Woensdag vervolg WRM-debat in Tweede Kamer

Een spannend moment voor de rijschoolbranche: de Tweede Kamer praat woensdag 21 november verder over wijzigingen in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen. Het debat werd in september afgebroken omdat een meerderheid van de partijen wilde dat een aanpassing van het sanctiebeleid óók onderdeel van de wetswijziging wordt. Woensdag komen zij met een eigen voorstel terug bij verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen. 

Hoewel een aanpassing van de sanctie niet op de agenda stond, werd dit onderwerp wel uitvoerig besproken tijdens het debat in september. De VVD, inclusief de minister, wil de sanctie behouden; SP, CDA, D66 en PVV zien deze liever verdwijnen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen ziet niets in vrijblijvendheid. “De sanctie is inderdaad een zwaar middel, maar het gaat hier wel om de verkeersveiligheid”, stelde ze tijdens het debat in september. “Ik wil graag praten over alternatieven, maar er moet een vorm van sanctie blijven.” De partijen gingen vervolgens aan de slag. Samen met de brancheorganisaties is gewerkt aan een amendement, dat woensdag wordt gepresenteerd.

Andere wijzigingen

De wijziging van de WRM bevat maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden om de kwaliteit in de rijschoolbranche op te krikken. Het gaat bijvoorbeeld om het invoeren van de VOG voor rijinstructeurs. Ook is in dit wijzigingsvoorstel één praktijkbegeleiding voldoende wanneer deze met succes wordt afgelegd; een tweede  is dan niet meer nodig. Daarnaast moet de instructeur een echte leerling meenemen bij de praktijkbegeleiding.

Verder wordt het herinstrederstraject van zeven dagen verlengd naar acht weken. Ook wordt de inhoud van het examen in het herintrederstraject meer gericht op de praktijk. Lees ook de volledige toelichting op de wetswijziging en het voorstel voor het invoeren van de VOG.

Het debat staat gepland om 16.30 uur in de plenaire zaal en is live te volgen via de website en app van de Tweede Kamer.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Sat, 17 Nov 2018 16:20:51 +0000

DB Schenker neemt zelfrijdende truck in gebruik

Op de DB Schenker-locatie in het Zweedse Jönköping rijdt sinds kort een volledig elektrische en autonome truck met goederen van en naar het magazijn. De zogenaamde T-pod moet de weg vrijmaken voor duurzaam goederenvervoer over de weg.

Samen met voertuigleverancier Einride vierde DB Schenker onlangs de ingebruikname van de T-pod. Het logistieke bedrijf zet vol in op duurzame en innovatieve vervoersoplossingen. In dat kader zullen zelfrijdende voertuigen een steeds grotere rol gaan spelen, denkt directeur Jochen Thewes. “Samen met Einride willen we in de nabije toekomst de eerste elektrische, volledige zelfrijdende truck op de openbare weg laten rijden. En op die manier willen we nieuwe standaarden realiseren voor de logistiek van morgen”, aldus Thewes.

Op afstand onder toezicht

De T-pod die nu bij DB Schenker in Jönköping rijdt, heeft geen bestuurderscabine. Daarmee is de menselijke invloed echter niet weg: de truck staat onder toezicht van iemand die zich honderden kilometers verderop bevindt. Deze persoon kan ook ingrijpen als de situatie dat nodig vereist. Omdat er geen bestuurderscabine is, kunnen andere aspecten van de truck worden versterkt: meer flexibiliteit en laadvermogen, lagere kosten voor productie en exploitatie en minder energieverbruik.

Kortere levertijden

En wat nu één T-pod is, kunnen er betrekkelijk eenvoudig meer worden. Met een intelligent routeringsysteem kan een vloot van de voeruigen worden aangestuurd. Werken op die schaal moet zaken als levertijden, batterijleven en energieconsumptie ten goede komen. DB Schenker en Einride geloven dat ze wegtransport hiermee veel efficienter kunnen maken. Dat is nu begonnen met de pilot in Jönköping, maar de samenwerking voorziet ook in de mogelijkheid dat er meer pilots worden opgestart.

Lees ook: DB Schenker gaat zelfrijdende trucks inzetten

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Fri, 16 Nov 2018 08:10:25 +0000

CBR waarschuwt voor lange wachttijd medische beoordeling

Het CBR waarschuwt voor lange doorlooptijden bij de medische beoordelingen. In sommige gevallen loopt de wachttijd op tot zes maanden, terwijl het CBR maximaal vier maanden heeft gesteld als norm. De lange wachttijd komt door de stijging in het aantal rijexamens en de groei van het aantal ouderen dat deelneemt aan het verkeer. Ook voert het CBR een aantal veranderingen door die voor vertraging zorgen. Begin volgend jaar zou de situatie moeten verbeteren.

Het aantal Gezondheidsverklaringen stijgt dit jaar naar circa 650.000, zo’n 8 procent meer dan in 2017. Door de aanhoudende economische groei doen steeds meer mensen rijexamen. Ook het aantal ouderen dat deelneemt aan het verkeer blijft toenemen.

Langer wachten

Door de stijging in het aantal Gezondheidsverklaringen dat het CBR moet verwerken kan de doorlooptijd soms oplopen tot wel zes maanden, waar CBR streeft naar maximaal vier maanden. Gevolg is ook dat mensen veel langer moeten wachten als ze het CBR bellen met vragen over hun verklaring. Desondanks krijgt de overgrote meerderheid van de aanvragers (95,5 procent) meteen of ruim op tijd bericht over hun geschiktheid om te mogen rijden, meldt het CBR.

Veranderingen

Daarnaast werkt het CBR aan de verbetering van de online dienstverlening. De verandering van systemen, andere manier van werken en de reorganisatie die hiermee samenhangen, is een andere reden voor de vertraging in afhandeling van de Gezondheidsverklaringen.

Vanwege deze veranderingen heeft het CBR meer mensen ingezet. Naar verwachting verbetert de situatie begin volgend jaar: “De vertraging zal dan minder worden en mensen zullen eerder worden geholpen. Het verwerkingsproces is dan volledig geautomatiseerd en de informatie-uitwisseling tussen CBR en artsen vindt dan steeds vaker digitaal plaats waardoor het proces versnelt.”

Op tijd aanvragen

Manfred Rosenboom, Divisiemanager Rijgeschiktheid, zegt te betreuren dat de doorlooptijden voor medische beoordelingen zijn opgelopen: “We doen er alles aan om mensen te helpen hun rijbewijs op tijd te vernieuwen. We zetten in op nog meer mensen om de aanvragen sneller te verwerken. Ook bij onze klantenservice hebben we de capaciteit vergroot. Daarnaast werken we aan de structurele verbetering van onze online dienstverlening, waardoor de verwerking in de toekomst aanzienlijk sneller zal gaan. Beide moeten eraan bijdragen dat klanten sneller weten waar ze aan toe zijn,“ aldus

Mensen die momenteel op een medische beoordeling wachten, zijn door het CBR geïnformeerd over de vertraging. Mensen die nog een medische beoordeling nodig hebben, wordt geadviseerd deze minstens vier maanden voor het verlopen van hun rijbewijs aan te vragen.

Praktijkexamens

Verder meldt het CBR  dat de wachttijden voor de praktijkexmens ‘aanzienlijk’ zijn afgenomen. De gemiddelde termijn voor een praktijkexamen met auto bedraagt momenteel vijf weken. Het CBR verwacht dat de drukte in aantallen praktijkexamens nog zal aanhouden tot het najaar van 2019. Deze verwachting is onder andere gebaseerd op het ‘historisch’ hoge aantal theorie-examens dat wordt afgenomen.

Donderdag is de Tweede Kamer geïnformeerd over de problematiek en over de maatregelen die het CBR neemt.

Lees ook: Vraag over ADHD/ADD op Gezondheidsverklaring vaak onterecht met ‘ja’ beantwoord

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 15 Nov 2018 09:21:57 +0000

Aantal files in Nederland stijgt komende jaren fors

Het wordt steeds drukker op de Nederlandse wegen en het aantal files neemt komende jaren verder toe. Dat voorspelt het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM). Het instituut verwacht dat de reistijd van automobilisten komende vijf jaar met zo’n 35 procent stijgt.

In 2018 wordt de verkeersgroei nog enigszins gedempt door een hogere brandstofprijs, maar de verwachting is dat de prijs vanaf 2019 weer daalt. Dit resulteert voor volgend jaar in een toename van het wegverkeer op het hoofdwegennet van 2,2 procent.

Uit het rapport, dat maandag door minister Cora van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat het reistijdverlies voor automobilisten tot 2023 met meer dan een derde zal stijgen. De belangrijkste reden voor de toename van de drukte is de economie die in de lift zit. In vergelijking met 2017 worden er in 2023 op het hoofdwegennet zo’n 10 procent meer voertuigkilometers afgelegd. Het totale wegverkeer groeit in die periode iets minder (+8 procent).

Uitbreiding wegennet

Het kabinet investeert komende jaren stevig in uitbreiding van het wegennet. Tot en met 2030 wordt zo’n 19 miljard euro uitgetrokken voor extra asfalt. Het gaat daarbij om 1000 kilometer aan extra rijstroken. “De cijfers van het KiM onderstrepen dat we voluit door moeten om de groei van het verkeer op te vangen”, aldus Van Nieuwenhuizen in een reactie tegenover het ANP.

Naast de stijging van het aantal files, zorgt de drukte op de Nederlandse wegen ook voor een toename van de uitstoot van CO2 en andere emissies. Door de opkomst van voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen moet die negatieve spiraal komende jaren doorbroken worden.

Lees ook: Steeds meer motorrijders door groeiend fileprobleem

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Tue, 30 Oct 2018 10:40:00 +0000

Verplichte EHBO-cursus bij rijopleiding in Brussel

Kandidaten die hun rijbewijs willen halen in Brussel, moeten eerst een verplichte EHBO-opleiding volgen. Deze regel gaat in op 1 november. De kandidaten leren hoe ze om moeten gaan met slachtoffers in het verkeer. De opleiding wordt betaald door het Brussels Hoofstedelijk Gewest en is dus gratis voor kandidaten.

Het Rode Kruis gaat jaarlijks 20.000 gratis opleidingen organiseren, meldt De Morgen. Kandidaten leren onder andere de basistechnieken van een hartmassage, het stelpen van bloedingen en het correct oproepen van de hulpdiensten. De cursus bestaat uit een theoretisch deel van anderhalf uur op de computer en een praktijkles van drie uur. Na afloop krijgen de cursisten een certificaat, wat ze ook nodig hebben om hun theorie-examen te kunnen afleggen.

Vlaanderen

De verplichting om een EHBO-cursus te volgen, geldt voorlopig enkel in Brussel. Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts is niet van plan het project uit te breiden naar Vlaanderen. Wel wordt er van de zogeheten terugkomdag gebruikgemaakt om enkele vaardigheden te integreren. De terugkomdag is een extra lesdag voor beginnende chauffeurs, negen maanden nadat ze hun rijbewijs behaald hebben. “Tijdens deze opleiding worden ook enkele EHBO-technieken aangeleerd.”

Risicoperceptietest

Vanaf 1 november maakt ook een risicoperceptietest deel uit van de vernieuwde Brusselse rijopleiding. De risicoperceptietest is een computertest waarbij wordt nagegaan of u de potentiële gevaren op de weg kan herkennen. Het slagen op de risicoperceptietest is een toegangsvoorwaarde voor de proef op de openbare weg. Kandidaten die tot twee keer toe niet slagen voor de risicoperceptietest moeten minstens 6 uur praktijkles volgen in een erkende rijschool om een nieuwe poging te kunnen ondernemen. De geslaagde risicoperceptietest is een jaar geldig.

Lees ook: Vlaanderen introduceert terugkomdag na behalen rijbewijs

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Tue, 30 Oct 2018 07:14:23 +0000

Verkoop auto’s stagneert door nieuwe emmissietest

De effecten van de nieuwe WLTP-emissietest op de aanschafbelasting drukken de autoverkoop. Dat is de conclusie van brancheorganisaties Rai Vereniging en Bovag naar aanleiding van de prognose van verkoopcijfers voor 2019. Ondanks de gunstige economische vooruitzichten voor Nederland verwachten de organisaties geen groei in de autoverkopen.

Sinds 1 september van afgelopen jaar moeten alle nieuwe auto’s worden getest volgens de nieuwe WLTP-methode. Deze test, waarbij gekeken wordt naar de CO2-uitstoot, geeft een realistischer beeld van het praktijkverbruik dan de oude NEDC-methode. Gevolg is dat de uitstootwaardes hoger uitvallen dan voorheen en dat de BPM op nieuwe auto’s daardoor ook stijgt.

Ondanks aandringen van BOVAG en RAI Vereniging om de BPM-tarieven aan te passen en een belofte van de staatssecretaris dat de automobilist niet de dupe mag worden van de invoering van de nieuwe test, heeft het kabinet recent besloten vooralsnog geen stappen te ondernemen. Dit leidt naar verwachting tot hogere consumentenprijzen.

Elektrische auto’s

Het aantal verkochte elektrische auto’s groeit in 2019 wél verder en komt volgens de prognose van beide organisaties uit op 28.000 stuks. Dat is 6,4 procent van alle nieuwe auto’s. Dit jaar worden er naar verwachting 20.000 elektrische auto’s verkocht – een marktaandeel van 4,5 procent. Dit is een derde meer dan eerder dit jaar werd voorspeld.

De stijging is vooral te danken aan de nieuwe elektrische modellen die volgend jaar op de Nederlandse markt worden geïntroduceerd. Daarnaast geldt voor elektrische auto’s in 2019 het lage bijtellingspercentage van 4 procent over de eerste 50.000 euro van de consumentenadviesprijs.

Lees ook: Overstappen op andere lesauto? ‘Wacht niet te lang’

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Mon, 29 Oct 2018 11:13:40 +0000

Fabrikant Stint vraagt faillissement aan

De fabrikant van de Stint vraagt maandag een faillissement aan. Het bedrijf Stint Urban Mobility kan niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen, nu de elektrische bolderkar sinds deze maand de weg niet meer op mag. Dat melden de Volkskrant en RTL Nieuws na een interview met eigenaar Edwin Renzen.

De rechtbank beslist dinsdag over de faillissementsaanvraag. Volgens Renzen is er echter geen andere uitkomst mogelijk: “Er komt niks meer binnen, terwijl er veel geld uitgaat aan lonen, panden, brandstoffen, voertuigen en juridische kosten. (…)”, vertelt hij tegen de Volkskrant.

Veiligheid

Vorige maand kwamen vier kinderen om toen een Stint van een kinderdagverblijf in Oss door een trein werd aangereden. Een kind en de medewerkster van het kinderdagverblijf raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Minister Cora van Nieuwenhuizen besloot desondanks dat de Stint per 1 oktober voor onbepaalde tijd de weg niet meer op mocht.

Volgens de bewindsvrouw zijn er te veel vragen rondom de veiligheid van de elektrische bolderkar. Ze baseerde zich op de eerste uitkomsten van een onderzoek van ILT. De fabrikant zelf heeft altijd ontkend dat de Stint onveilig is.

Tijd is op

Renzen kwam nog met verbeterplannen, zoals extra rijtrainingen voor de bestuurders en extra mogelijkheden om de Stint te laten stoppen. Een overleg tussen Renzen en het ministerie vorige week zou op niets zijn uitgelopen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil eerst een breder onderzoek afwachten. Naar verwachting worden de resultaten daarvan rond de jaarwisseling bekendgemaakt.

Inmiddels zijn kopers afgehaakt. Ook de inkomsten uit leasecontracten liggen stil. “Ze gaan wachten op alle onderzoeken. Die tijd hebben wij eenvoudig niet”, zegt Renzen tegen RTL Nieuws. Vrijdagavond heeft de ondernemer de werknemers van Stint ingelicht over de stand van zaken. De rechtbank zal dinsdag een besluit nemen over het faillissement.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Mon, 29 Oct 2018 09:43:52 +0000

Mogelijk één autosticker voor alle milieuzones in EU

Het Europees Parlement doet onderzoek naar één milieusticker voor heel Europa, op initiatief van de Nederlandse Europarlementsleden Matthijs van Miltenburg en Gerben-Jan Gerbrandy (allebei D66). De wirwar aan milieuzones maakt het lastig voor automobilisten, vooral voor bezoekers uit andere landen, om toegang te krijgen.

Om de concentratie van luchtvervuiling te voorkomen worden steeds meer milieuzones afgebakend, om zo de meest vervuilende voertuigen uit het stadscentrum of zelfs de hele stad te weren. “Milieuzones zijn een goed middel om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren, maar een ruit vol toegangsstickers werkt niet. Met dit systeem bieden we de mogelijkheid de milieuzones beter op elkaar af te stemmen”, aldus Matthijs van Miltenburg, woordvoerder van de Europese D66-parlementariërs

Overtreders opsporen

Het Europees Parlement heeft in de Europese begroting voor 2019 bijna 1,5 miljoen euro vrijgemaakt om het voor automobilisten gemakkelijker te maken toegang te krijgen tot de verschillende lage emissiezones in Europese steden. 490.000 euro daarvan is vrijgemaakt voor een onderzoek naar een geharmoniseerd label voor schone voertuigen. Europese steden kunnen dit ‘Ultra-Low Polluting Vehicle’-label gebruiken voor toegang tot milieuzones.

Er wordt ook gezocht naar een informatie-uitwisselingssysteem waarmee, gekoppeld aan een bestaand systeem voor de uitwisseling van voertuiggegevens, de handhaving van de milieuzones beter kan worden georganiseerd. Nu hebben veel steden nog problemen met het opsporen van overtreders die niet in eigen land zijn geregistreerd.

Technologieën

Verder maakt het Europees Parlement 1,05 miljoen euro vrij voor het certificeren van ‘retrofits’ van voertuigen , zoals het installeren van een betere uitstoottechnologie in de auto. Op deze manier kunnen consumenten een beter onderscheid maken tussen effectieve en minder-effectieve nieuwe technologieën waarmee oudere voertuigen kunnen worden uitgerust. Daarnaast zouden ook oudere dieselauto’s met betere uitstoottechnologie echt schoner kunnen worden, en zo toegang tot milieuzones kunnen krijgen.

Lees ook: Vanaf 2030 alleen emissieloze voertuigen in binnenstad Utrecht

Bron: Verkeerspro
Auteur: Redactie
Publicatie datum: Fri, 26 Oct 2018 06:10:30 +0000

Jongeren halen info over slagingspercentage van website rijschool

Bijna de helft van de jongeren haalt informatie over het slagingspercentage van de website van de rijschool zelf. Dat blijkt uit onderzoek dat het CBR heeft laten uitvoeren. De resultaten werden gepresenteerd tijdens de Nationale Rijschooldag en onlangs gepubliceerd op de website van het CBR.

Het slagingspercentage halen de jongeren voornamelijk bij de website van de rijschool zelf (47 procent), blijkt uit het onderzoek. “Dat is opmerkelijk”, vertelde communicatiemanager Inge Rohde tijdens het Nationaal Rijschool Congres in Rosmalen. “We weten allemaal dat de informatie op de websites soms klopt, maar in een aantal gevallen helemaal niet klopt. Daar is nog een wereld te winnen.”

37 procent van de jongeren heeft de informatie gevonden op de website van het CBR en 29 procent heeft over het slagingspercentage gehoord via vrienden of familie. In 26 procent van de gevallen werd de informatie gevonden via een zoekmachine.

Keuze voor rijschool

De keuze van de rijschool wordt nog altijd bepaald door de vriendelijkheid van de instructeur, blijkt ook uit het onderzoek. De goede naam van de rijschool staat op nummer twee, gevolgd door de ervaringen van vrienden en familie. Het slagingspercentage staat op plek vier.

De rol van de ouders in de keuze van de rijschool is groot. Slechts 22 procent van de jongeren maakt zelf uit welke rijschool het wordt. In de helft van de gevallen krijgen jongeren slechts advies van de ouders. Bij maar liefst 17 procent van de jongeren bepalen de ouders de keuze.

Social mediacampagne

Inge Rohde kondigde ook aan dat het CBR doorgaat met de social mediacampagne. De campagne is opgezet samen met de brancheverenigingen om jongeren objectieve informatie te geven over de weg naar het rijbewijs. De campagne bestaat onder meer uit een miniwebsite (zie foto boven) waar leerlingen tips om hun rijbewijs op een ‘goede en veilige manier’ te halen. Ook zijn er advertenties op Facebook en Instagram met tips voor de rijopleiding. Een van de nuttigste tips is het maken van een inschatting van de kosten, vinden de jongeren.

Na een onderzoek onder de eindgebruikers, wordt nu ook de mening van de rijschoolbranche gevraagd. De brancheverenigingen houden momenteel in overleg met het CBR een enquête onder rijinstructeurs over hun ervaring met deze campagne. Daarnaast mogen rijscholen ook hun mening geven hun samenwerking met het CBR in algemenere zin, waaronder het contact met examinatoren. Leden van brancheverenigingen kunnen tot 1 november de enquete invullen.

Bekijk alle resultaten van het onderzoek door het bureau Markteffect.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 25 Oct 2018 08:25:31 +0000

Leden van brancheverenigingen mening gevraagd over CBR

Leden van brancheverenigingen van Bovag, VRB en FAM kunnen een enquête invullen over hun ervaring met het CBR. Het onderzoek gaat hoofdzakelijk over de social media-campagne richting kandidaten, maar rijinstructeurs kunnen ook hun mening geven over het functioneren van het CBR.

De social media-campagne bestaat onder meer uit een miniwebsite die het CBR samen met de brancheorganisaties heeft opgezet. Daar krijgen leerlingen tips om hun rijbewijs op een ‘goede en veilige manier’ te halen. Ook zijn er advertenties op Facebook en Instagram met tips voor de rijopleiding.

Het doel van de enquête is om inzicht te krijgen hoe rijinstructeurs denken over die social mediacampagne. Het CBR heeft zelf onderzoek uitgevoerd naar de ervaring van kandidaten; de brancheverenigingen zijn tijdens het Branche Voorzitters Overleg (BVO) gevraagd om de vragen uit te zetten onder hun leden. De uitkomst van de enquête wordt binnen het BVO besproken en, indien nodig, wordt de strategie hierop aangepast.

Samenwerking

Naast vragen aan de instructeur over de rijbewijstips, worden zij gevraagd of ze weten hoe ze aan hun leerlingen komen: of zij merken aan hun (nieuwe) leerlingen dat hun kennis over het behalen van een rijbewijs verbeterd is en of het CBR überhaupt een rol moet of mag spelen in het voorlichtingstraject richting leerling en ouders.

Verder zijn er ook nog enkele vragen opgenomen over het functioneren van het CBR en hoe rijinstructeurs de samenwerking met het CBR ervaren: zijn de medewerkers afstandelijk of juist toegankelijk? Stellen ze de kandidaten op het gemak? Wat vinden instructeurs van de uitstraling van examencentra?

Uitnodiging

De sluitdatum van de enquête van VRB en FAM is 1 november. Leden hebben een uitnodiging met een unieke link via de mail gehad om deel te nemen aan het onderzoek. Bij Bovag valt het onderzoek onder het zogeheten ROCA, een periodiek onderzoek waarmee Bovag de mening vraagt van leden over de samenwerking met het CBR. Aan dat onderzoek wordt momenteel nog gewerkt; leden ontvangen nog een uitnodiging.

Lees ook: Onderzoek: jongeren halen informatie over slagingspercentage op website rijschool

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 25 Oct 2018 08:16:42 +0000