘op korte termijn’ meer te kunnen vertellen.

Wachten met examens

Bij 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar rijles volgen en op hun 17e het rijexamen afleggen. Tot hun 18e rijden ze onder begeleiding van een ervaren bestuurder. Voor jongeren die op 1 november 2017 16 jaar of ouder was, is er niks veranderd. Voor deze groep geldt een overgangsregeling.

Jongeren die op 1 november nog geen 16 jaar waren, moet wachten met rijles tot de wet is ingevoerd. Zij kunnen nog geen theorie-examen afleggen of rijles volgen tot de wetgeving rond is. Eerder liet het CBR aan RijschoolPro weten dat de problemen bij 2toDrive maar voor een kleine groep gevolgen heeft: “Het gaat om ongeveer twintig leerlingen per maand die normaal gesproken direct na hun 16e verjaardag zouden beginnen aan het theorie-examen.” Het volgen van rijlessen is sowieso pas toegestaan als de leerling 16,5 jaar is. Het CBR verwacht dat als deze leerlingen de leeftijd van 16,5 jaar bereikt hebben, de wet al definitief is.

Lees ook:

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van RijschoolPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Fri, 23 Feb 2018 12:53:11 +0000

Seksueel contact met rijschoolleerling is in Engeland einde carrière

Engelse instructeurs die seksueel contact met minderjarige leerlingen hebben, verliezen hun lesbevoegdheid. Dat benadrukt het DVSA, het Engelse CBR. Zelfs in gevallen waarbij er instemming is van beide partijen, wordt het gezien als machtsmisbruik en riskeert de instructeur inname van de bevoegdheidspas.

Net als in Nederland verschaft het Engelse toetsingsorgaan actief informatie over het kiezen van een juiste rijschool. The Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) gaat zelfs een stap verder, want leerlingen kunnen rijscholen aangeven bij het toetsingsorgaan rijvaardigheid als zij zich misdragen.

Er staan momenteel 39.000 instructeurs geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk. Van april 2016 tot maart 2017 zijn er 109 Engelse instructeurs veroordeeld. Deze veroordeelde instructeurs verloren vervolgens de lesbevoegdheid. De Verklaring Omtrent Gedrag is in Groot-Brittannië al jaren vereist om de bevoegdheidspas te verkrijgen en te verlengen. Elke vier jaar wordt het criminele verleden van de rijinstructeur getoetst.

Rijinstructeur aangeven

Leerlingen in Engeland hebben de mogelijkheid om hun rijinstructeur of rijschool aan te geven bij DVSA. Zij gaan met rijschoolhouders in gesprek als blijkt dat er niet naar behoren wordt gehandeld. Als het nodig is, bemiddelt de organisatie tussen leerling en rijschoolhouder.

“Wij nemen de veiligheid van leerlingen heel serieus”, zegt Andy Rice, hoofd afdeling fraude en onderzoek bij DVSA. “Rijinstructeurs die over de schreef gaan, worden onmiddellijk op het matje geroepen.” DVSA schetst voorbeelden zoals fysiek contact, ongewenste berichtjes via WhatsApp, of ongepaste opmerkingen tijdens de rijlessen.

Wanneer een rijschoolhouder of rijinstructeur herhaaldelijk in de fout gaat, draagt DVSA de zaak over aan de politie. Als blijkt dat de rijinstructeur in kwestie een misdrijf heeft begaan, loopt hij of zij de kans de lesbevoegdheid te verliezen.

CBR geeft alleen voorlichting

In tegenstelling tot DVSA, speelt het CBR geen formele rol in dit soort situaties. Het CBR heeft de laatste jaren een professionaliseringsslag gemaakt, maar het is niet mogelijk om rijschoolhouders aan te geven bij het exameninstituut. “Als een leerling zoiets overkomt is dat heel vervelend. Wij adviseren dan om de klacht eerst neer te leggen bij de rijschool zelf”, zegt een woordvoerder van het CBR. “Daarna kan iemand zich wenden tot de belangenorganisatie waarbij de rijschool is aangesloten, zoals Bovag, FAM of VRB.”

Mocht dit niet werken dan kunnen leerlingen terecht bij de Geschillencommissie, adviseert het CBR. Die is onafhankelijk en onpartijdig. Verder kunnen leerlingen via ConsuWijzer, het loket van de overheid voor consumenten, klachten en vragen over hun rijschool indienen.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Willem de Hoog
Publicatie datum: Fri, 23 Feb 2018 08:53:13 +0000

Nieuwe privacywet: belangrijke tips voor rijschoolhouders

De nieuwe privacywet die vanaf 25 mei in heel Europa wordt ingevoerd, treft ook rijschoolhouders. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft leerlingen en werknemers meer invloed over wat rijscholen met hun privacygevoelige informatie doen. RijschoolPro sprak met jurist Simone Diemel van Bovag over wat er precies verandert voor rijschoolhouders.

Rijschoolhouders krijgen te maken met heel wat persoonsgegevens, van medewerkers en van klanten. Ondernemers mogen voortaan alleen informatie verzamelen die nodig is om de les- of arbeidsovereenkomst goed uit te voeren. Wanneer rijscholen informatie gebruiken voor commerciële doeleinden, dan moeten zij hiervoor in bepaalde gevallen toestemming krijgen van de leerling.

In grote lijnen verandert er niet zo veel volgens jurist van Bovag. “Het bestaande leerlingenbestand moet al aan allerlei regels voldoen. Mochten rijschoolhouders toch twijfelen of de gegevens legitiem zijn, dan kunnen zij een opruimactie starten: ex-leerlingen verwijderen en bij huidige leerlingen alsnog het bestand op orde brengen.”

Meer duidelijkheid

Rijscholen moeten in veel gevallen toestemming vragen om persoonsgegevens op te slaan. Bij leerlingen gebeurt dit vaak aan het begin van de rijopleiding, wanneer zij een inschrijfformulier invullen. Bij het invullen van het formulier gaat de leerling akkoord met de voorwaarden die de rijschool stelt. Rijscholen zijn verplicht te vertellen welke gegevens ze met welk doel verzamelen. Daarnaast moeten ze duidelijk communiceren hoe ze de data gebruiken, hoe lang ze de gegevens bewaren en hoe ze de data beveiligen. Een rijschool moet aan kunnen tonen dat ze deze toestemming hebben verkregen. Toestemming hoeft echter niet te worden gegeven als het gaat om gegevens van betalende leerlingen die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Diemel raadt rijschoolhouders aan hun ict-systemen en overeenkomsten opnieuw scherp te stellen.

dation, ipad, lesauto, planning, agenda, software

Bovendien hebben leerlingen recht op inzage van hun persoonsgegevens. Dat houdt in dat ze op elk moment mogen vragen welke gegevens de rijschool van hen heeft opgeslagen. Cursisten hoeven geen reden te geven voor een inzageverzoek. Leerlingen mogen rijscholen verzoeken de gegevens te verwijderen. Dit verzoek kan op verschillende manieren worden ingediend, zoals bellen, mailen of per post. Een rijschool mag dit verzoek niet weigeren.

Leskaart

Naw-gegevens van de leerling zoals naam, geboortedatum en adres zijn noodzakelijk om te voldoen aan de lesovereenkomst. Rijscholen mogen deze gegevens dan ook opslaan, mits zijn aangeven voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Een goed voorbeeld is de leskaart. De instructeur mag gegevens invullen die nodig zijn om te voldoen aan de lesvoorwaarden. Hierbij kan men denken aan hoeveel lessen iemand gehad heeft, hoeveel lessen er betaald zijn, en op welk tijdstip de volgende les plaats zal vinden.

Het Burgerservicenummer (BSN) is een zogeheten bijzonder persoonsgegeven dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burger en overheid. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegeven gelden strenge regels. Voor het reserveren van een examen heeft een rijschool geen BSN nodig. Voor een aanvraag is in elk geval een volledige naam (voor- en achternaam volgens paspoort) en geboortedatum nodig. Diemel adviseert dan ook om het BSN niet meer op te slaan.

Commerciële doeleinden

Noodzakelijke persoonsgegevens van bestaande leerlingen mogen voor marketingdoeleinden worden gebruikt indien deze doeleinden verband houden met rijlessen, zo stelt Diemel. Denk aan het versturen van mailings. Als de doeleinden geen verband houden met rijlessen of de rijschool andere, geen noodzakelijke, informatie aan de leerling vraagt en deze gebruikt voor marketingdoeleinden dan dient de leerling hier toestemming voor te geven. Rijscholen moeten deze doeleinden expliciet vermelden. De leerling moet wel altijd de mogelijkheid krijgen om van de mailings af te zien.

Informatie doorgeven aan derden mag alleen als de leerling daar toestemming voor geeft, of als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de lesovereenkomst. Een voorbeeld hiervan is een leerling die overstapt naar een andere rijschool. Ook zijn er partijen binnen de rijschoolbranche die informatie over leerlingen doorverkopen aan derden. Dit mag nog steeds, mits het noodzakelijk is voor de uitvoering van de lesovereenkomst. Heeft het geen betrekking op de uitvoering van de lesovereenkomst, dan moet de leerling expliciet toestemming geven.

Gezondheid is privacygevoelig

Een rijschool mag aan de leerling vragen of hij of zij in staat is om fysiek en mentaal een auto te besturen, en kan de leerling hiervoor laten tekenen. De rijschool hoeft hierbij niet specifiek in te gaan op de gezondheid van de leerling, zo stelt de jurist van Bovag. “Deze informatie is nodig om te voldoen aan de lesvoorwaarden, maar is te gevoelig om specifiek op in te gaan.”

De instructeur is uiteindelijk de juridisch bestuurder, maar vragen naar de gezondheid van een leerling blijft een grijs gebied. Enerzijds is de gezondheid privacygevoelig, en anderzijds moet de rijinstructeur de leerling informeren en weten of ze samen veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Daarnaast komt het het wel eens voor dat een leerling niet rijgeschikt is, terwijl er wel al veel geld in de opleiding is gestoken. Het blijft daarom belangrijk dat een leerling aan het begin van de opleiding het medisch traject doorloopt.

Leerlingen moeten de gezondheidsverklaring tegenwoordig zelf invullen. Het CBR heeft dit gedaan met oog op de nieuwe privacywetgeving. “Medische gegevens zijn gevoelig, en alleen de leerling en het CBR mogen deze inzien”, liet CBR-directeur Petra Delsing eerder weten.

Lange termijn

De nieuwe wetgeving stelt dat gegevens ‘niet langer dan noodzakelijk’ bewaard mogen worden. Wanneer de leerling slaagt, en er bestaat geen noodzaak meer om de gegevens te bewaren, dan moet de rijschool deze verwijderen. Voor de Belastingdienst dienen bepaalde zaken zeven jaar te worden bewaard. “Een praktische oplossing voor dit probleem is om de persoonsgegevens enkel in een mapje ‘Belastingdienst’ te bewaren, en uit overige systemen te verwijderen”, is het advies van Diemel.

Er zijn ook rijscholen die zelf bijhouden welke leerlingen zij hebben opgeleid. Sommige rijinstructeurs monitoren hun eigen slagingspercentage, en ook die van de examinators. Diemel stelt dat dit soort specifieke bestanden als onrechtmatig kunnen worden beoordeeld. Hoewel de jurist begrijpt dat sommige ondernemers dit bijhouden, benadrukt zij dat de hiervoorgenoemde zich op een hellend vlak begeven. Rijinstructeurs hebben geen contractuele relatie met de examinator, en -hoogstwaarschijnlijk- geen toestemming van het CBR en examinator om dit te doen.

Daarnaast stelt de wet dat de gegevens goed beveiligd moeten zijn. Rijscholen moeten dan ook passende technische en organisatorische maatregelen nemen om hun persoonsgegevens te beveiligen. De wet geeft niet specifiek aan hoe dit moet, maar om datalekken te voorkomen zullen rijscholen ervoor moeten zorgen dat de gegevens goed beveiligd zijn.

Social media

Een rijschool mag een geslaagde leerling alleen op social media zetten als de leerling daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Het gaat in dit soort gevallen vaak om een foto en dat is een bijzonder persoonsgegeven waarvoor een hoge mate van bescherming geldt.

“Bij kinderen onder de 16 jaar heeft de rijschool ook toestemming van de ouders nodig”, vertelt Diemel. “De rijschool moet dit ook aan kunnen tonen, zodat het controleerbaar is.”

Personeelsdossier

Het bijhouden van personeelsgegevens is vergelijkbaar met het bijhouden van de gegevens van de leerlingen. Bedrijven mogen alleen gegevens opslaan om de arbeidsovereenkomst uit te voeren. Een BSN, salarisgegevens, een rekeningnummer, pensioengegevens, en kopieën van de salarisstroken zijn nodig voor het personeelsdossier. Rijschoolhouders mogen geen gevoelige gegevens opslaan zoals godsdienst, seksuele voorkeur, politieke gezindheid en strafrechtelijke gegevens.

Wanneer een rijinstructeur of ander personeelslid ziek wordt, dan gelden er specifieke regels over wat er wel en niet vastgelegd mag worden. Zo mag de rijschoolhouder niet registreren wat de medewerker heeft.

Aanvullende informatie over de nieuwe privacywetgeving is onder meer te vinden op de site van Bovag.

Lees ook:

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van RijschoolPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Willem de Hoog
Publicatie datum: Thu, 22 Feb 2018 08:33:38 +0000

Leerling betrokken bij ongeval tijdens motorrijles in Leiden

Een leerling reed afgelopen zaterdag tijdens haar motorrijles tegen een winkeldeur in Leiden. De vrouw had even daarvoor de controle over het voertuig verloren. Hoewel er veel mensen in de straat liepen, bleven alle omstanders ongedeerd. De motorrijdster in spé moest naar het ziekenhuis gebracht worden.

De vrouw reed tegen de deur van de winkel en de motor kwam vervolgens tot stilstand. In de winkel waren twee medewerkers aanwezig. Die bleven allebei ongedeerd. De politie is een onderzoek gestart naar het ongeval.

Andere afloop

“Ik ben me rot geschrokken. Binnen één seconde was het gebeurd’’ vertelt een medewerker van de winkel aan het Leidsch Dagblad. “Normaal staat de deur open, maar nu was er een klant met een klein kindje binnen, dus hadden we de deur dicht gedaan. Het had zo anders kunnen aflopen.”

Lees ook: Geparkeerde lesauto in brand gestoken

Bron: Verkeerspro
Auteur: Willem de Hoog
Publicatie datum: Mon, 19 Feb 2018 10:25:32 +0000

Nederland overtreedt met regels rond aanhanger opnieuw EU-richtlijn

Nederland is opnieuw de fout ingegaan met de Europese richtlijn voor rijbewijzen. Deze keer gaat het om de combinatie personenauto met aanhanger. Een BE-rijbewijsbezitter mag in Nederland in bepaalde gevallen het maximaal toegestane gewicht van 3.500 kilogram overschrijden. Dit is volgens de Europese Commissie echter niet toegestaan. Nederland is al meerdere keren op de vingers getikt vanwege verkeerde naleving van de zogeheten derde Europese rijbewijsrichtlijn.

De Belgische mobiliteitsminister François Bellot stelde de Nederlandse regelgeving onlangs aan de kaak in een Belgische plenaire vergadering. De aanhangwagen van de BE-combinatie mag volgens de derde Europese rijbewijsrichtlijn niet meer wegen dan 3.500 kilogram. De combinatie heeft dus een maximum toegestane massa van 7.000 kilo. De maximale massa voor de BE-combinatie ligt onder bepaalde voorwaarden in Nederland echter boven deze 7.000 kilo.

Gelijkschakeling

Nederland en Frankrijk hanteren deze ‘foute’ invulling van de Europese richtlijn, terwijl België en Duitsland zich wel aan de maximumgrens van 7.000 kilogram houden. BE-rijbewijshouders die met een aanhangwagen rijden die meer dan 3.500 kilogram wegen zijn in België in overtreding. “Een aanhangwagen mag niet meer dan 3.500 kilogram bedragen. Wie met een aanhangwagen/oplegger met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3.500 kilogram wil rijden, heeft een rijbewijs C1E nodig”, aldus Bellot.

Het is volgens Vlaams kamerlid Daphné Dumery belangrijk dat er gelijkschakeling is tussen Europese landen, en noemt België een ‘logistiek knooppunt’. “Men rijdt van het ene land naar het andere en er moet duidelijkheid zijn over welk rijbewijs men op dat ogenblik heeft en dat dit in overeenstemming moet zijn met zowel Frankrijk, Nederland, België en Duitsland.” Dumery stelt dat de Europese Commissie opheldering heeft gegeven. “Onze regelgeving klopt, Nederland en Frankrijk moeten zich nog voegen in deze interpretatie.”

Voorwaarden

Een houder van het rijbewijs E bij B mag in Nederland rijden met een aanhangwagen die zwaarder is dan 3.500 kilogram, onder twee voorwaarden:

  • De toegestane maximumlast onder de koppeling van de oplegger of middenasaanhangwagen bedraagt niet meer dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend voertuig en de massa in rijklare toestand van het trekkend motorrijtuig:
  • De toegestane maximum aslast dan wel de som van de toegestane maximum aslasten van de oplegger of middenasaanhangwagen bedraagt niet meer dan 3.500 kg.De uitzondering geldt alleen voor bestuurders die het BE-rijbewijs na 19 januari 2013 hebben behaald.

Eerder de fout in

De Derde Europese Rijbewijs Richtlijn is van kracht sinds 2013. De nieuwe richtlijn bracht nieuwe rijbewijscategorieën met zich mee zoals C1, D1, C1E en D1E. Ook zorgde diezelfde richtlijn voor het getrapte motorrijbewijs.

Het is niet de eerste keer dat Nederland de fout in gaat met de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Zo werd in 2013 ontdekt dat Nederland het enige land was dat het motorrijbewijs A1 verplicht stelde voor het halen van A2. Dat was volgens de richtlijn niet nodig: een directe toegang tot het A2-examen was ook mogelijk. De Nederlandse regelgeving is hier vervolgens op aangepast.

Eind vorig jaar werd de wetgeving rond het A-rijbewijs halsoverkop opnieuw aangepast. De leeftijd voor het A-rijbewijs werd verlaagd van 24 naar 21 jaar. Wie voor zijn 21e het A-rijbewijs haalt, krijgt wel de beperking code 80 opgelegd tot zijn 24e. De code vervalt ook twee jaar naar het halen van het rijbewijs.

Vorig jaar werd overigens ook bekend dat Nederland de Europese richtlijn niet naleefde op het gebied van de geldigheid van rijbewijzen. De Europese Commissie heeft Nederland daarom voor het Europese Hof van Justitie gedaagd.

Lees ook:

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van RijschoolPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Willem de Hoog
Publicatie datum: Fri, 16 Feb 2018 07:55:21 +0000

Alcoholslot werkt beter dan boete om herhaling te voorkomen

Automobilisten die te veel gedronken hebben een alcoholslot geven, werkt beter dan ze een traditionele straf als een boete geven. Dat blijkt uit onderzoek van Vias institute. Het percentage recidivisten onder mensen die een alcoholslot opgelegd krijgen, ligt namelijk ten minste 75 procent lager.

Het Belgische onderzoeksinstituut voor verkeersveiligheid publiceert het onderzoek op een belangrijk moment. Onlangs keurde de Belgische Tweede Kamer een wetsvoorstel goed over verplichte alcoholsloten. Bestuurders die betrapt worden met 1,8 promille in hun lichaam krijgen zo’n slot, net als veroordeelde recidivisten met 1,2 promille in hun lichaam. Deze regels gaan in vanaf 1 juli.

Aanvullende maatregelen

Uit nieuw onderzoek van Vias institute blijkt dat een alcoholslot goed werkt: het zorgt ervoor dat de kans op recidive met 75 procent daalt. De studie toont wel aan dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Want zonder die maatregelen hebben bestuurders sneller kans om terug te vallen in hun oude gewoontes. Het gaat dan specifiek om een programma waar veroordeelden het alcoholslot leren gebruiken en waar ze leren over de gevaren en gevolgen van rijden onder invloed.

Momenteel wordt zo’n slot nog weinig toegepast, zien de onderzoekers. Tot nu toe hebben rechters de mogelijkheid, en niet – zoals straks – de verplichting, om een alcoholslot op te leggen. In aanmerking voor zo’n slot komen overtreders met een alcoholgehalte van 0,8 promille of hoger in hun lichaam en recidivisten en bestuurders in staat van dronkenschap.

Te duur, te zwaar

Maar veel rechters leggen het slot volgens de onderzoekers niet op. Daar zijn volgens hen verschillende redenen voor. De overtreders zijn niet altijd bereid om zo’n alcoholslot te laten installeren. Ofwel omdat ze het te duur vinden, of het ondersteuningssprogramma te zwaar inschatten. Maar ook omdat ze soms met bedrijfswagens rijden en hun werkgever niet willen informeren of omdat ze voor hun werk met meerdere voertuigen rijden.

De prijs van de toestellen zal door de fabricatie op grotere schaal zeker dalen de komende jaren, verwachten de onderzoekers. Dat moet een gunstig effect hebben op de nieuwe maatregel.

1,7 promille

Uit onderzoek van Vias blijkt ook dat het gemiddelde alcoholgehalte van bestuurders die onder invloed betrokken zijn in een letselongeval, 1,7 promille is. 4 op 10 bestuurders hebben een alcoholgehalte van 1,8 promille of meer in hun lichaam. Volgens cijfers van Vias heeft 1 op de 5 bestuurders die boven de wettelijke alcohollimiet zit, meer dan 1,8 promille in zijn lichaam. Elk jaar lopen ongeveer 50.000 bestuurders tegen de lamp voor alcohol achter het stuur.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Fri, 16 Feb 2018 07:28:46 +0000

‘Rijscholen krijgen veel te lage tarieven voor opleiden mbo’ers’

Rijscholen leiden tegen veel te lage prijzen BBL-leerlingen op voor het beroepsvervoer. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek hanteert dusdanig lage tarieven dat de kwaliteit van de opleiding in het geding komt. Dat stelt rijschoolhouder Willem Verboon die jarenlang heeft meegedaan met het project van het Sectorinstituut, waarbij duizenden mbo’ers worden opgeleid. “Een rijles in de vrachtauto voor 41 euro per uur: waar zijn we mee bezig?” 

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) biedt rijscholen de mogelijkheid zich aan te melden als opleider voor BBL-leerlingen die chauffeur wegvervoer willen worden. De overeenkomst heeft de duur van twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging van één jaar. Sinds 1 januari 2018 is STL een nieuwe overeenkomst aangegaan met negentien grote rijscholen verspreid over Nederland. In totaal hadden 37 opleiders zich ingeschreven.

Punten scoren met korting

De opleiders worden geselecteerd door middel van een offerteprocedure. De rijscholen dienen een plan van aanpak in over een aantal vastgestelde onderwerpen waar de opleider aan moet voldoen. Met dit plan van aanpak kunnen ze maximaal 70 punten scoren. Hierbij zal niemand het minimum of het maximum aantal punten scoren, vertelt Willem Verboon, eigenaar van de gelijknamige rijschool uit Oosterhout. “De overgrote meerderheid zal uitkomen op 35 tot 60 punten.”

Door het geven van korting van maximaal 25 procent kunnen de rijscholen nog eens maximaal 30 punten behalen. “Als een opleider dan een slechte score heeft omdat hij niet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet en wel de maximale korting geeft, heeft hij nog steeds de meeste punten waardoor hij ook de offerteprocedure wint. Is dan de kwaliteit het belangrijkste of de prijs?”

Vaste prijzen

De maximale prijzen voor de opleidingen staan vast. Zo mogen de rijscholen maximaal 41 euro vragen voor een rijles in de personenauto, zonder korting. Wanneer een leerling wordt opgeleid voor de C-categorie, ligt de maximumprijs per uur op 55 euro. Geeft een rijschoolhouder 25 procent korting, dan komt het uurtarief dus uit op 41,25 euro.

Meerdere rijschoolhouders lieten aan RijschoolPro weten niet mee te willen gaan in tarieven van STL. “Deze tarieven zijn al van toepassing sinds 2012 en als het huidige contract weer drie jaar doorloopt, gelden ze tot en met 31 december 2020”, zegt Verboon. “Zijn dit goede vooruitzichten voor de branche terwijl de economie bloeit?”

‘Kijk in de spiegel’

Verboon heeft zes jaar lang BBL-leerlingen opgeleid via STL. Ook voor deze recente ronde heeft hij zich ingeschreven, zonder korting te geven op de lesprijs. “Tegen mijn collega’s zeg ik: kijk eens in de spiegel. Waar zijn we mee bezig?” De lesprijs voor vrachtauto ligt normaal gesproken rond de 70 euro bij Verboon. “STL vraagt om kwaliteit, hoe kun je die waarmaken met deze tarieven?”

Verboon geeft toe dat hij nu in een luxepositie zit waardoor hij STL niet nodig heeft met deze lage tarieven. “We hebben het niet altijd even druk gehad, met name in de crisistijd.” Dat hij de opdracht niet gegund kreeg, heeft weinig gevolgen voor zijn bedrijf. “Nu het economisch beter gaat, kun je ook kiezen voor goede opdrachtgevers. Het kost ons geen enkele moeite om deze te vinden.” STL hoort wat hem betreft niet in het rijtje opdrachtgevers die ‘normale’ tarieven betalen. “Bij een gezonde branche horen gezonde lesprijzen.”

Alternatief

Kunnen de rijscholen dan niet de koppen bij elkaar steken en de aanbesteding van het Sectorinstituut boycotten? “Dat zou mooi zijn, maar het zal nooit gebeuren”, antwoordt Verboon. “Er zijn altijd rijscholen die toch meegaan in de tarieven van STL. Ik vraag me dan af: gun je een ander het verlies niet? Wil je zelf het verlies pakken?”

Volgens de ondernemer is een dergelijke procedure niet eens nodig. “Laat een leerling of bedrijf zelf kiezen bij wie ze de opleiding willen volgen. Bijna alle opleiders die beroepsopleidingen verzorgen, hebben een certificering van KIWA, waardoor ze aan de kwalitieitseisen van SOOB/STL voldoen” Bovendien begrijpt hij de motivatie van STL niet om met kortingspercentages te werken. “Ze hebben geen winstoogmerk. Waar blijft dan de opbrengst van die korting? Waar gaat dit geld naartoe?”

‘Vaste basis’

Toch staan niet alle rijscholen negatief tegenover de aanbesteding. Verkeersschool Tilstra uit Friesland is een van de negentien deelnemende rijscholen. “Deze opdracht geeft ons een basis aan klanten, die je later ook weer terugziet”, vertelt Peter Smit, manager opleidingen bij Tilstra. “Bovendien geeft het ons allerlei ingangen, zowel bij transportbedrijven als bij scholen.” Volgens Smit is de rijschool niet afhankelijk van STL. “Nu niet, want het is hyperdruk, maar ik heb ook geen glazen bol. Je weet niet hoe de situatie over twee, drie jaar is.”

Smit ziet ook dat de tarieven van STL lager liggen dan hun normale lesprijzen. “Anderzijds hoeven we voor deze groep leerlingen geen acquisitie te doen, wat ook weer kosten bespaart.” De Friese rijschool heeft ‘wel wat korting’ berekend. “Achteraf bleek overigens dat we de opdracht ook hadden gekregen als we dat niet hadden gedaan.”

Gunningscriteria

In de gunningscriteria van STL staat dat de beoordelingscommissie in het kader van objectiviteit eerst de
kwaliteit per offerte beoordeelt, voordat de commissie naar de kortingspercentages kijkt. Op de vraag waarom er met kortingspercentages wordt gewerkt, antwoordt STL: “Het Sectorinstituut Transport en Logistiek wenst opleiders te selecteren met de beste prijs-kwaliteitverhouding. In onze procedure gaan we uit van een maximale prijs en zijn opleiders vrij om wel of geen korting aan te bieden.”

STL wil niet aangeven welke kortingspercentages de rijscholen hebben gehanteerd. “Dit betreft vertrouwelijke informatie die wij niet beschikbaar stellen.” Ook reageert STL op de vraag van Verboon waar de opbrengst van de korting blijft: “Bij de bepaling van de hoogte van de prijzen, die wij in rekening brengen aan de BBL’ers, houden wij rekening met de kortingen. Als sprake is van winst, dan worden daar weer andere activiteiten mee gefinancierd.”

Het Sectorinstituut is het niet eens met de stelling van Verboon dat de kwaliteit in het geding komt door de lage tarieven. “Wij zijn tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening van de nieuwe groep van verkeersscholen. Overigens ook van de groep van verkeersscholen die in de jaren 2015-2017 de dienstverlening verzorgde.”

Grondig voorbereid

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek zorgt voor instroom van personeel in de sector. Het instituut is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties: Transport en Logistiek Nederland (TLN), Vereniging Verticaal Transport (VVT) en de vakbonden FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen.

Het is de derde keer dat deze offerteprocedure wordt uitgevoerd door STL. “De procedure wordt steeds grondig voorbereid”, laat het Sectorinstituut weten. “Daarbij maken we gebruik van marktonderzoek en de ervaringen die wij hebben met de uitvoering van de rijopleidingen voor BBL’ers, door de op dat moment actieve groep van BBL-opleiders.”

Lees ook: Rijscholen kunnen zich aanmelden als opleider BBL-leerlingen

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van RijschoolPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 15 Feb 2018 08:37:06 +0000

Geparkeerde lesauto in brand gestoken

Onbekenden hebben afgelopen week geprobeerd met een brandbare vloeistof een lesauto in brand te steken. Dat gebeurde maandagavond aan de Distelweg in Oss. De auto stond geparkeerd onder een carport.

Voordat de brandweer arriveerde, was de beginnende brand al geblust door betrokkenen, meldt het Brabants Dagblad. Desondanks liep de auto schade op.

In de nabije omgeving werd een fles met brandbare vloeistof aangetroffen. Deze is door de politie meegenomen voor onderzoek.

Lees ook: Lesauto vliegt in brand tijdens rijexamen

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 15 Feb 2018 08:11:24 +0000

Onderzoekers waarschuwen voor vertrouwen op veiligheidssystemen

Rijondersteuning kan de veiligheid in de auto vergroten, maar gebruik ervan kan in sommige gevallen ook leiden tot gevaarlijke situaties. Dat blijkt uit een onderzoek dat in Frankrijk is uitgevoerd. De studie laat zien dat te veel vertrouwen in zelfrijdende systemen ook gevaren met zich meebrengt. Al eerder werden studies met vergelijkbare conclusies gepubliceerd.

Volgens het Belgische autoblad Autogids legden zestig vrijwilligers in een simulator een snelwegtraject af van 53 kilometer. Onderweg kregen ze onverwacht te maken met twee gevaarlijke situaties. Een uitwijkende vrachtwagen en een waarschuwing dat de zelfrijdende systemen midden in een bocht werden uitgeschakeld. De studie werd uitgevoerd door de universiteit van Straatsburg en het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Langere reactietijd

Bij de eerste proef lag de reactie met de veiligheidssystemen ingeschakeld op gemiddeld 2,2 seconden, tegenover 1 tot 1,5 seconden als de bestuurder zelf de volledige controle over het voertuig had. 35 procent van de bestuurders raakte een pylon. Een op de tien botste tegen de wagen, 27 procent reageerde door het stuur naar rechts te draaien. Bij de tweede situatie, wanneer de auto plotseling vroeg om de besturing over te nemen in de bocht, lag de gemiddelde reactietijd op 4,5 seconden. Bij 130 km/u wordt gedurende die tijd 160 meter afgelegd. Hoe ouder de bestuurder, hoe langer overigens de tijd en hoe groter de afstand.

Uit de studie blijkt verder dat bestuurders sneller indommelen als ze gebruikmaken van rijondersteuning, vooral wanneer ze in hun eentje in de auto zitten. De overgang van de automatische piloot naar zelf rijden ging vaak moeilijk en leidde soms tot gevaarlijke situaties. De reactie was te traag of onveilig. Het is daarom volgens de onderzoekers van belang om altijd de handen aan het stuur te houden en de voet in de buurt van de pedalen.

Rijlessen

In de rijschoolbranche wordt veel gediscussieerd over hoe om te gaan met rijondersteunende systemen tijdens de rijles. Uit onderzoek van RijschoolPro blijkt dat een grote meerderheid (78 procent) vindt dat deze technologie onderdeel moet zijn van de rijles. “Leerlingen moeten leren dat ze niet ‘op de rijondersteuning’ moeten rijden, maar zélf verantwoordelijkheid moeten nemen”, zegt een van de respondenten.

Veronica Verkeersschool uit Utrecht is onlangs gestart met een opleiding die gericht is op assistentiesystemen. Rijschoolhouder Veronica Verkeersschool wil hiermee de discussie op gang brengen over hoe om te gaan met deze systemen tijdens het praktijkexamen van het CBR.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Wed, 14 Feb 2018 11:34:38 +0000

Tachtig rijbewijsfraudeurs voor de Belgische rechter

De rechtbank van Antwerpen buigt zich deze week over een zaak waarbij tachtig kandidaat-chauffeurs betrokken zijn die vermoedelijk fraude hebben gepleegd met het rijbewijs. Ze kochten een zogeheten bekwaamheidsattest waarmee zij een voorlopig rijbewijs ophaalden. De Belgische verdachten riskeren 12 maanden cel. De receptioniste van de Belgische rijschool uit Borgerhout die de attesten verkocht, is een van de verdachten. 

De rijschool uit Borgerhout heeft naar schatting zo’n 300 valse bekwaamheidsattesten verkocht. Dit attest krijgt een leerling normaal gesproken wanneer hij of zij 20 uur praktijklessen bij een rijschool heeft gevolgd. Verdachten die dit papiertje kochten, volgden volgens de rechtbank geen rijlessen, maar kregen wel het bekwaamheidsattest. De verdachten betaalden prijzen tussen de 250 en 900 euro, zo stelt Het Laatste Nieuws.

Rijschoolhouder spoorloos

Naast de kopers gaat de rechtbank ook achter de rijschool aan. De eigenaar van de rijschool is spoorloos verdwenen, maar de 35-jarige secretaresse van de rijschool verscheen deze week voor de politierechter. De vrouw zat achter de receptie en reikte de documenten uit. Ze ontkent alle beschuldigingen.

De Antwerpse politie kwam de praktijken in 2015 op het spoor en startte een onderzoek. De directie van de beruchte rijschool R. uit Borgerhout verdween spoorloos. De rijschool ging failliet en werd overgenomen. Voor het mogen verschaffen van de betreffende attesten moet de rijschoolhouder een hoog brevet halen. Er was hier dus sprake van een gerenommeerde rijschool die misbruik maakte van zijn macht.

Lees ook: Gerenommeerde Belgische rijschool verkoopt massaal rijbewijzen

Bron: Verkeerspro
Auteur: Willem de Hoog
Publicatie datum: Tue, 13 Feb 2018 16:44:19 +0000