Instructeurs en andere gedupeerden van Aalbregt gaan demonstreren

Rijinstructeurs en mensen die zich gedupeerd voelen door de rijschoolhouder Ferry Aalbregt uit Zoetermeer, gaan maandag in Den Haag demonstreren. Ze hopen op politieke steun voor hun zaak. De gemeente Den Haag bevestigt dat er formeel een kennisgeving van de demonstratie is binnengekomen. Een woordvoerder van de demonstratie, rijinstructeur Fayzan Khan, hoopt op 250 mensen.

“We willen bereiken dat er een vangnet komt voor kleine rijscholen en gedupeerde leerlingen” aldus een van de gedupeerden. “Ook moeten er strengere eisen komen om überhaupt een rijschool te beginnen, en een keurmerk, dat niet iedere idioot een rijschool kan beginnen.”

Instructeur Khan noemt bij Hart van Nederland het interview dat Ferry Aalbregt zaterdag gaf aan Omroep West “belachelijk”. Aalbregt zei daarin onder meer dat er “rotte appels” tussen zijn instructeurs zaten. Volgens Khan heeft hij ze zelf gekozen en is hij bovendien een bazige man die geen tegenspraak duldde.

‘Cowboys’

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, zei eerder bij Hart van Nederland erg mee te leven met de gedupeerden. Ze liet weten dat ze niets voor de leerlingen kan doen en dat de overheid met de rijschoolbranche in overleg is “om dit soort cowboys eruit te krijgen”.

Brancheorganisatie Bovag wijst erop dat niet iedereen die rijles kan geven, ook een rijschool kan runnen. De vereniging pleit voor een toets op ondernemersvaardigheden. “Onbekwame ondernemers laten in deze branche een spoor van vernieling achter. Niet alleen voor consumenten, maar ook voor de markt”, aldus een woordvoerder van de club.

Politie wil einde aan bedreigingen

Bovag heeft een schadefonds voor gedupeerden, maar daar zijn slechts 400 van de circa 7500 rijscholen in Nederland bij aangesloten. Veel eenmansbedrijven vinden een lidmaatschap te duur, zegt de woordvoerder.

De politie roept mensen op te stoppen met het bedreigen van de failliete rijschoolhouder uit Zoetermeer. Op social media wordt flink gescholden op de man.Op Twitter wijst de politie erop dat social media op bedreigingen worden gemonitord. Hou het hoofd koel, vraagt de politie. “Doe geen bedreigingen of laster. Het lost de situatie niet op, maakt jou verdachte en kost politie onderzoekscapaciteit. Stop ermee.”

De politie benadrukt in een aanvullende tweet “zeker oog te hebben voor de situatie van de gedupeerden en de gevoelens te begrijpen. We “willen dat niet afdoen, echter moeten we wel een grens trekken waar het gaat om strafbare bedreigingen. De recherche buigt zich reeds over de gehele zaak”.

Petitie

De petitie die een aantal gedupeerden van de Zoetermeerse rijschool vlak voor het weekend startte is inmiddels ongeveer 1.400 keer getekend. De initiatiefnemers vinden dat er een landelijk keurmerk moet komen voor rijscholen en een erkend garantiefonds. Zo’n keurmerk is er al sinds begin dit jaar, maar rijschoolhouders lopen er bepaald niet warm voor.

ANP

Bron: Verkeerspro
Auteur: Yvonne Ton
Publicatie datum: Sun, 30 Jun 2019 12:24:03 +0000

Zaken groeiden Ferry Aalbregt in korte tijd boven het hoofd

Door een te snelle groei van zijn bedrijf in combinatie met de verhuizing afgelopen voorjaar naar Spanje heeft rijschoolhouder Ferry Aalbregt langzaam de greep op zijn verkeersschool verloren. Afgelopen week ontstond er een soort sneeuwbaleffect na een melding van een zakenpartner dat de rijschool in Zoetermeer failliet zou zijn. Daarna ontstond er zo veel commotie dat Aalbregt en zijn personeel noodgedwongen moesten vluchten en kwam er na vijf jaar een abrupt einde aan het bedrijf. Dat verklaart Aalbregt in een interview met Omroep West, die de rijschoolhouder wist op te sporen.

“We schamen ons kapot. Dat we niet waar hebben kunnen maken wat we al die tijd wel waar konden maken. Voor onszelf is het ook erg. Buiten dat ons bedrijf is omgevallen is ons leven dat ook”, zegt Aalbregt tegen Omroep West. Hij erkent dat hij fouten heeft gemaakt, maar “vieze spelletjes en onwaarheden” hebben ook een grote rol gespeeld.

Klachten en betalingsachterstanden

Vlak voor de rijschool omviel stuurde Aalbregt naar eigen zeggen 95 zelfstandige instructeurs aan in het hele land. Op kantoor waren er vijf mensen die de zaken regelde. Zelf gaf hij geen les, maar had alleen een coördinerende rol. Na zijn verhuizing naar Spanje afgelopen voorjaar begonnen de zaken mis te lopen, zegt de rijschoolhouder. Er kwamen veel klachten over rijinstructeurs, leerlingen haakten af, de instroom nam af en er ontstonden betalingsachterstanden. Om een faillissement te voorkomen wilde Aalbregt geld vrijmaken door bezittingen te verkopen en overleggen met onderaannemers en instructeurs over een reddingsplan. Dat is volgens hem allemaal niet meer gelukt omdat hij werd ingehaald door de actualiteit. Een van zijn zakenpartners stuurde dinsdagavond berichten de wereld in dat de verkeerschool failliet was.

Daarna kreeg Aalbregt zo veel bedreigingen, zoals onder meer kogels op de deurmat, dat hij samen met zijn gezin abrupt ondergedoken is. “En niet in een luxe villa in Spanje, zoals door verschillende media beweerd wordt.”
Miljoenen heeft hij met zijn rijschool nooit verdiend, aldus Aalbregt. Het getal van vierduizend leerlingen, dat hij zelf wel genoemd heeft, is volgens een eigen leven gaan leiden. Het zou niet gaan om het huidige aantal, maar om het totale aantal leerlingen in de afgelopen vijf jaar dat het bedrijf actief geweest is.

Alle ontstane problemen kan hij zelf nu niet meer oplossen, zegt de rijschoolhouder tegen Omroep West. “Het is nu aan de curator. Die gaat nu alles inzien.” Die opmerking is niet helemaal duidelijk. Een officieel faillissement is nog niet bekend, maar wellicht is dat wel aangevraagd.

Kamervragen

Tweede Kamerlid Gijs van Dijk van de PvdA heeft vrijdag schriftelijk vragen gesteld aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu over de Zoetermeerse rijschool. Hij vraagt zich af of er geen wildgroei is aan rijscholen en zo ja, of daar wat aan gedaan moet worden. Ook wil hij van de minister weten waarom de aangenomen motie van zijn partijgenoot Attje Kuiken uit 2014 nog niet is uitgevoerd. Kuiken introduceerde daarin een overkoepelend kwaliteitskeurmerk en een klachtenmeldpunt voor de rijschoolbranche. Van Dijk verlangt van de minister dat die beide zaken er dit jaar nog komen. Daarnaast vraagt hij of Van Nieuwenhuizen bereid is extra eisen te stellen aan rijschoolhouders.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Yvonne Ton
Publicatie datum: Sat, 29 Jun 2019 14:15:55 +0000

RAI en Bovag: klimaatplannen van kabinet zijn realistisch

Brancheorganisaties Bovag en RAI Vereniging vinden de klimaatplannen die het kabinet vrijdag heeft gepresenteerd getuigen van realisme. Bovag spreekt van een afgewogen en realistisch pakket maatregelen. RAI Vereniging stelt vast dat het kabinet kiest voor een meer realistische en betaalbare aanpak voor het behalen van de klimaatdoelen voor de mobiliteitssector.

Bovag vindt het positief dat de verhogingen van BPM en van de motorrijtuigenbelasting van de baan zijn. Ook is de branchevereniging blij dat elektrisch rijden niet overmatig gestimuleerd gaat worden. “Punt van zorg is dat op gebied van bijtelling voorgesteld wordt Autobrief II voor het jaar 2020 open te breken. Daar is Bovag uitgesproken tegenstander van.”

Met het pakket aan maatregelen kan volgens Bovag een aanzienlijke bijdrage geleverd worden aan het verminderen van de CO2-uitstoot. “Het is goed dat bij het kabinet nu het taboe rond betalen naar gebruik is verdwenen en dat er drie varianten zullen worden onderzocht. Bovag zal daar zijn bijdrage aan leveren.”

Rol van waterstof

RAI Vereniging is blij dat het kabinet onder meer inzet op het stimuleren van waterstof. Deze alternatieve brandstof heeft veel potentie om CO2 terug te dringen en is een van de belangrijkste pijlers in de energietransitie, aldus de organisatie. Komende jaren wordt daarom ingezet op uitbreiding van de infrastructuur tot vijftig stations in 2025. Kansrijke innovatieve auto’s die zich in de markt moeten bewijzen, zoals waterstof-elektrische auto’s, behouden bovendien komende jaren bepaalde extra fiscale voordelen.

“Door komende jaren onder meer de (over)subsidiëring van volledig elektrische auto’s te verlagen, toe te werken naar invoering van een systeem van betalen naar gebruik en op termijn de kosten voor autorijden te verlagen, ontstaat een meer evenwichtig klimaatpakket dat potentie biedt om in de toekomst de CO2-doelen te halen”, vindt RAI Vereniging. Dit valt of staat volgens voorzitter Steven van Eijck bij de fiscale beleidskeuzes die worden gemaakt. Hij vindt het onacceptabel dat de huidige afspraken over de bijtelling op elektrische auto’s worden opengebroken en al in 2020 in plaats van 2021 worden verhoogd.

Elektrisch rijden

Volgens Van Eijck is de toekomst van het wegvervoer elektrisch. De grote golf van elektrische personenauto’s begint vanaf circa 2025. In de tussentijd is het volgens RAI Vereniging van belang dat het kabinet beseft dat in Nederland de komende vijf jaren nog niet voldoende betaalbare elektrische auto’s in de verschillende segmenten beschikbaar zijn om de gezamenlijke CO2-doelen te realiseren.

“De meeste automobilisten zijn daardoor bij aankoop van een nieuwe auto aangewezen op een nieuwe schone, zuinige al dan niet (hybride of plug-in hybride) benzine- of dieselauto. Verjonging – en daarmee verduurzaming – van ons wagenpark ontstaat door ook de zuinigste nieuwe auto’s te stimuleren via een verlaging van de BPM. Op de korte termijn kan hierdoor veel extra CO2-winst worden behaald.”

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Fri, 28 Jun 2019 16:24:24 +0000

Gedupeerden Verkeersschool Aalbregt willen keurmerk; politie doet onderzoek

Een aantal gedupeerden van Verkeersschool Aalbregt in Zoetermeer is een petitie gestart. Ze vinden dat er een door de landelijke overheid opgezet keurmerk voor rijscholen moet komen en een register waarin iedereen kan zien of een rijschool gecertificeerd is. Het aantal handtekeningen loopt snel op. In het weekend stond de teller al ruim boven de duizend. De politie en het OM onderzoeken of er sprake is van strafbare feiten. Daar zijn tot nu toe 220 meldingen binnengekomen.

Rijschoolhouder Ferry Aalbregt is eerder deze week na financiële problemen plotseling gestopt met zijn bedrijf en is sindsdien spoorloos. Leerlingen, instructeurs en bedrijven waarmee hij zakendeed kunnen waarschijnlijk naar hun geld fluiten. Zelf zegt hij in een verklaring dat hij tot het laatste moment heeft geprobeerd zijn bedrijf te redden. Veel gedupeerden denken dat ze opgelicht zijn omdat Aalbregt op het allerlaatste moment nog heeft geprobeerd zo veel mogelijk geld van bestaande en nieuwe leerlingen binnen te halen. Ook stuntte hij met goedkope lespakketten. Er is voor zo ver bekend nog geen faillissement uitgesproken, maar dat zou nog kunnen gebeuren.

Voorkomen

De initiatiefnemers van de petitie willen voorkomen dat een vergelijkbare zaak zich opnieuw voordoet. “Velen van ons hebben hard gespaard en hebben er soms jaren over gedaan om hun rijbewijs te kunnen betalen. Je schaft een mooi pakket aan zodat je safe zit en je er de tijd voor kan nemen die je nodig hebt. Je kijkt ernaar uit dat je binnenkort dat felbegeerde roze pasje in bezit hebt en zelfstandig de weg op kan of eindelijk je droom beroep kan uitoefenen. Het is toch vreselijk dat deze droom en al je harde werk en spaargeld in één klap verdwenen is.”

Ze pleiten niet alleen voor een keurmerk, maar ook voor een garantiefonds, dat consumenten zou moeten compenseren bij zowel oplichting of een faillissement. Ze zouden het geld dat ze te veel betaald hebben terug moeten krijgen of bij een andere rijschool zonder verdere kosten de lessen moeten kunnen volgen waar ze nog recht op hebben.

Rijleskeurmerk

Overigens is er begin dit jaar een keurmerk gelanceerd. De belangstelling voor dit Rijleskeurmerk is nog niet erg groot. Tot nu hebben pas zes rijscholen zich laten certificeren. Uit een poll die RijschoolPro begin dit jaar onder rijscholen hield bleek dat de meerderheid van de lezers die hierop reageerden er weinig voor te voelen. Bijna 85 procent zei toen niet mee te willen doen.

Bovag kent al een garantiefonds. Leerlingen van Bovag-rijscholenl hebben dankzij dat fonds de zekerheid dat ze hun vooruitbetaalde rijopleiding kunnen afmaken bij bijvoorbeeld een faillissement. In een column voor RijschoolPro (toen nog VerkeersPro geheten) pleitte Frank Hoornenborg, voorzitter van Bovag Rijscholen, een paar jaar geleden voor een branchebreed garantiefonds, vergelijkbaar met wat bijvoorbeeld ook de reisbranche kent. Dat zou de betrouwbaarheid van de sector volgens hem ten goede komen.

Politie

Bij de politie zijn tot vrijdagmiddag 200 meldingen binnengekomen na het plotseling sluiten van de rijschool in Zoetermeer, die in het hele land actief was. De politie onderzoekt samen met het Openbaar Ministerie of er sprake is van strafbaar handelen. Als dat zo is, komt er een speciaal mailadres waar gedupeerden zich kunnen melden. Zolang dat er niet is, verwijst de politie gedupeerden naar een bureau voor rechtshulp of ze kunnen een beroep op hun rechtsbijstandsverzekering, als ze die hebben. De politie laat weten contact met Aalbregt te hebben. De rijschoolhouder werkt mee aan het onderzoek.

Lees ook: 

Duizenden gedupeerden door omvallen Zoetermeerse rijschool

Rijschoolbranche ziet Rijleskeurmerk nog niet zitten

Eerste exemplaren Rijleskeurmerk uitgereikt

Bron: Verkeerspro
Auteur: Yvonne Ton
Publicatie datum: Fri, 28 Jun 2019 15:38:00 +0000

Seat Arona wint titel Lesauto van het Jaar 2020

De Seat Arona heeft dinsdag de titel Lesauto van het Jaar 2020 gewonnen. De uitreiking vond plaats tijdens de Nationale Rijschooldag in Den Bosch. Dit evenement voor de rijschoolbranche wordt jaarlijks georganiseerd door het online vakblad RijschoolPro.

De Arona kreeg een 8,87 als eindscore mee. Seat viel tweemaal in de prijzen, want de Ateca eindigde dinsdag op nummer 2. De Ford Focus behaalde de derde plaats. Bovendien kreeg de Focus de hoogste beoordeling voor het uiterlijk: maar liefst een 9. De meeste testritten werden gemaakt in de Volkswagen T-Cross, die op de vierde plaats eindigde.

Beoordeling

Rijinstructeurs konden tijdens de Nationale Rijschooldag in Den Bosch testritten maken in potentiële lesauto’s van Audi, Ford, Hyundai, Opel, Renault, Seat, Suzuki en Volkswagen. Vervolgens kunnen zij een beoordeling geven op het gebied van uiterlijk en design, bedieningsgemak, binnenruimte en zitcomfort, stuurgedrag en het zicht rondom.

Vorig jaar kreeg de Seat Ateca de hoogste beoordeling van de rijinstructeurs: een 8,95 om precies te zijn. De verschillen met plaats twee en drie waren overigens bijzonder klein: de Volvo XC40 bereikte een tweede plek met een 8,56 en de Volkswagen Polo de derde plaats met een 8,55.  Eerder ging de titel naar Nissan Qashqai (2017) en de Seat Leon (2015 en 2016)

Nationale Rijschooldag

Het was inmiddels de achtste editie voor de Nationale Rijschooldag (voorheen Lesauto Testdag). Dit jaar werd het evenement gehouden bij 1931 Congrescentrum in Den Bosch. Rijschoolhouders konden kennis opdoen aan de hand van het Ondernemersontbijt, uiteenlopende workshops en de Rijschoolbeurs. Voor het eerst dit jaar konden rijinstructeurs officiële WRM-bijscholing volgen. Meer informatie over dit evenement is te vinden op de website.

Lees ook: Seat Ateca uitgeroepen tot Lesauto van het Jaar 2019

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Tue, 18 Jun 2019 15:23:27 +0000

Europa experimenteert met afschaffing automaatcode rijbewijs

Er komt een experiment vanuit de Europese Commissie met de automaatcode. Automobilisten die de code 78 op hun B-rijbewijs hebben, kunnen een training volgen waarna ze ook in een handgeschakelde auto mogen rijden. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigd tegenover RijschoolPro.

Volgens de woordvoerder zou het kunnen gaan om een training van 7 tot 8 uur die gegeven kan worden door daarvoor bevoegde rijscholen of rijinstructeurs. Wanneer deze proef precies wordt geïntroduceerd, is nog niet duidelijk. Of Nederland hier ook aan mee gaat werken, kan een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog niet zeggen. “Wij hebben nog geen officiële bevestiging gezien van dit voorstel. Wij wachten dit eerst af.”

Aanpassing Rijbewijsrichtlijn

Daarnaast komt er een aanpassing van de Rijbewijsrichtlijn. Hierdoor wordt de beperking tot automatische versnellingsbak afgeschaft wanneer de rijbewijsbezitter een ander rijbewijs heeft voor een handgeschakeld voertuig. Het gaat om bestuurders die een rijbewijs met code 78 hebben gehaald voor de categorieën BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 of D1E. Hun bevoegdheid zal worden uitgebreid tot handmatig schakelen als ze een onbeperkt rijbewijs voor handgeschakelde versnellingsbak hebben in een van deze andere categorieën.

Speculeren

Er wordt al langere tijd gespeculeerd over de aanpassing van de automaatcode. De discussie kwam met name op gang na uitspraken van Dieter Quentin, voorzitter van de Duitse branchevereniging voor rijscholen, op het Fahrlehrerkongress in november. Hij kondigde daar aan dat de automaatcode op het rijbewijs komt te vervallen. Hoe en wanneer, dat was nog niet bekend.

De automaatcode zorgt er nu nog voor dat leerlingen en instructeurs huiverig zijn om voor een elektrische lesauto te kiezen, die standaard een automatische versnellingsbak heeft. “Jongeren worden nu opgeleid in auto’s die binnenkort niemand meer wil hebben”, aldus Quentin tijdens het congres.

Vorig jaar tijdens de Nationale Rijschooldag lieten de Nederlandse rijschoolhouders zich ook positief uit over afschaffen van de automaatcode. De invoering van één rijbewijs voor zowel automaat- als schakelauto’s komt niet alleen het milieu maar ook de verkeersveiligheid ten goede, was de algemene opinie.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 20 Jun 2019 08:44:17 +0000

Rob Sauvé van IBKI: ‘Examen moet geen toneelstukje zijn’ 

IBKI-examinatoren Rob Sauvé en Dook Ven gaven op de Nationale Rijschooldag 2019 uitleg over wat er wel en juist niet wordt verwacht van een rijinstructeur tijdens de Praktijkbegeleiding. Tijdens hun presentatie namen ze stap voor stap het beoordelingsformulier door en beantwoordden ze vragen uit de zaal over onduidelijkheden. Hun advies: “Neem het beoordelingsprotocol niet te strikt.”

Sinds 2017 gaat IBKI ‘on tour’ om toelichting te geven over het beoordelingsprotocol. IBKI gaat langs bij de rijschool of de rijschoolvereniging. Vaak ontstaat er een discussie aan de hand van praktijkvoorbeelden. Tijdens die bijeenkomsten blijkt geregeld dat de manier van beoordelen veel dichter bij de dagelijkse praktijk ligt dan op voorhand wordt gedacht. Zo ging het ook op de Nationale Rijschooldag, waar IBKI in de middag een workshop verzorgde over de beoordeling. De workshop mocht op veel belangstelling rekenen.

Beschreven competenties zijn richtlijn

“Het protocol met de 34 beschreven competenties wordt veel te strikt gezien”, merkte examinator Rob Sauvé op. Veel instructeurs hebben het idee dat ze aan alle 34 punten moeten voldoen in het examen, waardoor ze niet op een ontspannen manier hun normale les draaien. “Het is een misperceptie dat je alles moet doen. De punten zijn een richtlijn. Wij denken dat je prima zelf in staat bent om te beoordelen wat je goed doet en wat je minder goed doet. Mede daarom zijn we begonnen met ‘IBKI on tour’ en ook daarom zijn we hier om toelichting te geven aan de hand van het beoordelingsprotocol.”

Punten mislopen

Vanuit de zaal kwam de opmerking dat er wel degelijk een toneelstukje moet worden opgevoerd om de benodigde punten te behalen. “Je geeft bijvoorbeeld niet in elke les een demo, maar als je dat tijdens de beoordeling niet doet loop je punten mis. Dus voer je een toneelstukje op”, werd gezegd.

Het geven van een demo is punt 7 van de lijst: “Geef vanaf de bestuurdersplaats een demo conform de Rijprocedure.” Wie geen demo geeft, kan drie van twaalf punten mislopen van het onderdeel ‘Uitleg’. Om te slagen voor het onderdeel ‘Uitleg’ zijn minimaal acht punten nodig.

Sauvé herhaalde dat het protocol een richtlijn is en geen verplichting. “Laat ik voorop stellen dat het niet hoeft als je het nooit doet. Maar je kunt inderdaad punten missen. We willen vooral dat je een ontspannen les draait zoals je altijd doet.”

Een andere onduidelijkheid op het formulier was punt 17: hardop laten verwoorden. Vanuit de zaal kwam de opmerking dat leerlingen in de knoop kunnen komen als ze tijdens een handeling vertellen wat ze doen. Sauvé lichtte toe dat het verwoorden van een handeling net zo goed ervoor of erna kan, als de auto stilstaat.

Concrete communicatie met de leerling

Een belangrijk punt voor het IBKI is dat de instructeur in de communicatie met de leerling concreter mag zijn. De examinator haalde een voorbeeld aan van een leerling die negentien keer probeerde achteruit in te parkeren en iedere keer maar weer niet goed uitkwam. “Zeg niet dat een leerling vroeger of later moet insturen, maar wees concreet over het punt waarop er ingestuurd moet worden.”

Een laatste tip: “Wees eerlijk tegen de leerling, zorg dat je met dezelfde mening uit de auto stapt.”

Goed, de Praktijkbegeleiding moet geen toneelstukje zijn. En draai vooral ontspannen je les. De belangrijkste vraag uit de zaal: hoeveel instructeurs slagen voor de Praktijkbegeleiding? Daar zijn Sauvé en Ven duidelijk over: “hooguit 2 procent slaagt niet.”

Lees ook: IBKI geeft opnieuw voorlichting over praktijkbegeleiding

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 20 Jun 2019 08:05:16 +0000

Foto’s: geslaagde editie Nationale Rijschooldag 2019

De organisatie kijkt terug op een geslaagde en zomerse editie van de Nationale Rijschooldag bij 1931 Congrescentrum in Den Bosch. Bezoekers konden dinsdag veel kennis vergaren aan de hand van het Ondernemersontbijt, workshops en de rijschoolbeurs. Op het buitenterrein stonden de nieuwste lesauto’s klaar voor een testrit. 

Het was dinsdag de achtste keer dat de Nationale Rijschooldag werd gehouden. Het evenement vond dit jaar plaats op een nieuwe locatie: 1931 Congrescentrum in Den Bosch, naast de Brabanthallen. Benieuwd naar de foto’s? Bekijk hieronder de fotoreportage:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Wed, 19 Jun 2019 14:07:53 +0000

Minister: verleng rijbewijs 75-plusser met een jaar

Het kabinet onderzoekt of het rijbewijs van 75-plussers die door de aanhoudende problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zonder rijbewijs zitten, met maximaal een jaar kan worden verlengd. De Tweede Kamer debatteerde woensdag over de grote vertragingen, lange wachttijden en de slechte bereikbaarheid van het CBR.

Veel ouderen zitten door de lange wachttijden bij het CBR langdurig zonder rijbewijs. De Kamer dringt al langer aan op een oplossing voor deze groep. De verwachting was dat er eind dit jaar een eind zou komen aan de wachttijden, maar nu is al duidelijk dat dit niet gaat lukken. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat grijpt in en stelt een administratieve verlenging van het rijbewijs van 75-jarigen voor. Door de senioren een jaar respijt te geven krijgt het CBR de ruimte om zich te richten op de meest risicovolle groepen en om achterstanden weg te werken.

Gevaar voor verkeersveiligheid

Invoering van de administratieve verlenging van het rijbewijs duurt zes tot negen maanden, maar Van Nieuwenhuizen wil “gezien de urgentie” bekijken of de maatregel daarop vooruitlopend al kan worden ingevoerd. Ze wil de duur van de maatregel zo beperkt mogelijk houden. Ze overlegt nog met Justitie en Veiligheid over de handhaving.

Door alle vertragingen moeten risicogroepen ook steeds langer wachten. Het gaat dan om mensen die zich na een operatie bij het CBR melden voor een herkeuring. Ook vreest de minister dat mensen door de wachttijden in de verleiding kunnen komen om te liegen over hun gezondheid waardoor de verkeersveiligheid in gevaar kan komen.

Voorwaarden voor verlenging

Ouderen die voor een jaar verlenging in aanmerking willen komen, moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het huidige rijbewijs voor de normale termijn zijn afgegeven en niet zijn gevorderd door de politie. Ook moeten de desbetreffende mensen blijven meewerken aan het verkrijgen van het oordeel over hun medische rijgeschiktheid. De verzekeraars zien volgens de minister geen bezwaren.

De Tweede Kamer debatteerde woensdag in een plenair debat met de minister over het CBR.

Lees ook: Aantal gedupeerden door wachttijden CBR opnieuw gestegen

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 19 Jun 2019 08:24:51 +0000

Afschaffing keuring 75-plussers bij rijbewijsverlenging onderzocht

De verplichte medische keuring voor gezonde 75-plussers bij het verlengen van hun rijbewijs gaat mogelijk helemaal verdwijnen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu gaat die optie laten onderzoeken, zo beloofde ze eerder deze week in een debat met de Tweede Kamer over het CBR na alle commotie over de lange wachttijden.

Kort voorafgaand aan het debat had Van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer als oplossing al een administratieve verlenging van het rijbewijs van senioren boven de 75 voorgesteld van maximaal een jaar. Zo zouden de 75-plussers respijt krijgen en het CBR zou de kans krijgen om de problemen in de organisatie op te lossen.

Verkeersveiligheid

Met de toezegging in het Kamerdebat – na voorstellen van CDA en 50Plus – om te onderzoeken of de keuring voor gezonde 75-plussers kan verdwijnen, gaat de minister nog een stap verder. Voordat de medische keuring eventueel afgeschaft wordt, wil zij wel zeker weten of dat niet ten koste gaat van de verkeersveiligheid. Het moet volgens haar wel “een goed en veilig alternatief zijn”. Ze zal ook bekijken hoe andere landen omgaan met medische keuringen.

D66 zag ook graag dat de lijst met medische beperkingen bekort wordt door bijvoorbeeld ADHD en ADD te schrappen, maar volgens Van Nieuwenhuizen is het aan artsen om dat beoordelen. Ook ziet ze niets in een voorstel van de PVV om het CBR niet langer verantwoordelijk te laten zijn voor medische keuringen voor het rijbewijs, maar deze taak onder te brengen bij een andere organisatie. Dat kan niet zo maar, meent de bewindsvrouw. Het CBR beoordeelt de rijvaardigheid op basis van de medische keuring.

Werkwijze keuringsartsen uniformer

Van Nieuwenhuizen bestreed dat de capaciteit van de keuringsartsen niet op orde was, zoals sommige Kamerleden opperden. Ze erkende wel dat de werkwijze van keuringsartsen niet altijd uniform is. Om daar verandering in te brengen gaat het CBR een vrijwillig systeem van aanmelding door keurend artsen invoeren met als doel om ook de communicatie met die artsen te verbeteren en de uniformiteit te vergroten. Daarnaast maakt dit systeem ook het controleren van de BIG-registratie van artsen eenvoudiger. In het landelijke BIG-register is op te zoeken welke bevoegdheden een zorgverlener heeft.

Lees ook:

Minister: verleng rijbewijs 75-plusser met een jaar

Bron: Verkeerspro
Auteur: Yvonne Ton
Publicatie datum: Fri, 21 Jun 2019 10:10:38 +0000