Digitaal proces versnelt medische beoordeling beroepschauffeurs

Het CBR behandelt alle nieuwe gezondheidsverklaringen van (aankomende) beroepschauffeurs voortaan in het nieuwe, digitale proces. Daardoor krijgen deze chauffeurs sneller duidelijkheid over hun rijbewijs. Het CBR kwam afgelopen tijd regelmatig in het nieuws omdat het kampt met lange wachtrijen bij de medische beoordelingen.

Met de gezondheidsverklaring en de rijbewijskeuring door een bedrijfsarts of arbo-arts, beoordeelt het CBR om de vijf jaar de gezondheid van houders van een groot rijbewijs. Mocht er ter aanvulling ook een beoordeling van een medisch specialist nodig zijn, dan kan dit vier maanden duren. Met het nieuwe, digitale proces verwacht het CBR de doorlooptijd van het gehele proces met enkele weken te verkorten.

Zo’n 60 procent van de beroepschauffeurs verstuurt de gezondheidsverklaring al digitaal via de website MijnCBR. De bedrijfsarts kan vanaf deze week voor iedere chauffeur het benodigde keuringsverslag direct digitaal, via Zorgdomein, naar het CBR sturen. Als er geen medische belemmeringen zijn, hoort de chauffeur in veel gevallen binnen enkele dagen het besluit van het CBR. Daarmee is voortaan de hele keten digitaal.

Stapsgewijs uitgebreid

De komende tijd gaat het CBR steeds meer klanten helpen in het nieuwe digitale proces. De automatiseringsmogelijkheden van het systeem worden daarbij stapsgewijs uitgebreid. Mensen met een oogaandoening of diabetes worden op dit moment al volledig automatisch doorverwezen naar een medisch specialist en krijgen automatisch het besluit digitaal toegestuurd. Het CBR verwacht in de loop van 2019 de vernieuwing helemaal doorgevoerd te hebben.

Zo’n 60.000 mensen met een C- en D-rijbewijs vernieuwden vorig jaar het rijbewijs. Er kwamen daarnaast ongeveer 20.000 nieuwe groot-rijbewijsbezitters bij. Juist omdat het rijbewijs voor beroepschauffeurs zo belangrijk is, krijgen zij daarbij voorrang. In 2018 kreeg ruim 98 procent van de mensen met een groot rijbewijs (CDE) binnen de vier maanden duidelijkheid, 99 procent binnen vijf maanden.

Desondanks duurde het in 2018 bij een kleine 2 procent van de mensen met een groot rijbewijs – dit zijn overigens niet allemaal beroepschauffeurs – langer dan 4 maanden. Het CBR laat weten dit te betreuren. Chauffeurs die zich melden omdat hierdoor hun rijbewijs op korte termijn dreigt te verlopen, worden met spoed geholpen.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Fri, 11 Jan 2019 11:10:10 +0000

Rijschoolbranche ziet Rijleskeurmerk nog niet zitten

De rijschoolbranche is nog lang niet overtuigd van de toegevoegde waarde van het Rijleskeurmerk. Van de 1.211 lezers die reageerden op de poll van RijschoolPro, gaf maar liefst 84,6 procent aan niet mee te willen doen. De overige rijschoolhouders weten het nog niet (12,1 procent); een klein deel (3,2 procent) gaat zich wél aanmelden. 

Het Rijleskeurmerk is in deze maand officieel van start gegaan. Vrijdag zijn de eerste exemplaren uitgereikt aan de rijscholen die aan de pilotfase hebben meegedaan. Het keurmerk is in handen van het Centrum voor Certificatie, die ook de controles uitvoert bij de deelnemende bedrijven.

Kosten

De meeste argumenten tegen deelname aan het keurmerk gaan over de kosten. Een rijschoolhouder zonder personeel betaalt jaarlijks gemiddeld 280 euro. “Doe je best, wees eerlijk en duidelijk. Dan komen de nieuwe leerlingen echt vanzelf wel! Beste keurmerk is de mond-tot-mondreclame!”, schrijft een van de instructeurs in een reactie op de poll.

“Ik wil niet in het rijtje staan van rijscholen die 10 procent onder het gemiddelde scoren”, schrijft een ander, doelend op de voorwaarde dat een rijschool maximaal tien procent onder het gemiddelde slagingspercentage mag zitten om in aanmerking te komen voor het keurmerk. “CBR biedt al duidelijke voorlichting waar de consument zich bij het maken van een keus op kan baseren. Daar moet CBR meer ruchtbaarheid aan geven en daarmee is het opgelost.”

Verbazing

“Toen ik de uitkomst zag, was mijn eerste reactie: hoe is dit mogelijk?”, zegt René Ungerer, directeur van Centrum voor Certificatie. “Dit keurmerk is opgezet vanuit een goed hart, in samenwerking met rijscholen. Ik had verwacht dat het goed zou worden ontvangen. Anderzijds zie ik in andere sectoren dat het even duurt voordat een keurmerk wordt geaccepteerd.”

De uitkomst zal heel anders zijn als de poll wordt gehouden onder consumenten, verwacht Ungerer. Volgens hem is er vanuit de consument wel degelijk behoefte aan een keurmerk. “Kijk alleen al naar de uitzending van Radar. Daar kwamen consumenten aan het woord die goed onderzoek hebben gedaan naar een rijschool. En toch lukt het ze niet om bij een betrouwbare partij uit te komen. Het Rijleskeurmerk is dus echt nodig.”

‘Logisch’

Jos Post, voorzitter van de LBKR, zegt zich niet te verbazen over de uitkomst. De belangengroep is als adviserende partij betrokken geweest bij de opzet van het kwaliteitslabel. “Dit heeft tijd nodig om het levensvatbaar te maken. De instructeurs zijn sceptisch. Dat is logisch, want zij hebben gezien hoe verschillende initiatieven voor keurmerken in het verleden zijn gestrand. Het is een kwestie van tijd tot rijschoolhouders beseffen wat het keurmerk op termijn gaat opleveren.”

Post ziet ook de kritiek op de prijs van het keurmerk. “Ja, het kost geld. Maar als ik ga berekenen wat dit gaat betekenen voor mijn lesprijs, dan valt dit mee: 16 cent extra per les, op basis van een werkweek van 40 uur.” Volgens Post kunnen met name de rijscholen in de gebieden met veel concurrentie profiteren van het Rijleskeurmerk. “Dat zijn de gebieden waar de meeste misstanden plaatsvinden. Rijscholen kunnen zich onderscheiden als een fatsoenlijk bedrijf.”

Verplichten

In de Radar-uitzending van vorige week vertelde FAM-voorzitter Ruud Rutten dat een keurmerk in de rijschoolbranche pas werkt als het verplicht is. “Ik snap zijn gedachtengang, maar vanuit de politiek hoeven we voorlopig nog niks te verwachten. Daar willen we niet op wachten: dit is beter dan niets doen.”

Overigens heeft Post zijn eigen rijschool nog niet aangemeld voor het keurmerk, om verschillende redenen. “Ten eerste heb ik het erg druk. Naast de werkzaamheden voor LBKR heb ik natuurlijk een eigen rijschool te runnen. Bovendien is de noodzaak in deze regio minder hoog: ik heb een bomvolle agenda en weinig concurrentie in deze regio. Maar ik overweeg het zeker.”

Lees ook: Eerste exemplaren Rijleskeurmerk uitgereikt

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 17 Jan 2019 08:01:03 +0000

Paarden hebben lak aan autolak: waarschuwingsbord ontworpen

Dat steenmarters en auto’s niet samengaan, was bekend maar dat paarden en wagens als water en vuur zijn is minder evident. Paarden worden namelijk aangetrokken door de lak van auto en schrapen deze er met hun tanden van af. ARK Natuurontwikkeling heeft zelfs een speciaal waarschuwingspictogram ontwikkeld om automobilisten te waarschuwen voor gebieden waar deze dieren zich ophouden.

Rij-instructeurs houden zich maar beter verre van deze natuurterreinen. Het eerste gebied waar deze waarschuwing op borden bij een begrazingsgebied wordt gebruikt is de Schaikse Heide in natuurgebied de Maashorst in Schaijk. Waarom de dieren zich graag tegoed doen aan autolak is onbekend, maar wel staat vast dat alle paarden het blijkbaar lekker vinden. Vooral metallic lak geldt als delicatesse voor paarden.

Het is onverstandig om met auto’s in het begrazingsgebied te parkeren, stil te staan en/of de voertuigen onbeheerd achter te laten. Parkeren op de officieel aangewezen parkeerterreinen is dus niet alleen van belang om geen boete te riskeren, maar ook om schade aan het voertuig te voorkomen.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Frank van de Ven
Publicatie datum: Wed, 16 Jan 2019 07:26:34 +0000

Zwitsers vrezen gevolgen van verdwijnen automaatcode

De beslissing om de automaatbeperking vanaf februari af te schaffen in Zwitserland, heeft veel kritiek opgeleverd. Experts op het gebied van verkeersveiligheid vinden dat deze maatregel te vroeg komt. Ze vrezen zelfs meer verkeersslachtoffers. 

Vanaf februari mogen automobilisten, die in een automaat-auto het examen hebben afgelegd, ook in een handgeschakelde auto rijden, mits er geen medische bezwaren zijn. Wie nog de beperking tot automaat op zijn rijbewijs heeft staan, mag zijn rijbewijs omwisselen voor een nieuw exemplaar zonder beperking.

‘Dit gaat levens kosten’

De Zwitserse organisatie voor ongevallenpreventie Bfu vreest dat er meer ongevallen zullen plaatsvinden met deze maatregel, zo valt te lezen op de Zwitserse website 20 Minutes. Ook wordt een advocaat geciteerd, die tevens belangen behartigt van aanbieders van opfriscursussen: “Dit gaat levens kosten. Ten eerste brengen deze bestuurders met een handgeschakelde auto anderen in gevaar, omdat ze de ervaring missen. Ten tweede heeft een leerling in een handgeschakelde auto zo’n tien uur meer rijles nodig. Hij leert in die tien uur tegelijkertijd over het verkeer. Dat missen zij.”

Ook Daniel Menzi, voorzitter van de Zwitserse vereniging voor rijinstructeurs, vindt dat de regeling te vroeg komt, hoewel hij openstaat voor verandering. “Het is een kwestie van tijd voordat de automaten de grote meerderheid vormen”, aldus Menzi. “Het is echter nog steeds niet zo ver.” Het aandeel van verkochte automaten in Zwitserland in 2017 was een kwart.

Lees ook: Automaatcode rijbewijs verdwijnt in Zwitserland

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Tue, 15 Jan 2019 07:29:42 +0000

Rijscholen profiteren mee van Theorie.nl

Rijschoolhouders kunnen op een laagdrempelige manier inkomsten genereren wanneer hun leerlingen een pakket aanschaffen bij oefenwebsite Theorie.nl. De rijschool ontvangt dan een commissie die oploopt tot 50 procent. 

Op de website Theorie.nl kunnen leerlingen oefenen voor het theorie-examen auto, motor en bromfiets. Rijschoolhouders en instructeurs kunnen hun leerlingen een voucher geven met een code om een gratis theorie-examen te maken. De oefenwebsite bevat meer dan 1.500 verschillende vragen. Op deze manier gaan zij goed voorbereid naar het CBR-examen.

Aanmelden

De unieke code op de voucher wordt gekoppeld aan de rijschool. De leerling kan één gratis examen oefenen. Als de leerling besluit een pakket aan te schaffen, ontvangt de rijschool een commissie oplopend tot 50 procent. Geïnteresseerde rijschoolhouders en instructeurs kunnen een formulier invullen om zich aan te melden. Theorie.nl stuurt de rijschool vervolgens gratis een stapel vouchers.

Dit artikel wordt u aangeboden door Theorie.nl

Bron: Verkeerspro
Auteur: Redactie
Publicatie datum: Mon, 14 Jan 2019 07:51:54 +0000

Nieuwe maatregelen CBR: unieke inschrijving rijschool verplicht

Het CBR heeft vrijdagmiddag nieuwe maatregelen aangekondigd om, zo meldt de instantie, de rijschoolbranche te ondersteunen bij de gewenste professionalisering. Zo moet er vanaf 1 februari 2019 sprake zijn van een unieke inschrijving bij het CBR. Later dit jaar moeten leerlingen hun rijschool machtigen voor het aanvragen van het theorie-examen B.

Voorwaarden voor het aantal inschrijvingen per KvK-nummer zijn door het CBR momenteel niet formeel vastgelegd, schrijft het CBR in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: “Dit heeft er inmiddels toe geleid dat er diverse opleiders zijn die bij het CBR meerdere inschrijvingen per opleider hebben op basis van 1 KvK-inschrijving. Meerdere inschrijvingen worden nu ingezet om slagingspercentages te beïnvloeden (bij praktijkexamens), het quotum op het kopen van examencapaciteit te omzeilen (bij theorie-examens) en meer accounts voor TOP-bevragingen te verkrijgen (ongelijk speelveld in het verkrijgen van examencapaciteit).”

Per 1 februari 2019 mag een nieuwe inschrijving in principe niet overeenkomen met een al bestaande
inschrijving. Dit controleert het CBR op verschillende onderdelen, zoals het KvK vestigingsnummer, de
SBI-code, het vestigingsadres en de naam van de opleider. Opleiders krijgen zes maanden de tijd om te voldoen aan de nieuwe eisen.

Machtigen theorie-examen

Een andere maatregel zal medio 2019 worden doorgevoerd, namelijk het machtigen van opleiders door kandidaten bij het aanvragen van theorie-examen B. Deze maatregel ligt in lijn met de eerder ingevoerde machtiging bij het praktijkexamen B en is bedoeld om de transparantie voor de consument te vergroten. De invoering van deze maatregel wordt nog verder afgestemd met de rijschoolbranche.

“Het voordeel hiervan is dat de kandidaat zelf de regie heeft, wie er over zijn persoonsgegevens beschikt”, aldus het CBR. “Kandidaten kunnen niet meer onbewust via een reserveringswebsite, waarvan ze denken dat deze van het CBR is, een theorie-examen reserveren. De opleider, die achter de reserveringssite zit, moet immers eerst gemachtigd worden. Daarnaast draagt dit bij aan het voorkomen van oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door opleiders. Opleiders kunnen niet meer via het account van een andere opleider, zonder dat de kandidaat dit weet, een examen aanvragen.

Praktijkbegeleiding

Verder wordt onderzocht of de trajecten van praktijkbegeleiding van IBKI en CBR kunnen worden geïntegreerd tot één traject, met het RIS-traject als standaard. “In september van dit jaar heeft IBKI gereageerd op de door de brancheorganisaties ingebrachte suggesties en voorstellen. In zijn reactie gaat IBKI ook in op deze aanbeveling. Na het uitbrengen van zijn reactie is er een aantal gesprekken met IBKI geweest over dit onderwerp. Gezamenlijk verkennen we de mogelijkheden.” Het CBR verwacht het ministerie hierover in het tweede kwartaal te informeren.

Gedragsregels

Verder breidt het CBR het bestaande sanctiereglement uit met ‘gedragsregels’. Deze zijn erop gericht dat alle bezoekers van examenlocaties respectvol met elkaar omgaan. Daarnaast moeten ze het juiste gebruik van het reserveringssysteem bevorderen.

Het CBR neemt de maatregelen naar eigen zeggen in samenspraak met de brancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB en ondersteunt zo de rijschoolbranche bij de gewenste professionalisering. Eind december is het ministerie per brief geïnformeerd.

Lees hier de brief van het CBR aan het ministerie.

Lees ook: Praktijkexamen CBR wordt vernieuwd

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Fri, 11 Jan 2019 18:54:11 +0000

Eerste exemplaren Rijleskeurmerk uitgereikt

De eerste drie certificaten zijn uitgereikt aan de rijscholen die voldoen aan de eisen van het Rijleskeurmerk. Deze rijscholen namen deel aan de pilot en zijn door onafhankelijke auditors bezocht en gekeurd. Autorijschool Pijnappel uit Oisterwijk, Rijschool Alphenaar uit Haarlem en Autorijschool JR uit Veendam kregen de primeur.

Het Rijleskeurmerk is sinds begin dit jaar aan te vragen door rijscholen. Rijscholen met het Rijleskeurmerk worden jaarlijks gecontroleerd op diverse onderdelen zoals lesmethode, slagingspercentage en bedrijfsvoering. Als de rijschool aan alle eisen voldoet wordt deze vermeld in het kwaliteitsregister van het Rijleskeurmerk.

“Door in dit register te kijken is het voor de consument direct duidelijk welke rijscholen aan de gestelde eisen voldoen en betrouwbare informatie verstrekken. Zo kan men er zeker van zijn dat de rijschool op een goede manier rijles geeft en de leerlingen goed voorbereid zijn op het rijexamen”, aldus het Centrum voor Certificatie (CvC), de instantie die het Keurmerk beheert.

Werkwijze aanpassen

Sommige rijschoolhouders hebben volgens het CvC hun werkwijze iets moeten aanpassen om het keurmerk te kunnen verkrijgen, zoals het werken met een lesovereen­komst met de leerling. “Dit ervaren zij als een verbetering zowel voor de leerling, als voor de rijschool. Het moeten overleggen van een VOG (een van de eisen, red.) vinden zij niet alleen een belangrijke, maar ook een logische verplichting; in steeds meer beroepen is dit een vereiste. De kosten voor deelname aan het keurmerk vinden zij – afgezet tegen alle bedrijfskosten – verwaar­loosbaar en zeker opwegen tegen het nut ervan.”

Bekijk ook de poll van RijschoolPro: ga jij je aanmelden voor het Rijleskeurmerk?

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Fri, 11 Jan 2019 18:29:38 +0000

‘Niet schreeuwen, maar samenwerken bij problemen’

Om de problemen in de rijschoolbranche aan te pakken, moet er worden samengewerkt. “Je kunt wel schreeuwen over de fouten, maar daar wordt niks mee veranderd. Ik hoop dat de echte professionals eens van zich laten horen”, is de oproep van Ruud Rutten, tijdens de nieuwjaarsreceptie van branchevereniging FAM.

De jaarlijkse bijeenkomst werd donderdag gehouden in Lexmond. Onder een ontspannen sfeer, en in het bijzijn van onder meer CBR, IBKI en andere partners en brancheverenigingen, blikte Ruud Rutten kort terug op het afgelopen jaar. Eerder kondigde Rutten al aan dat 2019 voor hem het laatste jaar zal zijn als voorzitter van FAM.

Steun

Een speciaal dankwoord was gericht aan zijn eigen bestuursleden, de VRB, Bovag, het CBR en het IBKI. “Maar zeker ook het ministerie. Zij hebben alles in het werk gesteld om ons te steunen en doen dat nog steeds. Ook onze minister Cora van Nieuwenhuizen. Zij heeft letterlijk gezegd: ik ga jullie steunen. Ik ga punt voor punt bekijken wat er misgaat en ga jullie helpen om er een betere branche van te maken.”

Rutten zegt er vertrouwen in te hebben dat ze op het goede spoor zitten. “Er komt een tijd aan waarin de jongere generatie de waardering krijgt die ze verdient. En dan heb ik het niet alleen over geld, maar ook over het ondernemen. Er zullen nog veel dingen moeten gebeuren. De sanctie gaat er nu vanaf, maar vele wegen leiden naar Rome.”

‘Dit moet anders’

Daarvoor doet hij een oproep aan de hele branche: “Ik hoop dat niet alleen de schreeuwlelijkerds zich laten horen, met name op social media. Ik hoop dat de echte professionals eens van zich laten horen. Duizenden rijschoolhouders die het hartstikke goed doen in deze branche. Duizenden rijscholen, groot of klein, worden tekort gedaan. Dit moet anders. Het wordt tijd dat ook de goede professionals van zich laten horen.”

Nu lopen onze agenda’s over, in alle categorieën. Maar er komt een andere tijd aan, voorspelt Rutten. “En als die aanbreekt, dan moeten we ook steun krijgen. Het gaat niet altijd goed, er worden fouten gemaakt: bij de FAM, VRB, Bovag, CBR en ministerie. Maar je kunt wel schreeuwen over die fouten, maar daar wordt niks mee veranderd. We moeten de problemen samen oppakken en samen werken aan een betere branche.”

Daarbij noemt hij de medische afdeling van het CBR als voorbeeld. “We weten dat die niet loopt zoal die zou moeten, maar ze zijn hard onderweg. Een dankwoord aan alle medewerkers van het CBR die daar hard aan werken en mij bijna 24 uur per dag helpen. Ik kan namens alle FAM-leden zeggen dat er nog geen enkel C-, D-, of E-examen niet doorgegaan is.”

Trots

De FAM staat er goed voor. “We hebben fanatieke leden en een grote, groeiende groep met jonge FAM-leden. Daar kunnen we trots op zijn. Tenslotte staat Rutten ook stil bij FAM-leden die momenteel problemen hebben met hun gezondheid. “We zullen er alles aan doen om deze leden te helpen.”

De voorzitter sluit zijn boodschap af door iedereen ‘een samenwerkend en gezond 2019’ te wensen.

Lees ook: Ruud Rutten begint aan laatste jaar voorzitterschap FAM

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Fri, 11 Jan 2019 18:18:23 +0000

Rijschoolhouder filmt levensgevaarlijke inhaalactie

Een video van rijschoolhouder uit Westerhaar is afgelopen weekend volop gedeeld op sociale media. Op het filmpje is een inhaalactie te zien van een automobilist. De bestuurder weet de tegemoetkomende vrachtauto maar net te ontwijken.

Instructeur Ralf Profijt reed samen met zijn leerling tussen Almelo en de Witte Paal, toen ze de gevaarlijke actie al aan zagen komen. De automobilist voor hen trok zich niets aan van de doorgetrokken strepen op de weg. “Zo krijg je dus ongelukken”, concludeert Profijt in het filmpje (onderaan artikel).

De rijschoolhouder heeft de inhaalactie bewust gefilmd, vertelt hij tegen de regionale krant Tubantia: „Enerzijds om aan mijn leerlingen te kunnen laten zien wat er zoal op de weg gebeurt, anderzijds om het op mijn Facebookpagina te zetten en het thema verkeersveiligheid op de N36 warm te houden.”

Dat Profijt de bestuurder een ‘mongool’ noemt in het filmpje, gebeurde in the heat of the moment. “Dat was niet de netste en juiste benaming. Het gaat mij erom dat dit soort inhaalacties onder de aandacht komen. Want het had veel erger kunnen aflopen.”

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Mon, 07 Jan 2019 12:54:11 +0000

Bezorgscooter botst veel vaker dan privébrommer

Bestuurders van bezorgbrommers rijden bijna zes keer vaker schade dan die van privébrommers. Het gemiddelde schadebedrag ligt ook nog eens 75 procent hoger. Dat schrijft het ANP, na conclusies van Veilig Verkeer Nederland. Sommige opleiders spelen hier al op in door middel van een opfriscursus voor maaltijdbezorgers.

Veilig Verkeer Nederland analyseerde cijfers van verzekeraar de Vereende, die relatief veel bezorgbrommers verzekert. In 2017 kwamen 46 brom- en snorfietsers (inclusief brommobielen) om het leven, 7 procent van het totale aantal verkeersdoden dat jaar. Het gedrag in het verkeer, zoals afleiding, te hoge snelheid of het niet verlenen van voorrang, is vaak de oorzaak van ongevallen, blijkt volgens VVN. “Het feit dat brom- en snorfietsen evenwichtsvoertuigen zijn die de berijder geen bescherming bieden bij een ongeval draagt ook bij aan het hoge ongevalsrisico van brom- en snorfietsers”, aldus de organisatie.

Snelheid begrenzen

VVN en de Vereende bedachten samen vijf ‘gouden gedragsregels’ voor brommerkoeriers, waar een campagne voor is bedacht. Een van die regels is dat koeriers rustig rijden en zich aan de verkeersregels houden. VVN-directeur Alphons Knuppel denkt verder dat onder meer het betalen van bezorgers per uur in plaats van per bezorging, het begrenzen van de snelheid van bezorgscooters en het inzetten van meer bezorgfietsen zouden kunnen helpen.

Kansen rijscholen

Sommige rijscholen hebben al op dit probleem ingespeeld, door het aanbieden van opfriscursussen voor maaltijdbezorgers. Ook de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) biedt dergelijke cursussen aan. Veronica Verkeersschool uit Utrecht had enkele jaren geleden een vergelijkbaar project. Toen kregen 1.500 scooter-postbezorgers van PostNL een specifieke training, aanvullend op hun bromfietsrijbewijs.

Frank Hoornenborg, voorzitter van Bovag Rijscholen, schreef onlangs in een column over kansen die de problemen met maaltijdbezorgers kunnen bieden voor rijscholen.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Wed, 09 Jan 2019 11:54:36 +0000