Rijleskeurmerk van start: eisen gepubliceerd

Om in aanmerking te komen voor het Rijleskeurmerk, mag het slagingspercentage van een rijschool niet meer dan 10 procent lager zijn dan het landelijk gemiddelde. Ook moet de rijschool minstens vijftien examens per kalenderjaar laten afleggen: een greep uit de eisen voor het Rijleskeurmerk die donderdag gepubliceerd zijn. Aanmelden voor het keurmerk is al mogelijk.

De eisen zijn donderdag gepubliceerd op de website van het Rijleskeurmerk. Deze lijst is opgesteld door Stichting LBKR, ‘belanghebbenden’ en het Centrum voor Certificatie, de instantie die het keurmerk heeft opgezet. Op 2 januari wordt het Rijleskeurmerk officieel gelanceerd, maar aanmelden is nu al mogelijk voor rijschoolhouders.

In januari wordt ook de eerste certificering uitgereikt aan drie rijscholen die in de testfase hebben meegedraaid. Rijscholen met dit keurmerk krijgen een eigen pagina op de website, mogen het logo gebruiken in hun uitingen en krijgen stickers voor op de lesvoertuigen en het kantoorpand.

Een aantal opvallende eisen op een rij:

Inschrijving en slagingspercentage

 • Om in aanmerking te komen voor het keurmerk, mag de rijschool geen dubbele inschrijvingsovereenkomst hebben onder een andere rijschool of rijinstructeur.
 • Het slagingspercentage van de rijschool mag verder niet meer dan 10 procent naar beneden afwijken van het landelijk gemiddelde. Bij een afwijking hiervan moet gemotiveerd worden wat de reden hiervan is.
 • De rijschool moet minimaal vijftien examens (eerste en herexamens) per kalenderjaar laten afleggen.

Eisen instructeur

 • De rijinstructeur dient in het bezit te zijn van een diploma waaruit blijkt dat het taalniveau minimaal 2F is of, in het geval van anderstaligen het ERK niveau NT2 – B2.
 • De rijinstructeur van het bedrijf dient een VOG t.b.v. rijinstructeur te overleggen van maximaal 1 jaar oud.

Rijinstructie

 • Het praktisch rijonderricht dient ter afwisseling zoveel mogelijk op verschillende tijdstippen te kunnen worden gevolgd waaronder tijdens de spitsuren.
 • Er dient te worden gestreefd naar het geven van instructie tijdens verschillende weersomstandigheden.
 • Er dient een evenwichtige verdeling te zijn van instructie binnen en buiten de bebouwde kom.
 • Stilstaan tijdens de rijles is uitsluitend toegestaan ten behoeve van educatieve doeleinden met betrekking tot de rijles. Het is de rijinstructeur niet toegestaan om de lesauto stil te zetten ten behoeve van zijn eigen pauze of om telefoonverkeer af te wikkelen, tenzij dit niet ten koste gaat van de rijlestijd van de leerling. Een sanitaire stop van de leerling of van de rijinstructeur of een pauzestop op uitdrukkelijk verzoek van de leerling ten behoeve van bijvoorbeeld een rook- of koffiepauze, wordt hier niet onder gerekend.
 • Ook is een lijst opgesteld met 37 verplichte lesonderdelen.

Bedrijfsvoering

 • De rijschool moet bereikbaar zijn. Dit kan worden gerealiseerd met behulp of door middel van een antwoordservice of een automatisch antwoordapparaat; e-mail, WhatsApp of een ander sociaal medium. De rijschool verplicht zich op werkdagen binnen 12 uur per telefoon, e-mail, WhatsApp of anderszins schriftelijk te reageren op verzoeken of vragen van reeds ingeschreven leerlingen
 • Bij onverwachte en langdurige verhindering draagt de rijinstructeur in overleg met de leerling zorg voor tijdige vervanging, de mogelijkheid de les in te halen, inschakeling van een andere Rijleskeurmerk gecertificeerde rijinstructeur of voor verplaatsing van de rijles.
 • Elke rijinstructeur brengt 1 keer per 12 maanden een bezoek van minimaal 3 uur aan een collega (ook deelnemer van het Rijleskeurmerk). Van deze 3 uur wordt minimaal 2 uur besteed aan het achterin meerijden met een collega.

Bekijk ook de volledige lijst met eisen.

Gedragscode

Ook is een gedragscode opgenomen voor rijschoolhouders en instructeurs. Hierin staat onder meer dat er niet wordt gediscrimineerd, dat er geen onzedelijk gedrag plaatsvindt, dat de lesauto schoon is en dat het slagingspercentage op de website van de rijschool actueel is en overeenkomt met het slagingspercentage op de website van het CBR.

Kosten

Voor opname in het register is er een eerste audit nodig, die 540 euro kost. Als er geen bijzonderheden zijn zal er vervolgens in het tweede en derde jaar een schriftelijke controle plaatsvinden. De schriftelijke controles kosten 150 euro, wat uitkomt op gemiddeld 280 euro per jaar. In het vierde jaar vindt er weer een herkeuring op locatie plaats, die gelijk is aan de initiële audit.

Per extra rijinstructeur bedragen de extra jaarlijkse kosten 45,-.  Bij meerdere vestigingen zijn de kosten afhankelijk van het aantal vestigingen. Rijschoolhouders kunnen ervoor kiezen om over drie jaar hetzelfde bedrag van 280 euro te betalen. De voorwaarde is dan dat zij zich voor minimaal drie jaar inschrijven voor het Rijleskeurmerk.

Controle

Niet alle eisen zijn even makkelijk te controleren. Er wordt immers niet met elke les meegereden om te kijken of de instructeur aan alle punten voldoet. “Toegegeven, het Rijleskeurmerk zal nooit helemaal waterdicht zijn”, vertelt voorzitter René Ungerer, directeur van Centrum voor Certificiatie. Wel gaat Ungerer ervan uit dat de manier van controleren het erg lastig zal maken om te frauderen. “We combineren veel gegevens met elkaar. Zo kijken we bijvoorbeeld in Top Online, pikken daar een leerling uit en daar mag de instructeur alle schema’s van laten zien.”

Het Rijleskeurmerk komt 7 januari aan bod bij het televisieprogramma Radar. Op 8 februari wordt uitleg gegeven over het keurmerk op de bijeenkomst van de LBKR.

Lees ook: Slagingspercentage zal stijgen door komst Rijleskeurmerk

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 27 Dec 2018 10:08:02 +0000

De 10 meest besproken nieuwsberichten uit de rijschoolbranche van 2018

Welke onderwerpen leverden het afgelopen jaar de meeste discussie op binnen de rijschoolbranche? Waar raakten we niet over uitgepraat? RijschoolPro zette de meest besproken berichten van het afgelopen jaar op een rij.

Maanden wachten op gezondheidsverklaring

Een thema dat duizenden automobilisten aangaat: de lange wachttijden bij de medische keuringen van het CBR. Hoewel het probleem langer speelt, kwam het dit jaar tot een hoogtepunt. In januari, op de algemene ledenvergadering van brancheorganisatie VRB, erkende CBR-directeur Petra Delsing dat het CBR kampt met een achterstand in het verwerken van de gezondheidsverklaringen.

Bij de meerderheid van de bestuurders valt de wachttijd binnen de vier maanden, maar bij zo’n 20.000 mensen is dat afgelopen jaar niet gelukt. Doordat het rijbewijs niet op tijd vernieuwd wordt, komen veel automobilisten in de problemen. Gevolg is dat de wachttijden bij de klantenservice óók oplopen.

Maar het CBR belooft beterschap. Er komt een nieuwe online dienstverlening voor de beoordeling van de rijgeschiktheid. Deze is inmiddels al beschikbaar voor beroepschauffeurs.

Als alles goed werkt, wordt de nieuwe service ook bij de andere rijbewijscategorieën ingevoerd. Begin volgend jaar moeten de resultaten al zichtbaar worden, is de verwachting.

Nieuw advies voor ADHD en ADD

We blijven nog even in de medische hoek. Dit najaar ontstond namelijk ook ophef onder rijschoolhouders over het nieuwe advies van het CBR voor mensen met ADHD of ADD. Wie in samenspraak met een arts voor zijn zestiende verjaardag gestopt is met de behandeling van ADHD of ADD, mag namelijk ‘nee’ invullen op de gezondheidsverklaring van het CBR bij de vraag ‘Heeft u ADHD/ADD?’.

‘Komen ze nu mee’, was samenvattend de reactie van de instructeurs. Het CBR meldde daarop dat het aangepaste advies te maken heeft met het feit dat bestuurders sinds een jaar de gezondheidsverklaring zelf moeten invullen. Hierdoor is het aantal mensen dat ‘ja’ antwoordt op de betreffende vraag met 30 procent is gestegen. Dat heeft ook weer een positieve uitwerking: het komt volgens het CBR nu minder vaak voor dat pas bij het examen blijkt dat iemand ADHD of een andere aandoening heeft.”

Code 95: terug de schoolbanken in

De oudere beroepschauffeur kan de schoolbanken weer in dankzij een foutje van Nederland. Om precies te zijn gaat het om C- en D-rijbewijshouders geboren voor 1 juli 1955. Zij werden vrijgesteld van nascholing, maar dat mag niet volgens de Europese richtlijn.

Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 kregen tot een paar jaar geleden de Code 95 op hun rijbewijs, terwijl ze hier niet de verplichte nascholing voor hoefden te volgen. Daarvoor kreeg Nederland al een waarschuwing. Per 1 juni 2015 is deze uitzondering daarom geschrapt.

Nederland ging er in de eerste instantie vanuit dat de automatisch bijgeschreven Code 95 geldig bleef totdat het rijbewijs verloopt. Dat accepteerde de Europese Commissie niet. De maatregel gaat dus nog een stapje verder: de chauffeurs die de Code 95 cadeau kregen moeten alsnog de schoolbanken in om na 2020 nog steeds werkzaam te zijn in de branche.

‘De nachtmerrie van iedere instructeur’

De donkerste uren van het jaar voor de rijschoolbranche waren misschien wel die van 1 mei. De dag dat de 66-jarige rijinstructeur Henk Reinink in zijn lesauto omkwam door een aanrijding met een trein, midden in het centrum van Bussum. De 18-jarige leerlinge wist de auto nog op tijd te verlaten. Reinink, rijschoolhouder uit Amersfoort, was bijna toe aan zijn pensioen.

Het tragische ongeval liet een diepe indruk achter in de branche. ‘De nachtmerrie van iedere instructeur’, schreef een rijschoolhouder.

Het droevige bericht werd opgevolgd door een hartverwarmend gebaar vanuit collega-instructeurs. Zij stonden meteen paraat om de familie te helpen met praktische zaken en het overnemen van leerlingen. Tijdens de uitvaart van Reinink in Leusden gaven vele instructeurs een eerbetoon aan hun omgekomen collega.

“Vaak wordt gezegd dat we als rijscholen alleen maar concurrenten van elkaar zijn. Op deze manier kunnen we laten zien dat we wél voor elkaar klaar staan.”

Privacy-proof

Geen enkele rijschool kon dit jaar ontkomen aan het privacymonster: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG, op 25 mei in heel Europa ingevoerd, bracht heel wat vragen met zich mee: wat moet ik nu met alle persoonsgegevens van mijn leerlingen? Wat mag ik nog noteren over hun gezondheid? Hoe gaan we om met foto’s van geslaagden op Facebook?

Het is dus belangrijker dan ooit om op privacy te letten van de leerlingen. Voor de rijschoolhouders die wat achterlopen met hun AVG-maatregelen een kleine troost: ze zijn niet de enige. Zo heeft bijna een kwart van de Nederlandse werknemers zes maanden na de invoering nog geen AVG-beleid ontvangen, blijkt uit onderzoek. En de kans dat de Autoriteit Persoonsgegevens jou opspoort vanwege het niet naleven van de regels, is nog erg klein.

Rijleskeurmerk in aantocht

Op de Nationale Rijschooldag werden bezoekers verrast tijdens een van de workshops: de LBKR kondigde de komst van het Rijleskeurmerk aan. Officieel wordt het keurmerk 2 januari gelanceerd. Afgelopen donderdag zijn de eisen gepubliceerd waar rijscholen aan moeten voldoen willen ze in aanmerking komen. Jos Post (LBKR), Eric Bakker (VRB) en Ruud Rutten (FAM) tijdens de Nationale Rijschooldag

Rijschoolhouders reageerden niet al te positief op het nieuws: ‘Bij voorbaat een huwelijk dat zal stranden’, en: ‘Weer een die het wiel opnieuw heeft uitgevonden’. Anderen geven het keurmerk het voordeel van de twijfel: ‘Waarom zoveel negatieve reacties? En waarom géén goede tegenvoorstellen? Niemand is verplicht om mee te doen en hoeft er dus ook geen geld daaraan uit te geven.’

Hoeveel rijscholen zich zullen aansluiten bij het Rijleskeurmerk, zal komend jaar blijken.

Slecht opgeleid? Dan zes weken langer wachten

Kandidaten die niet goed voorbereid zijn op hun praktijkexamen, moeten verplicht langer wachten voor hun herexamen. Kandidaten van wie het autopraktijkexamen wordt afgebroken vanwege gevaarlijk rijgedrag, kunnen pas na zes weken herexamen doen bij het CBR. De maatregel is 29 oktober ingegaan.

Voor de andere kandidaten blijft de verplichte wachttijd voor het herexamen twee weken. De wachttijd van zes weken is volgens het CBR nodig om de rijvaardigheid op peil te brengen. De nieuwe maatregel hiermee ook helpen voorkomen dat de beschikbare examencapaciteit onnodig wordt gebruikt door kandidaten die nog niet klaar zijn voor het examen. Ook is de nieuwe regel een steuntje in de rug voor rijinstructeurs, voor het geval leerlingen of ouders druk uitoefenen om maar zo snel mogelijk op examen te kunnen gaan.

Vanuit de branche wordt voorzichtig positief, maar ook kritisch gereageerd: “Ik ben bang dat ze vervolgens vijf weken niet lessen, vervolgens één les nemen en weer gaan afrijden”, en: “Ik teken ervoor als mijn leerlingen na 6 weken weer mogen afrijden!”, doelend op de lange wachttijden voor de praktijkexamens.

De wachttijden voor de praktijkexamens zijn dit jaar ook doorgedrongen tot de beroepsexamens. Transportbedrijven hebben er honderden euro’s extra voor over om het personeel zo snel mogelijk op examens te sturen. De vrachtauto’s mogen immers niet stilstaan.

Einde van de automaatcode in zicht?

Hoewel ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie er niets over kwijt willen, wordt er in Duitsland al volop over gespeculeerd. De automaatcode verdwijnt: het is niet de vraag of, maar wanneer dit gaat gebeuren. Jongeren worden nu opgeleid schakelauto’s, terwijl automaat de standaard wordt, is het idee. Bovendien willen veel rijschoolhouders overstappen op een elektrische auto, maar de bijbehorende automaatcode schrikt nu nog veel leerlingen af, menen de Duitsers.

Verandering van de automaatcode is een Europese aangelegenheid. Als de regelgeving wordt aangepast, heeft dat dus ook gevolgen voor Nederland.

In Zwitserland zijn ze overigens al een stapje verder. Wie daar examen doet in een automaat, krijgt geen beperking meer op het rijbewijs. De bestuurder mag dan ook in handgeschakelde auto’s rijden. Dat is een van de nieuwe maatregelen op het gebied het rijbewijs die onlangs bekend zijn gemaakt.

Rijinstructeur raakt bevoegdheid niet meer kwijt

We houden het kort, want het onderwerp ligt nog vers in het geheugen. Niettemin is het misschien wel hét besluit van het afgelopen jaar te noemen én een overwinning van de LBKR: het afschaffen van de sanctie op de praktijkbegeleiding. Of beter gezegd: het aanpassen van de sanctie. Volgens de Van Dale staat een sanctie voor een straf waar mee wordt gedreigd. Die straf is er nog steeds, maar voor veel rijschoolhouders is dit er een waar ze wél mee kunnen leven. Ze raken namelijk hun bevoegdheid niet meer kwijt na het zakken voor de praktijkbegeleiding.

Het veranderen van de sanctie is het resultaat van een amendement dat is ingediend bij de wetswijziging van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De vraag is alleen wat er precies in de plaats komt van de huidige sanctie, iets waar de andere brancheverenigingen zich zorgen over maken. Hoeveel geld gaat dit nieuwe plan – verplichte bijscholing – de rijschoolhouder kosten?

Het aannemen van het wetsvoorstel brengt meer wijzigingen met zich mee, waar met name FAM, VRB en Bovag aan hebben bijgedragen. Zo wordt een VOG voor rijinstructeurs ingevoerd. Het aantal praktijkbegeleidingen gaat van twee naar één per vijf jaar. Bovendien wordt het meenemen van een echte leerling bij de praktijkbegeleiding verplicht. Verder is er een motie aangenomen die zorgt voor een nieuwe eis voor toekomstige rijinstructeurs: zij moeten minstens vijf jaar in bezit zijn van rijbewijs B.

Praktijkexamen op de schop

Hoewel het ministerie begin december al aangaf dat het praktijkexamen van het CBR aan vervanging toe is, kwam het toch een beetje uit de lucht vallen, zo vlak voor de feestdagen. Het CBR kondigde op 21 december namelijk aan dat het praktijkexamen gaat veranderen vanaf 25 maart.

Een paar veranderingen: het navigatiesysteem wordt standaard onderdeel, het rijden naar een oriëntatiepunt vervalt, en ook de clusteropdracht komt alleen bij uitzondering nog aan bod. De stopopdracht verdwijnt en maakt plaats voor recht achteruit rijden. Daarnaast worden de opdrachten voor de bijzondere verrichtingen preciezer. Verder wordt de situatiebevraging uit het examen gehaald.

Lees ook: Jaaroverzicht 2017: eerste concrete maatregelen voor een gezondere branche

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Mon, 31 Dec 2018 14:55:14 +0000

Jubileumjaar en open huis bij Opleidingscentrum DIBO

Opleidingscentrum DIBO uit Emmen viert dit jaar het 60-jarig jubileum. Afgelopen vrijdag was de aftrap van het jubileumjaar: die dag was het precies 60 jaar geleden dat de eerste rijles werd gegeven. DIBO beschikt bovendien over een nieuw pand. Op 6 april houdt de opleider daar open huis. 

Op 5 januari 1959 werd de eerste rijles gegeven vanuit Anerveen met een Renault Dauphine. Inmiddels is DIBO uitgegroeid tot een volledig opleidingscentrum voor verkeer, transport, logistiek en veiligheid. In Emmen heeft DIBO een eigen oefenterrein met slipbaan. Het wagenpark bestaat inmiddels uit 58 voertuigen.

Open huis

Het komende jaar staat in het teken van het 60-jarig bestaan met allerlei acties en activiteiten. DIBO heeft bovendien een nieuw pand gebouwd aan de Karel Doormanstraat 15 in Emmen. Hoewel het pand al in gebruik is, is de verbouwing nog niet helemaal afgerond. Op 6 april is iedereen welkom bij het open huis.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Mon, 07 Jan 2019 10:40:26 +0000

‘Tijd om eens na te gaan denken over een volwassen lesprijs’

De beslissing over de sanctie op praktijkbegeleiding is gevallen: een van de doelen waarvoor de LBKR is opgericht, is hiermee behaald. Waar gaat de belangengroep zich nu op richten? Voorzitter Jos Post schrijft hierover in zijn bijdrage voor RijschoolPro, de laatste van de serie columns waarin organisaties terugblikken op het afgelopen jaar. 
“Afgelopen jaar was voor ons een spannend jaar, het jaar van de verandering. De verandering zat hem met name in de inrichting van de sanctie. Wat door velen genoemd wordt als het verdwijnen van de sanctie hetgeen uiteraard niet waar is. De sanctie wordt slechts anders ingericht. Maar wel een verandering waardoor de sanctie een stuk menselijker wordt. Men wordt niet meer direct verplicht om de hypotheek tegen het licht te houden.
We hebben begrepen dat de VRB nog onduidelijkheden heeft aangaande de kosten van de verplichte bijscholing na het zakken op de praktijkbegeleiding. Dit geheel wordt omschreven als schandalig en minachting voor de rijschoolbranche. Het huidige traject brengt echter ook de nodige kosten en risico’s met zich mee die zeker niet mals zijn voor het overgrote deel van onze collega’s, meestal zelfstandigen zonder personeel. Ook nu is het zo, dat als iemand zakt zich zal moeten bijscholen om goed beslagen ten ijs te komen, tenslotte is hij of zij niet voor niets gezakt. De tijd die in de voorbereiding gestopt wordt is best aanzienlijk.
Het huidige, financiële risico is vele malen groter dan de bijscholing die door de politiek middels het amendement is ingebracht.
Het risico dat de rijinstructeur, met name de kleine zelfstandige, in het huidig systeem loopt is, groter dan dat van het nieuwe systeem. Bij onvoldoende van de derde praktijkbegeleiding kun je per direct je bevoegdheidspasje inleveren waardoor je dus per direct geen inkomen meer hebt. Dit financieel risico is vele malen groter dan de bijscholing die door de politiek middels het amendement in is gebracht. De LBKR wil de stelling van de VRB ontkrachten dat de politiek heeft beslist dit traject heel duur te maken, dit is niet het geval. Sterker, de vier partijen hebben gezegd dat de oplopende financiële kosten, wel de prikkel geven om zich ervoor in te zetten dat je wel gaat slagen. Met andere woorden, doordat je iedere keer weer bijscholing moet volgen (mocht je weer zakken), lopen de kosten op.
Ook hebben we meegewerkt om het rijleskeurmerk handen en voeten te geven. In ons manifest hebben we vanaf het begin gezegd dat een kwaliteitsregister wenselijk zou zijn. Met de invoering van het rijleskeurmerk, in januari 2019, wordt hier invulling aan gegeven. Middels de aanname van een motie is de minister nu ook verplicht te kijken naar de haalbaarheid van een verplichte deelname voor alle rijscholen hieraan.
Als jonge brancheorganisatie hebben we uiteraard te maken gehad met leermomenten, het zou raar geweest zijn als alles vloeiend zou gaan. Hier hebben we van tevoren al rekening mee gehouden, hierdoor valt het onder aan de streep nog mee.
Op de man spelen. zoals af en toe gebeurt, kan ik alleen maar keihard afkeuren.
Wel moet mij van het hart dat er nogal wat collega’s zijn, die het niet kunnen laten hard op de man te spelen via social media. Social media zijn een mooi podium om discussies te voeren en van gedachten te wisselen, echter op de man spelen zoals het af en toe gebeurt, kan ik alleen maar keihard afkeuren. Als iemand een probleem met iemand anders heeft, wees dan een volwassen man/vrouw, en zoek dan rechtstreeks contact met betrokkene en spreek het dan uit. Hiervoor kunnen social media nooit bedoeld zijn.
Een vooruitblik naar 2019. We hopen uiteraard dat de invoering van het rijleskeurmerk een succes gaat worden. De tijd zal dit gaan leren. Door invoering van dit keurmerk hopen we dat de betere rijscholen zich goed kunnen profileren.
In 2019 zal er invulling gegeven moeten worden aan het amendement en de moties. Hier moet door verschillende partijen aan gewerkt worden opdat dit een goed geheel wordt. Dit alles zal in samenwerking met alle branchepartijen moeten gebeuren.
De signalen die wij krijgen uit de markt is dat de agenda’s vol of bijna vol zijn. De markt is goed, de economie is goed. Tijd om eens te gaan nadenken over een volwassen lesprijs. Onze lesprijs is volgens mij voor ons allemaal al tijden te laag. Om ons heen is iedereen omhoog gegaan, van loodgieter tot en met de garagemonteur.
We moeten twee dingen doen, de consument laten inzien dat een prijs van 30 euro niet kan, en al onze collega’s moeten gaan begrijpen dat we met elkaar te goedkoop werken. Anders gezegd, wat ben je (of beter gezegd, wat ben jij) waard?
Het inzichtelijk maken van de kosten voor een rijles voor collega’s is een goed begin. Wel moeten we ervoor zorgen dat alle kosten daar dan ook in staan. Ik wens iedereen dan voor 2019 ook een goede lesprijs toe, tenslotte zou je je brood moeten kunnen verdienen in circa 40 uur.
Tenslotte hoop ik dat we met elkaar een mooi 2019 van kunnen maken. Laat ons gaan samenwerken. Alleen op die manier kunnen we met minimale inspanning gezamenlijk ons doel bereiken.
Met vriendelijke groet,
Jos Post
Voorzitter LBKR 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Fri, 04 Jan 2019 08:13:29 +0000

Aantal examinatoren CBR met een derde gegroeid

Het aantal examinatoren bij het CBR is sinds 2015 met een derde gegroeid. In totaal werken er nu zo’n 650 examinatoren. De verwachting is dat er in 2019 nog zo’n zeventig bij komen, om de wachttijden bij de praktijkexamens tegen te gaan.

Dat heeft het CBR laten weten aan De Telegraaf. In 2016 en 2017 zijn er in totaal 120 examinatoren aangenomen en vorig jaar waren dat er nog eens 106. “Dat is in deze krappe arbeidsmarkt een hele prestatie”, aldus het CBR.

Meer mogelijkheden

Harold Bekhuis, divisiemanager Rijvaardigheid, vertelt in zijn column op RijschoolPro bovendien dat de zoektocht naar examinatoren iets makkelijker is geworden nu een Havo- of MBO 4-diploma niet meer nodig is. Meer mensen komen daardoor in aanmerking voor de baan bij het CBR.

“We zagen in onze zoektocht naar nieuwe examinatoren heel veel goede mensen voorbij komen. Waar we niet mee verder konden omdat ze net niet aan onze harde eis voldeden: Havo of diploma MBO4”, aldus Bekhuis. “In juni hebben we de opleiding tot examinator door NLQF (internationale standaard QF) laten certificeren op dat niveau. Hierdoor kunnen ook mensen solliciteren die wél het vereiste werk- en denkniveau mbo4/havo hebben.”

Lees ook: ‘Minder verkeersslachtoffers? Dan ook kijken naar rijexamen’

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 03 Jan 2019 09:25:49 +0000

CBR en RDW in finale Automotive Innovation Award

Het CBR en de RDW hebben de finale gehaald van de Automotive Innovation Award met het experiment ‘het voertuigrijbewijs’, beter bekend als het rijexamen voor de zelfrijdende auto. 

De prijsuitreiking is een initiatief van ANWB, AutomotiveNL, BOVAG, LeasePlan, RAI Vereniging en Roland Berger om meer bekendheid te geven aan de innovatiekracht van de automotive sector. De awards worden uitgereikt aan veelbelovende innovaties die mobiliteit slimmer, schoner en/of efficiënter maken.

CBR en RDW zijn finalist in de categorie ‘Challenging Concepts’. De verkiezing is op 11 februari 2019.

Voertuigrijbewijs

Het CBR werkt samen met RDW, Rijkswaterstaat en RobotTuner aan het voertuigrijbewijs: het rijexamen voor de zelfrijdende auto. Hier legt niet de bestuurder, maar de software examen af.  Eerst wordt het voertuig op verschillende virtuele verkeerssituaties getest. Daarna volgt een proef op een fysieke testbaan. Tot slot volgt een echt rijexamen op de openbare weg waarbij in eerste instantie relatief simpele verkeerssituaties worden getest. Bij goed resultaat reikt het CBR een rijbewijs uit; het voertuig wordt dan toegelaten op verkeerssituaties waarvoor het examen is afgelegd.

Na de toelating wordt met behulp van data gecontroleerd of het voertuig zich ook na bijvoorbeeld software updates nog steeds ‘goed gedraagt’ en of het zich aan de verkeersregels houdt. Wanneer de methodiek eenmaal ontwikkeld is, kunnen de voertuigen in complexere situaties getoetst worden.

Lees ook: ‘Ook zelfrijdende auto’s hebben een rijbewijs nodig’

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Mon, 31 Dec 2018 09:36:40 +0000

‘Extra kosten voor scholingstraject is minachting voor de rijschoolbranche’

De VRB maakt zich zorgen over het traject waar de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) in lijkt te komen. Een groot gedeelte van de rijinstructeurs is ontevreden omdat de verplichte, tweede praktijkbegeleiding voorlopig in stand blijft, stelt secretaris Irma Brauers. “Bovendien vind ik het schandalig dat de politiek heeft beslist om de verplichte bijscholing na een onvoldoende praktijkbegeleidingstraject heel duur te maken, alsof dat de manier is om de rotte appels uit de branche te halen. Dit is minachting richting de rijschoolbranche.” 

Brauers doelt op het amendement dat eerder deze maand is aangenomen. Het amendement van SP, gesteund door CDA, PVV en D66, houdt in dat een rijinstructeur zijn bevoegdheid niet verliest bij het ‘zakken’ voor zijn praktijkbegeleiding. In plaats daarvan moet de instructeur verplichte bijscholing volgen over de onderwerpen waarop hij gezakt is. Binnen zes maanden moet hij weer opnieuw een praktijkbegeleiding afleggen. Zakt hij weer, dan moet hij opnieuw binnen zes maanden terugkomen. Dit traject kan eindeloos herhaald worden. Ondertussen behoudt hij zijn WRM-bevoegdheid.

Het aannemen van het amendement zorgt ervoor dat de overige wijzigingen in de wet ook langer op zich laten wachten, zoals het afschaffen van de verplichte, tweede praktijkbegeleiding.

Prijskaartje

“In de nieuwe wet staat tot nu toe niets meer of minder dat je als instructeur na drie onvoldoende praktijkbegeleidingen verplicht scholing moet volgen afgestemd op de punten waarop je tekort schiet. In de praktijk gaat dit neerkomen op een traject dat dus één op één moet worden gemaakt”, aldus Brauers. “Dat je dus geen medecursist hebt maar dat het gecertificeerde opleidingsinstituut aantoonbaar de kennis, kunde en vaardigheden in huis moet hebben om dit voor je te verzorgen. Het prijskaartje dat hieraan gehangen wordt zal niet mals zijn.” Wie dit bijscholingstraject niet in wil gaan, zal alsnog zijn bevoegdheid verliezen.

“De politiek denkt kennelijk dat rijinstructeurs alleen maar getriggerd worden als iets geld kost. Dat vind ik schandalig. En wat hebben we hier nu mee bereikt op het gebied van professionalisering van de branche?” Brauers vermoedt bovendien dat hier de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten bij meespelen. “Want het is opvallend dat na de stemming over de WRM en het amendement, geen van de vier partijen heeft aangegeven over hoe de praktische invulling eruit moet komen te zien.”

Beginnen bij fundamenten

Volgens Brauers dringt bij instructeurs hoe langer hoe meer het besef door dat oorspronkelijk voorgestelde bijscholingstraject, inclusief de praktijkbegeleidingen, wellicht toch minder ongunstig waren dan hetgeen er nu aangenomen is in het amendement. De minister en de brancheverenigingen wilden de sanctie voorlopig behouden. Wel was het voorstel om het aantal praktijkbegeleidingen per vijf jaar terug te schroeven van twee naar één. Ook moeten instructeurs een echte rijbewijsleerling bij de praktijkbegeleiding meenemen en gaat de examinator bepalen wat een logisch lesonderdeel moet zijn.

“Natuurlijk deed een groot gedeelte van de bijscholingen niet wat men in 2009 er van verwacht had, daar waren we al lang van overtuigd. Daarom moest er iets aan veranderen. De brancheverenigingen hebben al luisterend en aftastend bij de leden hier regelmatig naar gevraagd en ondanks het feit dat iedereen hoog inzette om de sanctie er van af te krijgen, waren we de mening toegedaan dat je eerst aan de fundamenten moest beginnen. Ook de enquête van Verkeerspro waarop 2466 personen reageerden, onderschreef deze mening.”

Totdat de nieuwe wet gepubliceerd is in de Staatscourant blijft alles voorlopig zoals het is, met voor instructeurs die niet in één keer kunnen laten zien dat ze de praktijkbegeleiding met voldoende resultaat hebben behaald, in ieder geval nog 2 kansen voordat men een herintrederstraject in moet. “Zonder bijkomende kosten en tijd die je opgelegd krijgt om verplichte scholing te volgen.”

Verplicht naar de opleiders

“En wat men zich wellicht ook niet gerealiseerd heeft dat de groep instructeurs die niet door de eerste praktijkbegeleiding heen komt vele malen groter was dan die 26 personen in 2017 die uiteindelijk voor het herintrederstraject in aanmerking kwamen”, vervolgt Brauers. “In 2017 scoorde 35 procent voor de eerste praktijkbegeleiding een onvoldoende. Dan kan natuurlijk te maken hebben dat men dit een voor “spek en bonen” praktijkbegeleiding vond, maar bij een tweede poging waren het toch nog steeds 7 procent van de kandidaten die onvoldoende scoorden. In absolute getallen 116 personen. Hiervan is niet duidelijk of zij zich voor die tweede praktijkbegeleiding hadden voorbereid door een cursus te volgen bij een opleidingsinstituut.”

Dan zijn er ook nog aanvullende regels aangenomen met de nieuwe WRM, zoals het meenemen van een echte rijbewijsleerling bij de praktijkbegeleiding en het feit dat de examinator bepaalt wat het logische lesonderdeel moet zijn. “Dat betekent dat deze aantallen gaan stijgen, terwijl er geen ‘vrijblijvende’ escape meer is. Je bent dus verplicht om naar een opleider te gaan, waarbij je als instructeur toch het zwaard van Damocles nog boven je hoofd hangt zoals overal in de stukken werd aangevoerd. Je mag dan wel blijven werken, maar het kostenplaatje en de tijd die je binnen zes maanden aan het bijscholen besteedt moet worden, is geen sinecure.”

“We hebben meerdere malen aangegeven dat de instructeurs die met passie en beleving van een leek een verantwoorde weggebruiker willen maken, met al (on)mogelijkheden die de kandidaten anno 2018-2019 nou eenmaal hebben, respect, aanzien en een belegde boterham verdienen. En dat ze niet nog een keer het kind van de rekening zijn en gedwongen worden om de leslokalen van de opleidingsinstituten te vullen.”

De leden van de VRB en de FAM hebben een schematisch overzicht ontvangen over de praktische invulling van het wijzigingsvoorstel.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Fri, 28 Dec 2018 12:10:00 +0000

‘Veel kansen voor ons als erkende opleiders in verkeersveiligheid’

Er liggen volop kansen voor rijschoolhouders wanneer zij zich als expert profileren op het gebied van verkeersveiligheid. Bovag schreef hier al over in het trendrapport dat onlangs werd gepubliceerd, maar voorzitter Frank Hoornenborg onderstreept dit ook in zijn eindejaarscolumn op RijschoolPro.

Iedereen in onze branche weet dat de markt voor autorijlessen strak staat van de concurrentie. Het is voor veel collega’s moeilijk om de verleiding te weerstaan om mee te gaan in een ‘race to the bottom’. Er is echter altijd weer iemand in de regio die meent toch weer goedkoper te kunnen zijn. De goedkoopste zijn is immers heel eenvoudig en voor iedereen te realiseren, al dan niet met alle bedrijfseconomische gevolgen van dien.

De beste zijn, dát is echter de uitdaging. En in deze tijden: de slimste en de meest innovatieve. Kijken we naar de actualiteit -en dan heb ik het even niet over alle gedoe en het politieke gekonkel rondom de WRM en de sanctie- dan liggen er ook voor rijschoolhouders eigenlijk nog best veel kansen in de huidige markt. Tenminste, als je jezelf profileert als expert op het gebied van verkeersveiligheid.

Regelmatig zeggen pizzaketens en andere maaltijdbezorgers dat ze hun scooterrijders op cursus willen sturen

We lezen immers wekelijks, of misschien wel dagelijks, over de risico’s in het verkeer voor bijvoorbeeld ouderen met een elektrische fiets of een scootmobiel. Onlangs berichtte Veilig Verkeer Nederland over de gebrekkige kennis bij landgenoten over de verkeersregels. Regelmatig zeggen pizzaketens en andere maaltijdbezorgers dat ze hun scooterrijders op cursus willen sturen, bang voor het imago van hun onderneming door roekeloos rijgedrag.

Oftewel: heel veel kansen en gaten in de markt voor ons als erkende opleiders in verkeersveiligheid. Er blijken ook voor rijscholen voldoende mogelijkheden voor differentiatie en onderscheidend vermogen, zolang we oog houden voor de actualiteit en de maatschappij, en verder kijken dan alleen maar de traditionele rijlessen.

Ik hoop dat u met een open blik 2019 tegemoet treedt en ik wens alle collega’s fijne feestdagen en een succesvol nieuw jaar toe!

Frank Hoornenborg, Bovag Rijscholen

Lees ook: De 10 trends in de rijschoolbranche volgens Bovag

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Fri, 28 Dec 2018 07:47:11 +0000

‘Minder verkeersslachtoffers? Dan ook kijken naar rijexamen’

Dat het een veelbewogen jaar was voor het CBR, kan geen enkele instructeur zijn ontgaan. Niet alleen vanwege de grote vraag naar examens en de inspanningen om de wachttijden te verkorten; onlangs is ook aangekondigd dat het praktijkexamen B gaat veranderen. Harold Bekhuis, manager Divisie Rijvaardigheid, schrijft erover in zijn eindejaarscolumn op RijschoolPro.

“De eerste dagen van het nieuwe jaar zijn aangebroken. Een mooi moment om terug te kijken op het bijzondere jaar 2018. Het bijzonder drukke jaar 2018. Waarin de rijschoolbranche en het CBR er in zijn geslaagd om zo’n 320.000 geslaagde leerlingen, van AM tot E bij B, veilig de weg op te laten gaan.

Heel fijn ook dat we veel goed opgeleide kandidaten zagen. De branche heeft het enorm druk gehad en het CBR heeft het enorm druk gehad. Voor het derde jaar op rij werken we over, dat zult u als rijinstructeur of rijschoolhouder ook in uw eigen bedrijf herkennen. Vanaf het voorjaar was het alle hens aan dek om te de afspraken over de reserveringstermijnen te halen. Wij weten dat kandidaten en u niet lang kunnen wachten op een herexamen. Onze focus ligt daar op, ook in drukke tijden.

Alleen al afgelopen jaar hebben we honderd nieuwe collega’s in opleiding genomen

Als u op een examencentrum komt zult u veel nieuwe gezichten zien. Alleen al afgelopen jaar hebben we honderd nieuwe collega’s in opleiding genomen. Enthousiaste en gedreven mensen, uit alle hoeken van de samenleving. Want u weet het ook. Heel Nederland roept om personeel, van ICT-ers, technici tot rijinstructeurs en rijexaminatoren. En dat maakt het niet gemakkelijk om de goede mensen te vinden. Want voor ons staat nog steeds als een huis, kwaliteit staat voorop. Heel fijn dat dat voor veel van u ook geldt!

We zagen in onze zoektocht naar nieuwe examinatoren heel veel goede mensen voorbij komen. Waar we niet mee verder konden omdat ze net niet aan onze harde eis voldeden: HAVO of diploma MBO 4. In juni hebben we de opleiding tot examinator door NLQF (internationale standaard QF) laten certificeren op dat niveau. Hierdoor kunnen ook mensen solliciteren die wél het vereiste werk- en denkniveau mbo4/havo hebben.

En dat is hard nodig om aan de stijgende vraag naar examens te voldoen. Komend jaar moeten er nog steeds nieuwe examinatoren bij, zo’n 70 schatten wij nu in. Want in 2019 zal het nog steeds druk zijn vooral in de maanden mei en juni.

Als we minder verkeersslachtoffers willen, moet je ook kijken naar de beginnende bestuurder en dus ook naar het rijexamen

Werk aan de winkel dus. Niet alleen door de grote vraag naar examens maar ook omdat de ontwikkelingen in onze wereld heel hard gaan. In maart komt er een update van het praktijkexamen B, een aanpassing van het huidige examen. U heeft daar al over kunnen lezen. Zoals u gewend bent geven we u de tijd om uw kandidaten daar op voor te bereiden.

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 noemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat de vernieuwing van het examen. Als we minder verkeerslachtoffers willen, moet je ook kijken naar de beginnende bestuurder en dus ook naar het rijexamen.

Natuurlijk gaan we in de ontwikkelingen niet over een nacht ijs. Wij hebben bij het CBR niet alleen veel nieuwe examinatoren. Bij alle divisies staan professionals opgesteld om onze examens verder te verbeteren en te vernieuwen. En natuurlijk vernieuwen we het examen niet alleen. We werken samen met specialisten en wetenschappers van universiteiten en diverse organisaties. En natuurlijk trekken we hierin met de rijschoolbranche op. Want per slot van rekening staan wij samen aan de lat om onze klanten veilig de weg op te laten gaan. Vandaag en morgen.

Ik wens u een heel goed, verkeersveilig en gezond 2019 toe.”

Harold Bekhuis

Divisiemanager Rijvaardigheid.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Wed, 02 Jan 2019 10:55:59 +0000

Auto ramt gevel van rijschool Beverwijk

Voor Verkeersschool Post Klingeler in Beverwijk is het nieuwe jaar niet al te best begonnen. Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag tegen de gevel van het pand gereden. 

“We waren op een feestje, toen we werden gebeld door vrienden met de mededeling dat er een auto tegen de gevel staat”, vertelt Maxime Post, dochter van de eigenaren en medewerker van de rijschool. “De bestuurder was op dat moment gevlucht. Wel waren twee meiden bij de auto gebleven. De bestuurder heeft zich later gelukkig nog gemeld op het politiebureau.”

Schade

De vrouwen zijn door ambulancepersoneel nagekeken maar zijn niet ernstig gewond geraakt. De auto is door de brandweer uit de gevel getrokken, waarna de muur werd gestut.

Ondanks de grote schade gaat de rijschool deze week wel weer open. “We hebben gelukkig nog een andere ingang. Maar we hadden ons wel een ander begin van het jaar voorgesteld.”

Lees ook: Jongen (16) pakt moeders auto en knalt tegen lesauto

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Wed, 02 Jan 2019 10:55:41 +0000