Eén op tien jonge chauffeurs gaat niet naar Vlaamse terugkom-moment

Jonge Vlaamse chauffeurs die een voorlopig rijbewijs halen, zijn sinds begin dit jaar verplicht binnen zes tot negen maanden een opfriscursus te volgen, ofwel het ‘terugkommoment’. Nu blijkt dat iets meer dan 10 procent van de nieuwe rijbewijsbezitters niet komt opdagen, zij riskeren een boete tot 4.000 euro. 

Het terugkom-moment in Vlaanderen is sinds januari 2019 ingesteld om het aantal ongevallen op de weg terug te dringen. Het terugkom-moment is een opleiding van vier uur en vindt plaats in een groep van zes tot achttien personen. Normaal gezien volg je dit zes tot negen maanden na het behalen van je rijbewijs, je wordt hiervoor opgeroepen en het volgen ervan is verplicht. De kosten zijn 102 euro. Na het terugkom-moment hoeft geen examen te worden afgelegd. Sinds februari dit jaar worden de terugkom-momenten aangeboden bij erkende verkeersscholen. Iedereen die na 1 oktober 2017 zijn of haar rijbewijs B heeft gehaald krijgt een oproep.

Discussie 

De meeste beginnende chauffeurs volgen de cursus, maar elf procent komt niet opdagen, zo achterhaalde de Belgische krant Het Nieuwsblad. Momenteel zouden zo’n 7.884 chauffeurs de cursus moeten hebben gedaan, daarvan deden 6.987 dit binnen de gestelde termijn. 

Het verplichte terugkom-moment leverde in België de nodige discussie op. Dat had er onder meer mee te maken dat er niet genoeg plaatsen waren om de cursus te volgen. De lijst met erkende centra is ondertussen flink uitgebreid. 

De nieuwe rijbewijsbezitters die verstek hebben laten gaan krijgen een aanmaning om binnen twee maanden alsnog de cursus te volgen. Zij moeten bovenop de 102 euro nog eens 51 euro extra betalen. Dat zegt Nick Arys van het departement Mobiliteit van de Vlaamse overheid tegenover Het Nieuwsblad. “Hardleerse chauffeurs riskeren dat de cel Rijopleiding en Vakbekwaamheid van de Vlaamse overheid het dossier overmaakt aan de procureur des Konings. Ze riskeren dan een boete van maximum 4.000 euro.” 

Lees ook: 

De lessen van het Vlaamse terugkom-moment 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 04 Oct 2019 06:00:19 +0000

Minister: administratieve verlenging seniorenrijbewijs alléén geldig in Nederland 

De administratieve verlenging van het rijbewijs van 75-plussers is buiten Nederland niet geldig. Het is niet mogelijk om een gewaarmerkt uittreksel mee te geven aan bestuurders die naar het buitenland gaan. 

Op 1 december moet de administratieve verlenging van verlopen rijbewijzen van gezonde 75-plussers ingaan. De maatregel is bedoeld om het CBR ruimte te geven de wachttijden te verkorten. Momenteel wachten senioren na een medische keuring maanden op een nieuw pasje. 

Gewaarmerkt uittreksel

De administratieve verlenging is alleen geldig in Nederland. Tijdens het onlangs in de Tweede Kamer gevoerde plenaire debat over de toestanden bij het CBR werd gevraagd of het mogelijk was aan senioren een gewaarmerkt uittreksel mee te geven wat het mogelijk maakt om in het buitenland met een verlopen rijbewijs te rijden. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat laat deze week in een brief aan de Eerste Kamer weten dat dat niet mogelijk is. 

De reden voor de afwijzing is dat met het uittreksel fraudegevoelig is. Bovendien is het maar de vraag om omringende landen akkoord zouden gaan met de maatregel, Van Nieuwenhuizen twijfelt daar sterk aan. En zelfs als andere landen het uittreksel zouden accepteren, is het nog maar de vraag of de ambtenaar waarmee de oudere chauffeur te maken heeft op de hoogte is van de regeling. “Het zou dus nog steeds zo kunnen zijn dat de betrokken rijbewijshouder wordt beboet wegens het rijden met een verlopen rijbewijs, dat hem wordt verboden verder te rijden of dat het rijbewijs wellicht wordt ingenomen”, aldus Van Nieuwenhuizen. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 03 Oct 2019 07:51:11 +0000

VVN start campagne over veilig rijgedrag

Automobilisten moeten bewuster worden van hun rijgedrag, vindt Veilig Verkeer Nederland. Bijna alle verkeersongelukken, ruim 95 procent, zijn het gevolg van menselijk falen. Met de campagne ‘Meedoen is makkelijk’ richt de organisatie zich daarom op het creëren van meer bewustzijn onder weggebruikers. Ook wil VVN aanzetten tot gedragsverandering.

De campagne is nodig omdat het aantal verkeersdoden toeneemt. In 2018 zijn 678 mensen omgekomen door een verkeersongeval, dat zijn 65 verkeersdoden meer dan het jaar ervoor. “Onze campagne is geslaagd zodra mensen, meer dan nu het geval is, gaan nadenken over hun eigen verkeersgedrag. En daar een positieve draai aan geven. Denk aan bewustere verkeersdeelname en dat mensen zelf actie gaan ondernemen wanneer een verkeerssituatie onveilig is’’, aldus VVN-directeur Evert-Jan Hulshof.

Verantwoordelijkheid

VVN legt de verantwoordelijkheid voor veilig verkeer bij de weggebruiker. In een uitleg over de campagne valt te lezen: “Het is aan jou om het verkeer een stukje veiliger te maken. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Geef richting aan als je af wilt slaan. Zet je fietslicht aan. Rij rustig door de woonwijk.”

Van alle meldingen die VVN krijgt over onveilig verkeer, staat te hard rijden met stip op 1. “Zeker in woonwijken zorgt dit voor onveilige situaties en is dit iets waar bewoners zich zorgen over maken. Met de campagne maken we mensen daarvan bewust”, aldus de toelichting.

Meldpunt

Een nationaal meldpunt, het VVN-Participatiepunt, is opgezet zodat mensen onveilige verkeerssituaties in hun eigen buurt kunnen doorgeven en buurtacties zoals een remwegdemo of een snelheidsmeting kunnen uitvoeren. Volgens VVN zal het naar verwachting tot 5,9 procent minder verkeersdoden en 4 procent minder ernstig gewonden leiden als mensen in plaats van 50 km per uur, 49 km per uur gaan rijden.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 03 Oct 2019 07:35:50 +0000

Praktijkexamen in Dordrecht nog weekje langer bij Sportclub Emma

Een huishoudelijke mededeling van het CBR: vanwege het uitlopen van verbouwingswerkzaamheden op het praktijkexamencentrum aan de Egstraat 4 in Dordrecht neemt het CBR een week langer examens af vanaf het Halmaheiraplein 8 in Dordrecht, ofwel bij Sportclub Emma. 

Het praktijkexamencentrum in Dordrecht is tijdelijk verhuisd naar een andere locatie in de stad. Sinds 5 augustus wordt hier verbouwd. De verbouwing zou eind deze week klaar moeten zijn, maar dit heeft een week vertraging opgelopen. De praktijkexamen worden daarom nog een weekje langer gestart bij voetbalvereniging SC Emma. Vanaf 14 oktober moet alles weer bij het oude zijn. De verbouwing is bedoeld om de locatie te laten voldoen aan de huidige eisen.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 01 Oct 2019 06:34:10 +0000

Medisch datalek CBR is gedicht 

Het CBR toont met ingang van 17 september 2019 alle medische informatie die klanten en artsen op papier indienen niet meer online op de dossierpagina MijnCBR. Dat doen ze om de privacy van de klantgegevens te waarborgen. 

Bij 76 ingescande papieren documenten werden dit en vorig jaar medische dossiers van klanten zichtbaar voor andere klanten. Dat de gegevens van iemand zichtbaar zijn bij in het dossier van iemand anders is een datalek. Het CBR heeft begin juli technische maatregelen doorgevoerd om deze fouten te voorkomen. Het instituut laat nu weten: “omdat wij menselijke fouten bij het scannen niet uit kunnen sluiten, zijn op papier aangeleverde documenten vanaf vandaag niet meer online in te zien.” De minister kondigde het dichten van het lek al aan in de brief aan de Tweede Kamer van 10 september.

Scanfouten

Klanten kunnen nog wel zien of een document is ontvangen. Ook alle digitaal aangeleverde informatie blijft toegankelijk. Het CBR adviseert klanten om formulieren en andere informatie zo veel mogelijk digitaal aan te leveren. Bij digitale aanlevering kunnen scanfouten niet optreden en is er geen sprake van een lek. Het CBR onderzoekt nog of met intelligente software alle dossiers op mogelijke menselijke fouten te controleren zijn.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 18 Sep 2019 08:43:22 +0000

DON Opleidingen geeft als eerste les in vrachtauto met MirrorCam

DON Opleidingen is het eerste opleidingsinstituut in Nederland dat rijlessen gaat geven in de nieuwe Mercedes-Benz Actros. Deze vrachtauto rijdt met spiegels én MirrorCam. Dankzij camera’s aan alle kanten van de vrachtauto, kan de chauffeur het verkeer om zich heen in de gaten houden via de beeldschermen in zijn cabine. Naast deze belangrijke wijziging voldoet de vrachtauto ook aan allerlei andere veiligheidscriteria en sluit daarmee volledig aan op de visie van DON Opleidingen.

Cees den Elzen is rijinstructeur en wagenparkbeheerder bij DON Opleidingen en staat te popelen om zijn kandidaten op te leiden in deze unieke vrachtauto. “Rijden in dit nieuwe voertuig met MirrorCam is veel veiliger en milieubewuster. De MirrorCam is de toekomst en ik vind het een logische stap om onze kandidaten hierin les te geven. Zo stomen we hen klaar voor wat ze te wachten staat,” aldus Cees den Elzen. “Rijden in een vrachtauto met camera’s is wel een andere tak van sport en het verdient alle aandacht om kandidaten dit zorgvuldig te leren. De cabine is ingericht met diverse beeldschermen waarmee onder andere de dode hoek duidelijk in beeld is, maar chauffeurs zullen moeten wennen aan de beeldschermen. Dankzij de camera’s is het rijden met de vrachtwagen veel veiliger, zowel voor chauffeurs als medeweggebruikers. Ik heb er zin in om mijn cursisten te leren rijden in deze compleet uitgeruste vrachtauto.” Cees den Elzen is de eerste instructeur in Nederland die lesgeeft in de vrachtauto met MirrorCam en maakte afgelopen zaterdag tijdens de Ooievaarsrun de eerste meters in het voertuig.

Dode hoeken 

Het systeem van de Mercedes-Benz Actros geeft veel betekenis op het gebied van veiligheid. De camera’s geven een compleet beeld van wat er om de vrachtauto heen gebeurt, waardoor de beruchte dode hoeken (nagenoeg) verdwijnen. Dankzij de MirrorCam kan een chauffeur de focus op het verkeer leggen en dat komt de veiligheid ten goede. De vrachtauto herkent personen en komt automatisch tot stilstand bij gevaarlijke situaties. Bovendien bevat het voertuig de vernieuwde anticiperende Cruise Control; Predictive Powertrain Control. Dit systeem herkent bochtradiussen, rotondes en snelheidslimieten en kan daardoor ook prima worden ingeschakeld op provinciale wegen. De nieuwe Mercedes-Benz Actros levert een veilige en zuinige bijdrage aan het verkeer. Onveilig rijden in dit voertuig is haast niet meer mogelijk. In verband met de wetgeving, zal de vrachtauto de komende maanden met spiegels worden aangevuld.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 23 Sep 2019 10:44:09 +0000

Minister onderzoekt versoepeling rijbewijskeuring voor autisten

De rijbewijskeuring voor mensen met autisme gaat wellicht veranderen. Halverwege 2020 moet duidelijk zijn of het mogelijk is om over te gaan op een meer ‘risicogeörienteerde aanpak’, in plaats van een standaardkeuring voor iedereen die ‘ja’ aanvinkt bij autisme op de Gezondheidsverklaring. 

Tot nu toe hebben dit jaar 4.661 mensen ‘ja’ aangestreept op de Gezondheidsverklaring, daarop volgt een keuring bij een arts en een rijtest. De verwachting is dat over het hele jaar 7.000 mensen vanwege autisme worden gekeurd. Minister Van Nieuwenhuizen geeft nu aan te onderzoeken of de rijtest en keuring voor autisten niet anders kan. Dat schrijft ze in een antwoord op Kamervragen van Rutger Schonis (D66). 

Onderzoek 

Medio 2020 moet duidelijk zijn of de regelgeving wordt aangepast.  “Onderzocht wordt of het mogelijk is over te gaan op een meer risicogeoriënteerde aanpak. Bekeken zal worden hoe de rijgeschiktheid zowel bij eerste aanvraag, als bij herkeuring het beste kan worden beoordeeld. In dit proces zal de huidige lijst van aandoeningen tegen het licht gehouden worden. Dit alles uiteraard binnen de kaders van de Europese regelgeving en op basis van advies van de Gezondheidsraad. Daarnaast zal een internationale vergelijking gedaan worden. Op basis van dit onderzoek zal er medio 2020 bekend zijn of er een aanpassing van de regelgeving nodig is en mogelijk is.” 

Signalen 

Er komen steeds meer signalen vanuit bedrijven, patiëntenorganisaties en burgers dat er onnodige eisen gesteld worden aan bestuurders met een aandoening in de Regeling eisen geschiktheid 2000, zoals recent nog op het terrein van autisme. Daarom heeft de minister de Gezondheidsraad gevraagd mee te denken en te adviseren over recente wetenschappelijke inzichten, eventuele onnodige eisen in de regeling met het oog op de verkeersveiligheid te signaleren en suggesties te geven voor versoepelingen in de uitvoering.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 20 Sep 2019 06:15:26 +0000

Gevolgen opkomst ADAS: ‘méér rijlessen en hogere lesprijs’ 

Leerlingen hebben vijf tot tien rijlessen méér nodig, de automaatcode op het rijbewijs ligt onder vuur en de lesprijs moet omhoog. Dat zijn volgens Gijs Kantelberg van De VerkeersAcademie op termijn drie gevolgen van de opkomst van rijhulpsystemen (ADAS) in de auto. Volgens de opleider van rijinstructeurs doet de branche er goed aan om zich te laten bijscholen op het gebied van ADAS. 

Steeds meer auto’s zijn uitgerust met allerlei rijhulpsystemen, ofwel ADAS, advanced driver assistance systems. Je kunt als rijinstructeur er maar beter voor zorgen dat je er nu al mee overweg kunt. “Leerlingen moeten in een Datsun uit ’78 kunnen rijden, maar ook in de auto die morgen in de showroom staat”, betoogt Gijs Kantelberg. 

Dat Kantelberg met dit pleidooi komt, heeft alles met zijn eigen bedrijf te maken. De VerkeersAcademie is een opleider van rijinstructeurs. Het bedrijf begon in ’54 als rijschool, later in 1971 is de focus op het opleiden van de opleiders komen te liggen. Kantelberg bezocht half juli het Automated Vehicles Symposium in het Amerikaanse Orlando, een congres over de ontwikkeling en beschikbaarheid van zelfrijdende auto’s. Daar werd hem duidelijk dat ADAS een belangrijk onderdeel in de rijles moet worden, ook in Nederland. 

Van bestuurder naar operator 

“De gedeelde opinie van alle professoren en experts is dat de zelfrijdende auto er nooit komt. En als dat wel zo is, dan pas op z’n vroegst over vijftig jaar. Nu al is de rol van de automobilist aan het veranderen. Vroeger was je bestuurder, nu ben je ook nog eens operator van de systemen.” 

Er komen steeds meer auto’s met rijhulpsystemen zoals lane keeping of adaptive cruise control; vrijwel alle nieuwe voertuigen hebben wel iets aan hulp ingebouwd en veel van deze nieuwe auto’s zijn elektrisch. De systemen moeten de verkeersveiligheid ten goede komen en zitten vaak in nieuwe, milieuvriendelijkere auto’s. Voor de overheid zijn de veiligheid en het milieu redenen om de aankoop van deze voertuigen te stimuleren. Voor autoleveranciers zijn ADAS een verkoopargument tegenover de concurrentie, reden voor hen om steeds geavanceerdere systemen te ontwikkelen. 

Vijf tot tien rijlessen meer 

Dat nieuwe auto’s steeds vaker ADAS hebben en elektrisch zijn, heeft voor de rijschoolsector een aantal gevolgen, meent Kantelberg. “Gevolg één is dat je voor een leerling vijf tot tien méér rijlessen moet uittrekken om met de systemen te werken.” 

De opleider beargumenteert dat leerlingen op de realiteit moeten worden voorbereid en niet alleen op waar het CBR op toetst. (Tussen haakjes: Kantelberg vindt het hoog tijd dat het CBR de manier van toetsen herziet en ADAS meeneemt in het examen.) 

“Maar zelfs als het CBR de hulpsystemen niet meeneemt in het examen, dan is het voor de rijinstructeur de moeite om zich bij te laten scholen. Voor een rijschool is het lesgeven in ADAS weer een argument om nieuwe leerlingen te werven. Als je bij de kopgroep wilt horen, dan moet je nu schakelen. Het peloton volgt later.” 

Automaatcode onder vuur

Een tweede gevolg van het toenemende aantal auto’s met ADAS en de overheidsstimulans voor milieuvriendelijkere elektrische voertuigen met de systemen is dat de automaatcode ter discussie staat. Mensen die nu code 78 op het rijbewijs hebben, zouden met bijscholing van enkele uren ook in een handgeschakelde auto mogen rijden. In Duitsland wordt is de discussie al in volle gang. Verkeersminister Andreas Scheuer wil de code afschaffen en het TÜV (de Duitse tegenhanger van het CBR) is daar op tegen. “Ik vind het schrappen geen goed idee gelet op de verkeersveiligheid. Als de code verdwijnt, dan is het voor leerlingen aantrekkelijker om in een automaat te gaan lessen. Ze gaan daarna als beginnende bestuurder in een schakelauto rijden. Dat is vragen om problemen”, zegt Kantelberg. 

Lesprijs omhoog 

Een derde gevolg is dat de lesprijzen omhoog moeten, omdat de voertuigen waarin lesgegeven wordt kostbaarder zijn. Kantelberg denkt zelfs aan een tussenperiode waarin een rijschool lesgeeft in twee auto’s: een handgeschakelde, ouderwetse auto en een moderne elektrische met ADAS aan boord. “Instructeurs moeten hier nu al over nadenken. Het is de toekomst”, herhaalt hij nog maar eens. 

Nog een laatste argument van Kantelberg om voor bijscholing in ADAS te kiezen: je kunt die papieren op meerdere manieren inzetten. “Neem bijvoorbeeld eens contact op met de lokale autodealer en biedt lessen aan voor nieuwe autobezitters die een model met ADAS hebben gekozen, en maak ze er wegwijs in.” 

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 19 Sep 2019 06:00:25 +0000

Nieuwe locatie taxi-examens praktijk Alkmaar

De taxi-examens vakbekwaamheid praktijk bij het CBR in Alkmaar worden met ingang van 2020 op een andere plek binnen die stad afgenomen. Het gaat om zowel het volledige als het beperkte examen.

Nu worden deze examens nog afgenomen op CBR-locatie aan de Koraalweg 7 in Alkmaar. Vanaf 1 januari aanstaande worden deze examens afgenomen op de Olympiaweg 28 in Alkmaar, zo meldt het CBR op zijn site. De verhuizing heeft ook in beperkte zin gevolgen voor het examen zelf. Onderdeel daarvan is namelijk dat er van de CBR-locatie zonder gebruik te maken van navigatie naar een locatie ergens in de stad word gereden. Er is een lijst met een aantal van deze objecten, maar omdat de examens straks in een ander deel van Alkmaar beginnen, komen sommige van die objecten te vervallen.

Volledig en beperkt

Het examen Taxi Vakbekwaamheid Praktijk kent twee varianten: een volledige en een beperkte. Het met goed gevolg afleggen van eerste versie is nodig om een volledige chauffeurskaart te kunnen krijgen; de tweede variant is vereist om een chauffeurskaart met beperkingen te krijgen. Met zo’n kaart mag je als chauffeur alleen werken op vaste routes en tijden, met dezelfde klanten en zonder dat er handelingen met contact geld aan te pas komen. De volledige chauffeurskaart kent die beperkingen niet.

Drie rijopdrachten

De examens toetsen de kandidaten op onder meer een veilige en verantwoorde verkeersdeelname, professioneel rijgedrag, het herkennen en oplossingen van storingen en het afhandelen van ongevallen. Het praktijkexamen duurt 85 minuten (70 minuten voor de beperkte variant) en kent drie rijopdrachten. Na het al genoemde rijden naar een object zonder navigatie mag er vervolgens met de beschikbare hulpmiddelen naar een opgegeven locatie worden gereden. Tot slot mag het voertuig op aanwijzing van de examinator weer teruggereden worden naar het startpunt, wat voor Alkmaar vanaf 1 januari dus de Olympiaweg 20 zal zijn.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Vincent Krabbendam
Publicatie datum: Thu, 19 Sep 2019 05:24:18 +0000

Faillissementsgarantie Bovag-rijscholen stopt eind 2019

Bovag stopt eind 2019 met de faillissementgarantie  voor rijscholen. De inleg van 0,75 euro per leerling is volgens de brancheorganisatie niet afdoende om de faillissementgarantie in de lucht te houden. Het voorstel om dat bedrag te verhogen naar 7,50 euro kreeg onvoldoende steun van de aangesloten Bovag-rijscholen.

Het garantiefonds is in het leven geroepen om leerlingen die aangesloten zijn bij een Bovag-rijschool te beschermen. Wanneer een Bovag-rijschool failliet gaat kan de leerling een vergelijkbaar pakket bij een ander Bovag-lid vervolgen. De regeling heeft zich in de afgelopen jaren bewezen, maar is ook ten onder gegaan aan het eigen succes. In de afgelopen jaren is substantieel meer uitgekeerd dan aan inkomsten is ontvangen. Bovag en Bovemij hebben de kosten van deze extra uitkeringen voor hun rekening genomen.

Bovemij en Bovag hebben sinds de eerste meldingen over onvoldoende dekking meerdere toekomstbestendige alternatieven uitgebreid onderzocht en getoetst, maar een forse verhoging van de inleg bleek linksom of rechtsom noodzakelijk. De aangesloten rijscholen zagen de verhoging niet zitten. Tot en met eind 2019 kunnen leerlingen aangemeld worden voor de faillissement regeling. Daarna stopt de inning. Claims kunnen ingediend worden tot en met 31 december 2020.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Frank van de Ven
Publicatie datum: Fri, 27 Sep 2019 06:17:36 +0000