Virtuele rijles? DRI-VR komt met een Thuiszitpakket

Virtual reality kan een uitkomst bieden om leerlingen ondanks het rijlesverbod verkeerssituaties te laten oefenen. Met een speciale bril van DRI-VR kunnen ze 360 graden om zich heenkijken en ‘levensechte verkeerservaringen’ opdoen. De leverancier komt in deze coronatijd met een Thuiszitpakket waarmee drie weken onbeperkt kan worden geoefend. 
Met de speciale bril van DRI-VR kan je vanuit je luie stoel rijlessen volgen. De leverancier zegt dat het is alsof je live in een verkeerssituatie zit, inclusief leerzame schrikmomenten. DRI-VR werkt momenteel al samen met verschillende rijscholen. Het Thuiszitpakket is ontwikkeld om zolang rijles verboden is, de leerlingen toch iets te kunnen bieden. Rijscholen die het aanbieden ontvangen een commissie.

Branchevereniging Bovag is voorstander van de virtuele lessen. Vanuit de klankbordgroep ‘vernieuwing afdeling Rijscholen’ waren er al plannen om virtual reality toe te voegen aan de rijopleiding, laat de branchevereniging op de eigen website weten. Vanwege de coronacrisis worden leden aangespoord versneld ermee aan de slag te gaan. 

Kijkgedrag

DRI-VR is al enige tijd op de markt met het originele Virtual Reality lespakket voor zes weken. Dit lespakket moet leerlingen versneld beter verkeersinzicht en gevaarherkenning bijbrengen. Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat Virtual Reality helpt bij het ontwikkelen van beter kijkgedrag. Concreet is er een kijkgedrag verbetering van 30 procent ten opzichte van leerlingen die niet getraind zijn met virtual reality, aldus DRI-VR.

Frank Hoornenborg van Bovag: “We willen rijscholen die kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel hebben staan, ondersteunen met deze nieuwe technologie om zich daarmee ook te onderscheiden in de markt. En tegelijk de marge op rijlessen significant vergroten.”

Op termijn is DRI-VR alleen beschikbaar voor Bovag rijscholen. Tot 30 augustus dit jaar is het Thuiszitpakket voor alle rijscholen beschikbaar.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 23 Apr 2020 08:22:03 +0000

‘Coronacrisis remt de groei van het wegverkeer tot 2025 aanzienlijk’

Als de crisis nog lang aanhoudt, en een diepe economische recessie volgt, dan komt het totale wegverkeer in heel Nederland pas in 2025 weer voorbij het niveau van 2019. Dat blijkt uit de trendprognose wegverkeer 2020-2025 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).
De effecten zijn in 2020 het meest ingrijpend. Door de contactbeperkingen zijn veel mensen niet, of thuis, aan het werk en is ook het sociaal-recreatieve wegverkeer fors teruggelopen. Voor 2020 verwacht het KiM 10 procent minder verkeer op de weg dan in 2019 als de contactbeperkingen na drie maanden worden opgeheven.

Krimp

Als de beperkingen zes maanden duren rijden we 20 procent minder en als het een jaar duurt loopt het verkeer met een derde terug. Daarnaast zijn er ook indirecte gevolgen van de contactbeperkingen, via de economie. Deze zijn kleiner en komen meer geleidelijk op gang, maar houden langer aan. Na 2020 herstelt het wegverkeer zich weer.

In het vrachtverkeer zijn de economische gevolgen van de coronacrisis direct voelbaar. Als de contactbeperkingen twaalf maanden in stand blijven en worden gevolgd door een diepe recessie, dan moeten we bij het vrachtverkeer rekening houden met een krimp tot 5 procent tussen 2020 en 2025 ten opzichte van 2019.

Onzeker

Het KiM heeft zijn berekeningen gebaseerd op de publicatie ‘Scenario’s economische gevolgen coronacrisis’ van het CPB en op verkeersgegevens van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Uit die gegevens blijkt dat de verkeersintensiteit – het aantal voertuigen per uur – op het hoofdweggennet tussen 3 maart en 31 maart is gedaald met 39 procent. Op het onderliggend wegennet was dit 32 procent. Deze daling begon tegelijk met de contactbeperkingen. De daling van het vrachtverkeer was in deze periode relatief beperkt: 7 tot 8 procent.

De uitkomsten van de scenario’s van het CPB zijn onzeker, stellen de onderzoekers. Als gevolg daarvan zijn ook de effecten op het verkeer die zij berekend hebben onzeker. Daarnaast is onbekend of er nog andere factoren zijn die de mobiliteit langdurig beïnvloeden, zoals gewenning aan het thuiswerken of meer gebruik van de auto in plaats van het openbaar vervoer. Deze zijn daarom buiten beschouwing gelaten.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Fri, 24 Apr 2020 05:09:26 +0000

Ruud Rutten (FAM): ‘Fatsoenlijk lestarief noodzakelijk in de toekomst’

Als de coronacrisis voorbij is en er mag weer worden gelest, dan moet het lestarief omhoog. Daarvoor pleit FAM-voorzitter Ruud Rutten in een ingezonden brief aan RijschoolPro. Rutten schrijft bovenaan zijn brief: ‘Stof tot nadenken.’

Tijdens de wat mij betreft veel te stille Paasdagen, ga je automatisch weer zitten denken over het Corona virus en hoe nu verder.

Wat mij enorm opvalt zijn de vele discussies op social media. Positieve discussies, wat mij betreft. Het valt me op hoe iedereen elkaar helpt en tipt in de tientallen problemen waar we met zijn allen tegenaan lopen. Grote rijschool, kleine rijschool, zzp’er, het maakt niet uit. We zitten allemaal in het zelfde schuitje. Het verdomde coronaschuitje.

Elkaar helpen

Het doet me goed te lezen hoe we elkaar helpen met de diverse mogelijkheden om steun van de overheid te krijgen. Of met de vraag wanneer je wel of niet in aanmerking komt voor deze steun. Ook de hulp van de overheid na de noodkreet van de brancheorganisaties en diverse andere organisaties, geeft hoop. Het feit dat veel opleiders al binnen een week geld op hun rekening hadden staan, geeft hoop. Hoop die we de komende tijd hard nodig hebben.

Maar ik schrok wel oprecht toen ik de lijst met beroepen zag en moest concluderen dat wij als opleiders in de verkeersveiligheid nog onder bijvoorbeeld de seksbranche gepositioneerd stonden.

Dit betekent dat er, wat mij betreft, nog veel werk aan de winkel is. Wat mij betreft moet dit in de toekomst echt anders. Ik ben ervan overtuigd dat we vele malen beter voor de dag kunnen komen als branche dan dat we nu doen.

Fatsoenlijk lestarief

Laten we leren van deze crisis. Ja, laten we samen starten aan een rijschoolbranche 2.0. Zodra wij weer aan de slag kunnen, moeten wij er ook van overtuigd zijn dat we bij een volgende crisis (die er beslist weer komt ooit) beter voorbereid zijn. Hoe doen we dat dan? Met een fatsoenlijk lestarief. Een tarief waarvan ik kan leven, mij kan verzekeren, een pensioen kan sparen en een appeltje voor de dorst of crisis kan wegleggen. Dit gaat echt niet gebeuren als we zo dadelijk weer losgaan met aanbiedingen en gratis producten. Dit gaat weer niet lukken als we elkaar blijven aanvallen en tegenwerken.

Ik ben ervan overtuigd dat de moeilijkste tijd van de coronacrisis pas komt als het virus verdwenen is en iedereen weer start met zijn dagelijkse bezigheden. Maar let op: dan houdt ook de overheidssteun op, je omzet- en loonbelasting en leaseverplichting moeten weer tijdig betaald worden. Je kandidaten hebben mogelijk nog geen werk of gaan de rijlessen uitstellen. Alleen volle agenda s en normale tarieven gaan ons weer op het juiste pad naar boven helpen.

Samen knokken

Laten we nu met zijn allen flink zijn, niet alleen in het ondernemen of overleven. Maar vooral ook in het doorpakken met sámenwerken. Want de afgelopen weken hebben wij laten zien dat het kan. We hebben samen geknokt en knokken nog steeds. FAM, VRB, LBKR, BOVAG, CBR, I&W, maar ook RST en lokale rijschoolverenigingen hebben aangetoond dat het kan. Ik ben ervan overtuigd dat wij toe zijn aan een grote en sterke organisatie die onze belangen behartigt en opkomt voor onze branche, net als in vele andere branches.

Doen wij dit samen? Zijn wij samen sterk, nu en in de toekomst?

Lees ook: 

Ruud Rutten van FAM: ‘we zoeken steun in Den Haag’

Bron: Verkeerspro
Auteur: Redactie
Publicatie datum: Tue, 14 Apr 2020 14:46:37 +0000

Noodloket geopend voor rijscholen met gelijk woon- en werkadres

Het loket waar bedrijven 4.000 euro corona-noodsteun kunnen aanvragen, is sinds 15 april ook geopend voor rijscholen met een gelijk woon- en werkadres. Onlangs werd al bekend dat de voorwaarden voor de aanvraag van de TOGS werden versoepeld, zodat ook rijscholen voor de gift in aanmerking komen. 
De TOGS, ofwel de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), is het noodloket waar bedrijven eenmalig 4.000 euro steun kunnen krijgen. Daar is al veel gebruik van gemaakt, maar er was ook veel kritiek vanuit sectoren die zich overgeslagen voelden. Eén van die sectoren die kritiek uitte was de rijschoolsector. Vanuit de brancheverenigingen werd een brandbrief verstuurd met als strekking dat de rijschoolsector meer steun verdiende. Ook werd door Ellen Troost van Rijschool Amrit een petitie opgezet waarin gevraagd werd om soepele regels, de petitie kon rekenen op duizenden handtekeningen.

Eenmanszaken

Een van de voorwaarden van de TOGS was namelijk dat de onderneming  geen fysieke vestiging mocht hebben op een woonadres, ofwel woon- en werkadres mochten niet gelijk zijn aan elkaar. Nederland telt 8.903 rijscholen, vier op de vijf heeft een eenmanszaak. Voor veel van hen geldt dat woon- en werkadres wel gelijk zijn en daarmee dreigden zij buiten de boot te vallen voor steunmaatregelen.

Dat is nu aangepast en ook rijscholen waarvan het privé adres gelijk is aan het werkadres kunnen een aanvraag indienen.

Voorwaarden

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streefde ernaar het loket voor de nieuwe getroffen sectoren op 15 april te openen en dit is ook gelukt. Dit betekent nog niet dat elke aanvraag automatisch groen licht krijgt. Er zijn diverse voorwaarden aan verbonden.

Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven bij de KvK en er werken maximaal 250 mensen
In de periode van 16 maart tot en met 15 juni worden omzetverlies én vaste lasten van tenminste 4.000 verwacht, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland. Eigenaar en onderneming zijn op aparte adressen gevestigd, maar voor onder meer rijscholen wordt op die voorwaarde een uitzondering gemaakt. De tegemoetkoming is eenmalig 4.000 euro. Het bedrijf is niet failliet en er is ook geen uitstel van betaling aangevraagd. Wie de afgelopen twee belastingjaren meer dan 200.000 euro overheidssteun heeft gekregen, komt niet voor de regeling in aanmerking. De RVO vraagt bedrijven wel om de aanvraag waar mogelijk nog even uit te stellen, zodat ondernemingen met de grootste financiële problemen als eerste aan de beurt komen. Aanvragen kunnen nog tot 26 juni worden gedaan en de RVO verzekert dat er genoeg geld beschikbaar is voor iedereen die voor de steun in aanmerking komt.

RijschoolPro houdt een dossier bij van alle gevolgen en ontwikkelingen in de branche als gevolg van de coronacrisis.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 16 Apr 2020 08:34:04 +0000

Kamervragen over vertraging door coronavirus bij medische keuring CBR 

Wie voor het verlengen van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, heeft grote kans dat dit vanwege het coronavirus langer duurt dan normaal. En dat terwijl er al vertraging zit in dit verlengingsproces. Kamerlid Cem Laçin van de SP stelt hierover Kamervragen. Wat gebeurt er om deze vertraging te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken? 
Laçin van de Socialistische Partij stelt een achttal vragen aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zijn de gevolgen van het coronavirus op de werkzaamheden bij het CBR en specifiek op de afdeling rijgeschiktheid bekend op het ministerie?

Het CBR waarschuwde half maart al voor mogelijke vertraging in de medische keuringen. De prioriteit in de gezondheidszorg ligt bij de bestrijding van het virus. ‘Vertraging is op dit moment onvermijdelijk aangezien het geen medisch noodzakelijke zorg betreft,’ liet het rijvaardigheidsbureau weten.

Aan de bel trekken

Voor Laçin was deze berichtgeving aanleiding om aan de bel te trekken. Als vertraging in de medische hoek onvermijdelijk is, wat doet de overheid dan om de betrokken rijbewijsbezitters tegemoet te komen? “Wat gaat u voor deze groep mensen doen om hen toch mobiel te houden in deze crisistijd of hun vitale beroep te laten uitoefenen?” schrijft hij.

Ook maakt het Kamerlid zich zorgen over mensen die gekeurd moeten worden en een vitaal beroep uitoefenen. “Wat gebeurt er om deze vertraging te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken?

Laçin heeft zelf al een antwoord op enkele vragen. Hij pleit voor een coulanceregeling waarbij deze mensen kunnen doorrijden, bijvoorbeeld door een uitbreiding van de administratieve verlenging die nu van kracht is voor 75-plussers.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 16 Apr 2020 07:38:22 +0000

Aantal jongere verkeersslachtoffers stijgt met een kwart

In 2019 kwamen in Nederland 661 mensen om door een verkeersongeval. Dat zijn 17 verkeersdoden minder dan in 2018, maar nog steeds meer slachtoffers per jaar dan in de jaren 2012-2017. Het aantal verkeersslachtoffers onder twintigers en dertigers steeg met 24 procent: van 147 in 2018 naar 183 in 2019. De meeste slachtoffers van verkeersongevallen vielen in Noord-Brabant. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers.
In 2019 vielen 661 verkeersdoden, 2,5 procent minder dan in 2018. Vorig jaar kwamen 465 mannen en 196 vrouwen om in het verkeer. Onder mannen nam het aantal verkeersdoden na een sterke toename in 2018 weer af in 2019. Bij vrouwen was er geen afname zichtbaar.

Fietsers

De meeste verkeersslachtoffers waren inzittenden van een personenauto (237); 168 bestuurders en 69 passagiers. Daarnaast overleden onder andere 203 fietsers, 52 motorrijders, 49 voetgangers, 42 bestuurders van een scootmobiel en 42 brom- en snorfietsers.

Het aantal motorrijders dat omkwam in het verkeer nam toe van 42 in 2018 naar 52 vorig jaar. Ook kwamen in 2019 meer bromfietsers en inzittenden van personenauto’s om. Wel kwamen er minder fietsers om in het verkeer. Rijdend op een e-bike kregen 65 personen in 2019 een dodelijk verkeersongeval; dit is een derde van alle fietsdoden. In 2018 overleden 57 e-bikers door een verkeersongeval.

Jongeren

Het aantal mensen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar dat omkwam in het verkeer is gestegen van 147 in 2018 naar 183 in 2019, een stijging van 24 procent. De grootste toename is zichtbaar bij inzittenden van personenauto’s (van 80 in 2018 naar 93 in 2019), motorrijders (van 24 in 2018 naar 32 in 2019) en bromfietsers (van 3 in 2018 naar 11 in 2019). Bij 40- tot 60-jarigen daalde het aantal verkeersdoden met 21 naar 105 in 2019. Deze afname is nagenoeg alleen bij fietsers te zien. Het aantal fietsdoden in deze leeftijdsgroep nam met bijna de helft af (van 46 in 2018 naar 24 in 2019).

De helft van het aantal verkeersdoden was 60 jaar of ouder. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nam wel af van 350 in 2018 naar 324 in 2019. In 2018 nam het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nog toe met 62. Oudere dodelijke verkeersslachtoffers (60-plus) hebben relatief vaak een fietsongeval, terwijl verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar voornamelijk omkomen bij een auto-ongeluk.

Gedaald

In Noord-Brabant kwamen 142 mensen om in het verkeer, tegen 150 in 2018. In zowel Noord-Holland als Gelderland vielen 87 verkeersdoden. In Zuid-Holland is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers gedaald van 100 in 2018 naar 85 in 2019. In Zeeland, Flevoland en Groningen vielen de minste verkeersdoden.

In Noord-Brabant (55), Gelderland (30) en Zuid-Holland (26) vielen in absolute zin in 2019 de meeste slachtoffers onder inzittenden van personenauto’s. In Zeeland was het aantal dodelijke slachtoffers onder inzittenden van personenauto’s het laagst. Per miljard gereden autokilometers was het aantal autoslachtoffers van een dodelijk ongeluk het hoogst in Noord-Brabant, Drenthe en Limburg en het laagst in Zuid-Holland en Zeeland.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Wed, 15 Apr 2020 09:07:30 +0000

Enquête: Hoe ziet rijles eruit in de anderhalvemetersamenleving?

Maak je gebruik van steunmaatregelen? Heb je er vertrouwen in deze crisis door te komen? En hoe ziet rijles er in de anderhalvemetersamenleving uit? RijschoolPro brengt de gevolgen van de coronacrisis in kaart en vraagt daarom haar lezers een korte enquête in te vullen.

Het invullen van de enquête is volledig anoniem en de informatie zal worden gebruikt in een of meerdere artikelen op RijschoolPro. Het invullen van het onderzoek duurt zo’n vijf minuten en er is veel ruimte om toelichting op antwoorden te geven. De resultaten kunnen helpen om ook aan partijen buiten de sector duidelijk te maken wat er in de rijschoolbranche speelt.

Neem hier deel aan de enquête.

RijschoolPro houdt een dossier bij van alle gevolgen en ontwikkelingen in de branche als gevolg van de coronacrisis.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 15 Apr 2020 04:29:01 +0000

Theorie-examen Transportbegeleider per 1 juli naar het CBR

Vanaf 1 juli 2020 neemt het CBR het theorie-examen Transportbegeleider af. De kandidaat wordt getoetst op verkeer, wet- en regelgeving, begeleiding en ontheffing en beroepshouding.
De kandidaat moet naast het theorie-examen ook een praktijkexamen doen. Dat examen wordt afgenomen door de politie. Wie geslaagd is voor zowel theorie als praktijk kan een certificaat aanvragen bij de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). Een transportbegeleider is verantwoordelijk voor het begeleiden van exceptioneel transport. Dit type transport valt buiten de normale wetten en regels qua omvang, maten en gewichten.

Uniformiteit

Naar aanleiding van signalen uit de branche is de oude Regeling Verkeersregelaars 2009 herzien. Verschillende aanpassingen aan de bestaande regeling zijn gedaan. Zo zijn de toelatingseisen versoepeld (je hoeft geen CE rijbewijs meer te hebben, een B rijbewijs is straks voldoende) en is de uitvoering van het theorie-examen bij het CBR neergelegd.

De examinering van transportbegeleiders werd aan de markt overgelaten. Daar komt een theorie-examen bij het CBR voor in de plaats, zoals ook in het verleden het geval was. “Een uniform theorie-examen resulteert in meer uniformiteit in de opleiding.” Het theorie-examen kan voor of na het praktijkexamen worden afgelegd. Aangezien de transportbegeleiders landelijk werken, is uniformiteit in het kennisniveau gewenst. Een uniform theorie-examen van het CBR resulteert ook in meer uniformiteit in de opleiding.

Gemiddeld doen jaarlijks vijftig personen examen. Het ministerie verwacht dat door de versoepeling van de eisen het aantal kandidaten verdubbelt.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 20 Apr 2020 09:10:48 +0000

Rijschool 1-2Drive installeert alvast anti-coronascherm in de lesauto

Rijlessen geven in de anderhalvemetersamenleving? Volgens rijschoolhouder Marcel Nieuwland van 1-2Drive uit Groningen biedt een spatscherm uitkomst om veilig te kunnen lessen. Zijn scherm is vergelijkbaar met wat er nu in taxi’s wordt geïnstalleerd, een flexibel gedeelte maakt stuuringrepen mogelijk. 
Marcel Nieuwland hoopt dat het beroepsverbod voor rijinstructeurs zo snel mogelijk wordt opgeheven. Hij wil dan wel veilig weer aan de slag en liet daartoe alvast een scherm installeren. Nieuwland verwacht dat dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn voor de ‘anderhalvemetersamenleving’ die volgt als de coronamaatregelen worden versoepeld. “Hoe het precies wordt weten we nog niet, ik weet wel dat we door willen. Ik denk dat hygiënische maatregelen erbij horen, of het gebruik van beschermingsmiddelen. Wellicht wordt ook het gebruik van een app zoals de regering heeft aangekondigd nodig in de lesauto.”

Zijn rijschool 1-2Drive heeft zestien mensen in dienst, ze geven onder meer les op de motor en in de auto. Terwijl de lesvoertuigen stil staan lopen de kosten door.

Veiligheidsscherm

Just in Case uit Baflo is een maatwerkbedrijf voor bedrijfsauto’s. Nieuwland vroeg hen een veiligheidsscherm te installeren in de lesauto. De onderkant van het scherm gaat over in flexibel plastic, zodat de instructeur er met zijn arm onderdoor kan en een stuuringreep kan doen. Nieuwland is van plan ook de andere lesauto’s van een scherm te voorzien. Lastig is dat hij nog niet weet of en door welke instanties het scherm moet worden goedgekeurd. “Ik heb contact gehad met de RDW en ook met het CBR. Het is nog onduidelijk welke keuringen nodig zijn.”

Het CBR doet vooralsnog geen uitspraken over rijles in de anderhalvemetersamenleving. Eerst moet duidelijk worden hoe het verdergaat na 28 april.

De ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus gaan snel en raken de rijschoolsector hard. RijschoolPro houdt een dossier bij over dit onderwerp. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 20 Apr 2020 08:29:57 +0000

Verlopen rijbewijs langer geldig door coronacrisis

Rijbewijzen die in de periode vanaf 16 maart zijn verlopen, blijven geldig tot 1 juni. Met die maatregel wil het kabinet voorkomen dat mensen in de problemen komen nu de mogelijkheden om het rijbewijs te verlengen door alle coronamaatregelen beperkt zijn. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).
De maatregel geldt voor mensen die een rijbewijs hebben met een geldigheid van tien jaar. Ook rijbewijzen die eens in de vijf jaar verlengd moeten worden, bijvoorbeeld van beroepschauffeurs of mensen met een lichte medische beperking, vallen onder de tijdelijke regeling. Die geldt overigens alleen voor het rijden binnen Nederland.

Mensen die eens in de drie jaar of zelfs jaarlijks moeten verlengen, omdat zij wegens hun leeftijd of aandoening regelmatig door een arts moeten worden beoordeeld, komen niet in aanmerking. Daarvoor is gekozen met het oog op de verkeersveiligheid.

(Bron: ANP)

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Fri, 17 Apr 2020 15:54:50 +0000