CBR locatie in Rijswijk weer open, locatie Eemnes tijdelijk naar andere plek

Het praktijkexamencentrum van het CBR in Eemnes wordt verbouwd. De eindgesprekken en de uitslag van het examen vinden daarom vanaf 6 juli een stukje verderop aan de Bramenberg 12 plaats. In Rijswijk is de verbouwing afgerond, vanaf 6 juli vinden de examens daarom weer op de gebruikelijke locatie plaats.
De verbouwing in Eemnes moet ergens eind augustus zijn afgerond. Tot die tijd verkast het CBR daar naar Bramenberg 12. De ontvangst en de ritten zelf beginnen en eindigen gewoon op de parkeerplaats bij de Bramenberg 6, de reguliere locatie. Voor kandidaten en instructeurs is de parkeerplaats op nummer 6 alleen toegankelijk vlak voor of tijdens de praktijkexamens en toetsen. Dit vanwege de coronamaatregelen en de beperkte ruimte op het terrein.

In Rijswijk is de verbouwing bijna klaar. Vanaf maandag 6 juli neemt het CBR weer praktijkexamens af vanaf het CBR-examencentrum aan de Lange Kleiweg 30 in Rijswijk. Door aanzienlijke schade na brandstichting begin dit jaar moest het rijvaardigheidsbureau met de praktijkexamens uitwijken naar Event Plaza aan de Lange Kleiweg 86.

De theorie-examens worden in ieder geval tot 31 juli nog afgenomen in de tijdelijke locatie ‘At the Park’ in Kessler Park 1. Momenteel wordt onderzocht per wanneer ook de theorie-examens weer terug verhuizen naar het examencentrum aan de Lange Kleiweg 30.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 22 Jun 2020 12:10:13 +0000

RijschoolProTV: Pechtold over de CBR-opstart en Rutten over het nieuwe startdocument

RijschoolPro trapt af met live nieuwsuitzendingen. Vandaag in de uitzending: Alexander Pechtold over de opstart van het CBR na de coronastop en Ruud Rutten over het nieuwe startdocument. 
Ruud Rutten is voorzitter van branchevereniging FAM en hij is kartrekker van de Alliantie Samen Sterk. Woensdagochtend heeft de alliantie het zogeheten startdocument overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. In het document staat opgesomd wat er allemaal beter kan en moet in de rijschoolbranche. We spreken met Ruud over de inhoud van het manifest.

Sinds 18 mei worden er weer praktijkexamens afgenomen bij het CBR. In de eerste periode liep het rijvaardigheidsbureau wel tegen problemen aan, onder meer door bots die en masse probeerden examens te reserveren. Alexander Pechtold vertelt over de opstart en over hoe het momenteel bij het CBR gaat.

Overigens: later deze week verschijnt op RijschoolPro een nog veel uitgebreider interview met Pechtold.

Kijk hier de uitzending terug:

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 24 Jun 2020 15:10:25 +0000

Dit is het ‘startdocument’ van Samen Sterk

“Rijinstructeurs spelen misschien wel de belangrijkste rol als het aankomt op het verbeteren van de verkeersveiligheid.” Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen tijdens het overhandigen van het Startdocument van de Alliantie Samen Sterk. De aangesloten partijen vinden dat de huidige rijopleiding te veel draait om het examen en niet om het afleveren van goede bestuurders. Een rijschoolregister, inclusief keurmerk en garantiefonds, moet zorgen voor een kwaliteitsslag. 
De Alliantie Samen Sterk bestaat een groep branchepartijen waaronder de vier brancheverenigingen, opleiders en uitgevers. Volgens kartrekker Ruud Rutten (ook van branchevereniging FAM) vormt de groep een ‘goede afspiegeling van de branche’. In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de alliantie een kwaliteitsslag binnen de rijschoolsector voor elkaar krijgen. Het startpunt van alle verbeterpunten is het ‘startdocument’. Dat document ligt nu bij het ministerie. De Alliantie wil de eerste veranderingen binnen een jaar voor elkaar hebben.

Nieuwspoort

De overhandiging van het document aan minister Van Nieuwenhuizen op woensdag 24 juni moet zogezegd het startschot zijn. Voorafgaand aan het ministersbezoek, komt de Alliantie nogmaals samen in het Haagse Nieuwspoort. Rutten, en ook de andere sprekers deze ochtend, benadrukken keer op keer hoe bijzonder het is dat iedereen achter dit resultaat staat. Dat men ‘over de eigen schaduw’ is heengestapt. Het doet vermoeden dat het nog een hele klus zal worden om ook de partijen in de rijschoolbranche buiten deze alliantie enthousiast te krijgen voor alle plannen. Rutten houdt in zijn toespraak dan ook een slag om de arm. Enerzijds is dit een afgerond document, anderzijds moet het gelden als een startschot. “Het eigen belang moet ondergeschikt zijn aan het gezamenlijke belang, en dat is de verkeersveiligheid. Dit doet pijn bij iedereen, maar we moeten erin mee om vooruit te komen.”

De overige voorzitters krijgen bij de meeting ook de gelegenheid zich uit te spreken. Frank Hoornenborg van de Bovag zegt: “We hopen dat de minister verder wil bouwen met dit fundament. Anders zakt alles weer weg.” Jos van Zuylen van de VRB: “We moeten nu niet meer lullen, maar gaan poetsen.” Jos Post van de LBKR: “De branche verdient beter. Ons vak verdient respect. Wij zetten volwaardige bestuurders op de weg, laat dit het startschot voor verbetering zijn.”

Van Nieuwenhuizen: ‘Rijinstructeurs zijn misschien wel de belangrijkste spelers als het aankomt op het verbeteren van de verkeersveiligheid.’ 

Overheidssteun

Vanuit de overheid wordt het gewaardeerd dat er met de Alliantie een gezamenlijk aanspreekpunt is.  Dat zegt Van Nieuwenhuizen bij de overhandiging. Ze roept de branche op om zich aan te sluiten bij een van de brancheverenigingen. Want: wie aan tafel zit, kan meepraten over de toekomst van deze branche. Overigens: ook Pechtold betoogt deze ochtend om aan te sluiten bij een branchevereniging. “Anders hou je die minister en ook het CBR niet scherp.” 

De minister benadrukt dat de doelstelling van de Alliantie en van het ministerie gelijk is: richting de nul verkeersslachtoffers. “Rijinstructeurs zijn misschien wel de belangrijkste speler in die ambitie. In de lesauto is het meeste contact en begeleiding met de beginnende bestuurder. Hier wordt gewerkt aan de verkeersveiligheid. Instructeurs leveren dus een grote bijdrage. Je moet mensen niet opleiden voor het halen van een rijbewijs, maar voor veilig rijden.” 

De minister zegt de plannen van de Alliantie op hoofdlijnen te steunen. Tijdens de zomerperiode zal het document worden bestudeerd om te kijken op welke punten wanneer actie kan worden ondernomen. In september komen de partijen weer bij elkaar om een agenda op te stellen. Van Nieuwenhuizen: “de wet aanpassen is een lang traject, maar een register is snel op poten te zetten.”

Kernpunten

Nog even samenvattend: het rapport richt zich op drie kernpunten:

  • De kwaliteit van de rijinstructeur.
  • De kwaliteit van de rijopleiding en de wijze van examinering.
  • De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de branche als geheel.

Rijinstructeurs moeten verkeersveilige weggebruikers opleiden. Om dat te kunnen garanderen wordt lifelong learning ingevoerd. Goed opleiden en blijvend bijscholen is het motto. Een lesbevoegdheid alleen volstaat niet meer. Het blijvend leren geldt voor de instructeur, maar ook voor de rijbewijshouders. Rutten: “Denk bijvoorbeeld aan een theorieavondje of het opfrissen van kijkgedrag. Voor beroepschaufffeurs is dit al een verplichting.”

Rijlessen die slechts op het behalen van het examen zijn gericht, worden vervangen door een lestraject dat meer op de kwaliteit van de aanstaande bestuurder en zijn of haar inzicht toegespitst wordt. Opleiders worden hierbij door de branche ondersteund en het CBR krijgt mede door deze wijziging beter zicht op de kwaliteit van de rijscholen.

Daarnaast worden een rijschoolregister en een certificatiesysteem opgezet dat als kwaliteitslabel moet fungeren en dat de overkoepelende organisatie de mogelijkheid geeft beter toezicht op die gewenste kwaliteit te houden.

Bekijk het hier

Lees hier het gehele document.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 24 Jun 2020 10:00:08 +0000

Premie autoverzekering gaat vooral voor jongeren omhoog

De premies van autoverzekeringen stegen afgelopen jaar met gemiddeld 6 procent. Deze premiestijging raakt jongeren tussen de 18 en 24 jaar het hardst. Vorige maand betaalde deze groep een gemiddelde jaarpremie van 1.656 euro. Dit is bijna 680 euro meer dan de gemiddelde premie voor alle leeftijden. Een verschil van maar liefst 70 procent.
De gemiddelde premie voor de autoverzekering (voor alle leeftijdsgroepen) steeg afgelopen jaar met 6 procent. Dat meldt vergelijkingssite Independer. De gemiddelde jaarpremie voor autoverzekeringen (voor alle leeftijden) lag in mei op 977 euro. Dat is 56 euro hoger dan in mei 2019, toen de gemiddelde premie op 921 euro lag. “Een forse toename”, zegt Suzan Samson van Independer. “De premiestijging bij jongeren ligt procentueel op nog geen 5 procent. Maar omdat het premiebedrag voor deze groep al zo hoog lag, gaat het wel om veel meer geld. En uiteindelijk voel je bedragen in je portemonnee en geen percentages.”

581 euro duurder

Jongeren hebben minder rijervaring. Daarom beschouwen verzekeraars hen als een grotere risicogroep, en dat verrekenen zij in de premie. De afgelopen vijf jaar zijn autobezitters gemiddeld bijna 300 euro meer premie gaan betalen voor hun autoverzekering. Een stijging van bijna 44 procent. In mei 2015 lag de gemiddelde jaarpremie op 679 euro en in mei 2020 dus op 977 euro. Maar de jongerenpremies stegen in vijf jaar met gemiddeld 54 procent van, 1.075 euro naar 1.656 euro. Een verschil van 581 euro. Het laatste jaar stegen de jongerenpremies gemiddeld met bijna 80 euro. Samson: “Deze prijsstijgingen drukken extra op jongeren die het financieel toch al zwaar hebben. Dit blijkt uit recent Nibud-onderzoek.”

Minste premiestijging bij 65-plussers

De groep 65-plussers heeft gemiddeld met de minste premiestijgingen te maken. Het laatste jaar steeg hun premie gemiddeld 25 euro. Betaalden zij vorig jaar mei een gemiddelde jaarpremie van 588 euro, in mei dit jaar is dat 613 euro.

Forse toename tweedehandsautoverkoop

Komende tijd krijgen steeds meer mensen te maken met de autoverzekering. Uit recent onderzoek van Bovag blijkt dat meer dan de helft van de OV-reizigers vaker met de auto wil reizen. Een deel van hen zegt hiervoor een tweedehands auto te willen kopen. Autobedrijven realiseerden afgelopen maand dan ook de één na de hoogste occasionverkoop ooit. Independer zag met het groeiend aantal verzekeringsaanvragen ook een forse toename in de particuliere verkoop van auto’s.

Grote prijsverschillen in aanbod autoverzekeringen

Ook Independer ziet een sterke toename van het aantal mensen dat autoverzekeringen vergelijkt en afsluit. Samson: “In het premie-onderzoek dat wij uitvoerden, keken we uitsluitend naar gemiddelde jaarpremies. Juist omdat die gemiddelden zo hoog liggen is het belangrijk om goed te zoeken naar de beste autoverzekering met de scherpste premie. Er zitten namelijk grote prijsverschillen in het aanbod van autoverzekeringen.”

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 23 Jun 2020 12:56:35 +0000

130 op snelweg leidde niet tot meer verkeersdoden

De toename van het aantal verkeersdoden op autosnelwegen kan niet eenduidig aan de verhoging van de snelheidslimiet naar 130 worden toegeschreven. Dat blijkt uit een SWOV-onderzoek naar de effecten van de verhoging van de limiet sinds 2012.
De effecten van de verhoging van de snelheidslimiet op autosnelwegen naar 130 km/uur zijn klein. Bovendien zijn deze effecten sterk locatie-gebonden. Automobilisten zijn gemiddeld enkele kilometers per uur sneller gaan rijden. De snelheden die worden gereden lopen meer uiteen en er is duidelijk meer verschil tussen de snelheid die op de linker- en de rechterrijstrook wordt gereden.

Bermveiligheid

Het aantal verkeersdoden op de snelwegen neemt weliswaar toe, maar de SWOV concludeert dat die stijging niet eenduidig komt door de snelheidsverhoging. De kans op een ongeval (ongeacht de ernst van dat ongeval) neemt weliswaar toe op stukken waar 130 toegestaan is, maar minder dan op de wegen waar de limiet 120 is gebleven.

Dat het risico niet per se groter is heeft onder meer te maken met de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen op de stukken waar 130 mag worden gereden. Denk dan aan aanpassen van de belijning, het verlengen van invoegstroken en het verwijderen van obstakels in de berm. Die bermveiligheid kan op veel plaatsen nog verbeterd worden, schrijft de SWOV. En van de aanvullende infrastructurele veiligheidsmaatregelen, die nodig waren om de limiet van 130 km/uur veilig te kunnen invoeren, blijkt eind 2019 een deel nog niet volledig te zijn uitgevoerd. Met name de bermveiligheid kan op veel plaatsen nog verbeterd worden.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 23 Jun 2020 05:29:30 +0000

Ouderenorganisaties: ‘Lange wachttijd CBR leidt tot onveilige verkeerssituaties’

Ouderenorganisatie KBO-PCOB pleit voor een rijbewijskeuring op basis van de verkeersrisico’s en niet op basis van leeftijd. Directeur Manon Vanderkaa ziet dat de keuring een discussiepunt is onder ouderen. Ondanks de administratieve rijbewijsverlenging voor senioren, ontvangt Vanderkaa veel klachten vanuit de achterban over de lange wachttijden bij het CBR. 
Om het CBR lucht te geven om de achterstand op het gebied van rijgeschiktheid en medische keuringen weg te werken, is het rijbewijs van 75+’ers vorig jaar administratief verlengd. Met dat verlengde rijbewijs mag niet in het buitenland worden gereden. In de politiek is zelfs alvast voorgesorteerd op nog een extra jaar administratieve verlenging, omdat bij het CBR het wegwerken van de achterstanden vanwege corona vertraging heeft opgelopen.

Dat de wachttijden flink op kunnen lopen, weet ook Alex van Scherpenzeel. Hij is beleidsadviseur Mobiliteit bij ouderenbond ANBO en ook betrokken bij een huidig onderzoek om de rijgeschiktheidskeuring bij het CBR te verbeteren. “Een lid van de ANBO had last van diabetes en werd tijdens het rijden niet lekker. Zijn buurman zag hem tegen een paaltje rijden en belde de politie. Vervolgens werd het rijbewijs van de man ingevorderd. Toen kwam hij in het keuringencircuit terecht: eerst naar de neuroloog, toen naar een internist en vervolgens nog een rijtest. De man was hierdoor al negen maanden zijn rijbewijs kwijt.”

Leeftijd

Volgens van Scherpenzeel werkt het huidige keuringssysteem niet. “De keuringen zijn sinds mensenheugenis al op basis van leeftijd. Bij een bepaalde leeftijd gaat men ervan uit dat je iets moet mankeren waardoor je niet meer aan het verkeer kan deelnemen. Dat uitgangspunt is antiek. Je laat heel veel mensen keuren, terwijl daar helemaal geen aanleiding voor is.” Ook Manon Vanderkaa van KBO-PCOB ziet verbeterpunten in het keuringssysteem. “Die leeftijd is discutabel. Iemand van 65 jaar kan ook minder rijgeschikt zijn, en die valt buiten de boot. De KBO-PCOB is daarom ook voor een keuring op basis van medische geschiktheid.”

Hoe dat er precies uit moet zien is nog niet duidelijk. “Er zijn meerdere varianten mogelijk,” aldus Mnon Vanderkaa. “Wij staan bijvoorbeeld niet negatief tegenover een meldplicht voor een arts.” Dan zou de arts een melding moeten doen bij de autoriteiten wanneer de patiënt rijongeschikt is. Ook Alex van Scherpenzeel ziet dat als een mogelijkheid. “Als je iets wilt doen om de verkeersveiligheid te verbeteren, dan ontkom je daar niet aan.”

Privacy

“Iedereen vindt van zichzelf dat hij of zij goed autorijdt. De vraag is of wij de verantwoordelijkheid aankunnen om onszelf te melden bij het CBR bij gezondheidsklachten. Dan kom je vanzelf uit bij de meldplicht voor artsen,” vertelt Van Scherpenzeel. Er zijn ook tegenstanders van die meldplicht. “Vaak is er dan kritiek vanwege de privacy. Maar als iemand onwel wordt achter het stuur en dat wordt gezien door een agent, dan doet die agent toch ook een melding bij het CBR? We hebben het wel over de verkeersveiligheid, wat is belangrijker?”

Volgens Vanderkaa moet het veel makkelijker kunnen. “Wat ik in het huidige systeem zie, is dat mensen twee keer worden gekeurd. Ze zijn bijvoorbeeld al onder behandeling bij een oogarts. Vervolgens vullen ze een formulier in en worden door het CBR opnieuw verwezen naar een oogarts.” Vanderkaa ziet wel een oplossing. “De patiënt zou het dossier in eigen handen moeten hebben en dit kunnen overdragen aan de hulpverlener naar keuze. Ik zou eigenlijk willen naar een persoonlijk patiëntendossier die je overal voor kan gebruiken. Op basis van die gegevens kan het CBR dan beoordelen of je rijgeschikt bent.”

“Niets is voldoende, elk keuringssysteem heeft zijn nadelen,” vertelt Ruud Bredewoud, hoofdarts bij het CBR. “Er zijn andere landen die meer nadruk leggen op een meldplicht voor artsen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft in het verleden wel geadviseerd om een meldplicht voor artsen in te stellen, maar dat is er niet gekomen. In Nederland is zoiets, met de huidige kijk op dit soort zaken, ondenkbaar. Dat gaan artsen niet doen.” De situatie bij het CBR heeft volgens Bredewoud wel iets duidelijk gemaakt. “Nu het CBR zulke achterstanden heeft, is mij wel opgevallen dat er nog zoveel ouderen actief zijn in het verkeer. Je ziet hoe belangrijk de mobiliteit is. Daar mag je ook niet teveel aan gaan tornen door allerlei strenge regels te bedenken.”

Eerlijk invullen

Feit blijft dat er nog steeds veel ouderen wachten op hun rijbewijs. Volgens Van Scherpenzeel leidt dit tot verkeersonveilige situaties. “Het is leuk dat mensen kunnen blijven rijden door die administratieve verlenging, echter die keuringen hebben we niet voor niets.” Daarnaast is er nog een bijkomend probleem. “Door de huidige situatie bij het CBR wordt men niet getriggerd om de Gezondheidsverklaring eerlijk in te vullen. Mensen met diabetes hebben bijvoorbeeld toch de neiging om momenteel ‘nee’ in te vullen, zodat ze gewoon hun rijbewijs krijgen. Ze weten namelijk wat de consequenties zijn wanneer ze de vragenlijst wel eerlijk invullen: dan zijn ze maandenlang hun rijbewijs kwijt.”

Door: Marc Olde Kalter

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Redactie
Publicatie datum: Mon, 29 Jun 2020 08:16:53 +0000

Verkoop speed pedelecs in de lift, snelle fiets blijkt steeds gewilder

Speed pedelecs zijn populair en verkopen als warme broodjes. Dat blijkt uit cijfers van VWE Automotive. In 2019 zijn de verkoopcijfers van nieuwe speed pedelecs in ons land met 32% gestegen. Dit jaar groeien de verkopen nog sterker.
In de eerste vijf maanden werden er 2.086 nieuwe speed pedelecs verkocht. Dat zijn er 567 meer dan over dezelfde periode vorig jaar; een groei van 37%. Recordmaand was april 2020, toen er 472 van deze snelle fietsen zijn verkocht.

De twee belangrijkste redenen achter deze groei zijn de nieuwe regels voor een ‘fiets van de zaak’ en daarnaast dat mensen door de coronapandemie het openbaar vervoer vermijden. Een speed pedelec kan een goed alternatief zijn voor het openbaar vervoer, de auto of een andere tweewieler, ook voor het woon-werkverkeer. Met een speed pedelec kunnen namelijk snelheden tot 45 kilometer per uur worden bereikt, zodat ook langere afstanden snel kunnen worden afgelegd op ‘de fiets met een kenteken’.

Fiets van de zaak

Sinds 1 januari gelden er nieuwe, eenvoudigere regels voor een ‘fiets van de zaak’. Tegen een bijtelling van 7% van de nieuwprijs kan een werknemer zowel zakelijk als privé gebruikmaken van een door de werkgever ter beschikking gestelde speed pedelec of andere fiets. Dit lijkt effect te hebben op de verkopen. Verkopen aan bedrijven stegen namelijk met 50%.

Het aandeel van zakelijke kopers ligt nu op 15% van alle nieuw verkochte speed pedelecs. Verkopen aan particulieren stegen dit jaar met 35%. De particulieren die de meeste speed pedelecs kopen, zijn mensen in leeftijd van 46 tot 55 jaar oud. De verkoopstijging dit jaar bevindt zich in een bredere leeftijdsgroep; tussen de 36 en 65 jaar.

Zuid-Holland is koploper

In Zuid-Holland worden de meeste speed pedelecs verkocht. In de eerste vijf maanden van dit jaar waren dat er al 358; de helft meer dan vorig jaar. De groei blijkt het sterkste in de landelijke provincies. In Friesland zijn verkopen dit jaar verdubbeld, in Zeeland bedroeg de groei maar liefst 139%. De plaats waar de meeste speed pedelecs worden verkocht is nog steeds Amsterdam; 60 fietsen dit jaar en dat is minder dan de 69 die er in de eerste vijf maanden van 2019 werden verkocht.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Fri, 26 Jun 2020 09:19:28 +0000

Geen doorstart voor iQdrive

Er is momenteel geen zicht op een doorstart van het failliete iQdrive uit Rotterdam. Dat bevestigt curator Robert-Jan Borsboom. Het faillissement van iQdrive werd op 2 juni dit jaar uitgesproken. 
Naar de oorzaak van het faillissement wordt in een later stadium onderzoek gedaan, laat de curator weten. Het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. “Eerst richt ik mij op de verkoop van de activa van de vennootschap en het inventariseren van de schulden.”

De activiteiten van iQdrive bestonden met name uit het verkopen van rijlespakketten en het onderbrengen van de leerlingen bij lokale rijscholen. De curator laat weten dat er nu geen zicht is op een doorstart of een voortzetting van de activiteiten. Volgens het dossier zijn zestien medewerkers door het faillissement hun baan kwijt.

Website nog steeds online

Voorafgaand aan het faillissement rommelde het al een tijdje bij iQdrive. De website van iQ is ook nu nog altijd in de lucht, leerlingen kunnen er nog steeds een lespakket aanschaffen. Ook via de officiële sociale kanalen van de onderneming zijn vooralsnog geen mededelingen gedaan met betrekking tot het faillissement.

Eigenaar Furkan Kose reageerde eerder op vragen van RijschoolPro per mail. Hij liet weten het faillissement te hebben aangevraagd. Hij schreef dat zijn organisatie door de coronacrisis stilviel, waarna de problemen in sneltreinvaart zijn ontstaan

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 26 Jun 2020 05:52:32 +0000

Pechtold: ‘steeds minder naamloze examens beschikbaar’

RijschoolPro had een exclusief interview met Alexander Pechtold over opstartproblemen bij het CBR na de coronasluiting en over hoe het er nu voorstaat. 450.000 examens zijn ondertussen alweer ingepland. Maar, zegt Pechtold, het moet geen wedloop zijn van wie het beste systeem heeft om in te loggen, ook de kleine rijschool moet examens kunnen reserveren.
In de eerste dagen van de herstart bleek het lastig om er door te komen bij het CBR. Er waren inlogproblemen, er was weinig beschikbare capaciteit. Hoe gaat dat nu?
We hebben een aantal weken de tijd gehad om ons voor te bereiden op de opstart. Die voorbereidingen hebben ervoor gezorgd dat het relatief goed is gegaan. In twee, drie weken tijd, hebben we 300.000 examens herpland. Inmiddels zitten we al over de 450.000. Ik snap wel dat er bij opleiders nog enige wrevel is. Maar bedenk dat we te maken hebben met een beperkt aantal mensen wat tegelijk kan inloggen, 800 zijn dat er. We zien dat sommige opleiders bewust de lijn bezet houden, waardoor anderen geen kansen krijgen.

Dat het systeem er op de eerste dag uitlag kwam door bots. Waren dat rijscholen die bots in zetten om examens te reserveren?
We zagen direct op de eerste maandag dat er duizenden aanvragen tegelijk op ons werden afgevuurd. Dat zien we vaker, als er bijvoorbeeld ruimte vrijkomt dat die direct worden ingekocht. Dat zijn bots, dat is geen mensenwerk. Ik snap de drang om snel plekken te reserveren voor je klanten, maar het is niet erg collegiaal. Daarom moesten wij kijken wie we binnenlaten en hebben we ook een aantal keer alles plat gelegd. Zo geven we ook de kleine rijscholen, die zelf de reserveringen doen, een kans.

Zijn er consequenties voor de rijscholen die bots inzetten?
Daar worden zeker gesprekken mee gevoerd. Wij vinden het belangrijk om een dienstverlener te zijn. We zijn tegelijk wel afhankelijk van de professionaliteit van collega’s. Het moet geen wedloop zijn van wie het beste systeem heeft om in te loggen.

Rijscholen gebruiken TOP Internet om hun examens te reserveren. Op TOP is regelmatig onderhoud en er is sprake van een vernieuwing. Wat is de status daarvan?
We willen het reserveringssysteem inderdaad vernieuwen en toekomstbestendig maken. We zijn dit aan het voorbereiden. Naar verwachting gaan we daar later dit jaar mee van start.

Pechtold: ‘Je zult zien dat wij steeds meer op naam gaan reserveren’

Onbeperkt naamloos reserveren voor het AVB-examen kan niet meer. Waarom is daarvoor gekozen?
Je zult zien dat wij steeds meer op naam gaan reserveren. We snappen dat er bedrijven zijn die en masse hun klanten bij ons aan willen brengen, maar wij vinden het verstandiger als de kandidaat dat zelf doet en weet wat de kosten zijn voor een examen. Het is logisch dat rijscholen die hun leerlingen opleiden en begeleiden, daar ook voor betaald worden. Ik vind het alleen niet verstandig dat er bedrijven zijn die een verdienmodel maken van het product ‘examen’.

Schijnbaar zit er veel verschil tussen naleven van het protocol tussen de examinatoren. Waar de ene het desinfecteren wil zien, slaat een volgende het over. Is er ruimte voor die verschillen?
We hebben veel tijd besteed om de veiligheid in de auto te waarborgen. Daarom hebben we het gebruik van schermen ook laten onderzoeken door TNO en de RDW. Die schermen gebruiken we niet. Wel doen we een gezondheidscheck vooraf, hoewel je je af moet vragen hoe eerlijk er geantwoord wordt als je voor een examen staat. Ik hecht er waarde aan dat we onze collega’s en klanten beschermen door het protocol, bijvoorbeeld een mondkapje en het schoonmaken. Dat nemen we heel serieus, dit zijn de regels waarmee we examen rijden.

Drie personen in de examenauto is in sommige situaties toegestaan, maar niet in alle. Kunt u uitleggen welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen?
Als je zeker het virus niet wilt oplopen, moet je thuisblijven. Nou ja, dat doen we niet. Maar iedere stap naar buiten is een risico. Ik wil dat als werkgever een verantwoord risico laten zijn. Dat doen we dus met minder mensen in de auto, die kansberekening kan iedereen maken. Maar ja, die derde persoon is in sommige gevallen noodzakelijk. Het blijft een afweging en daarover blijven we constant in gesprek met onze mensen.

Pechtold: ‘Als je kritiek hebt op het CBR of op collega’s, verenig je dan.’

Bent u op de hoogte van de plannen van de Alliantie Samen Sterk? Zijn daar punten in die het CBR graag extra onderstreept zou zien?
Ik vind het een heel mooi initiatief. Er is duidelijk veel tijd ingestoken. Het komt voort uit de wens van het ministerie om professioneler naar de rijschoolbranche en de examens te kijken. Het papier is geduldig, nu is het zaak om ook zelf het goede voorbeeld geven. Ik zit nu een half jaar bij het CBR. Als ik met de branche wel praten, dan zit ik zomaar met acht organisaties om tafel en samen vertegenwoordigen zij nog geen kwart van de branche. Mijn oproep is: als je kritiek hebt op het CBR of op collega’s, verenig je dan. Wordt lid en wordt samen sterk. Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk.

De capaciteit voor de theorie-examens ligt nu ongeveer op 80 procent. Wordt er gedacht aan uitbreiding daarvan?
De theorielocaties zien er overal in het land hetzelfde uit. Wil je daar anderhalve meter houden, dan zijn lege stoelen nodig. We hebben daarom meer uren en dagen opengezet, om toch op meer capaciteit uit te komen. We zien ondertussen dat het in Goes bijvoorbeeld rustiger is dan in Rijswijk, dat er dus ongebruikte capaciteit is. Ik wil opleiders daarom oproepen om leerlingen te wijzen op de mogelijk ergens anders examen te doen.

Hoe staat het met de capaciteit van praktijkexamens? Op hoeveel procent zit dat?
Daar hebben we de komende maanden nog wel onze handen vol aan, we zitten nog in de opstartfase. Het streven is voor het B-rijbewijs dat het eerste examen in zeven weken wordt gedaan en het tweede binnen vijf weken. Dat lukt nog niet, maar dat is toch echt het streven. Gelukkig zien we de capaciteit toenemen, collega’s die in het begin nog afwachtend waren, durven het nu ook aan om te rijden.

Waarom komt er steeds capaciteit bij in TOP en worden niet ineens alle beschikbare plekken vrijgeven?
Als we alles ineens vrijgeven pakken de grote jongens ineens alles en vissen de kleinere partijen, de eenpitters die overdag in de auto zitten, achter het net. Dus we blijven kleine groepen van examens uitzetten zodat iedereen een kans heeft. Ik hoor van rijscholen dat dat niet altijd makkelijk is, maar als ik het uitleg is er wel begrip voor.

Pechtold: ‘Je zal er maar twee maanden uitliggen en nauwelijks inkomsten hebben.’

Er is net een schriftelijk debat geweest tussen de kamer en de minister over het CBR, de medische keuringen en de rijgeschiktheid. De PVV-fractie geeft aan dat door onduidelijkheid over examendata steeds meer leerlingen ervoor kiezen om hun rijlessen uit te stellen of de opleiding tijdelijk stop te zetten, waardoor de opleiders extra economische schade oplopen. Herkent u dat beeld?
Ik heb echt met de branche te doen. Je zal er maar twee maanden uitliggen en nauwelijks inkomsten hebben. Daarom willen wij die dienstverlening zo snel mogelijk weer goed hebben. Als het om rijgeschiktheid gaat, de divisie waarmee we met de senioren in de problemen kwamen, zie ik wel licht aan het eind van de tunnel.

Het CBR kwam op achterstand met de medische dossiers en staat onder toezicht van de Kamer. Afgaande op het laatst beschikbare rapport gaat het niet lukken om einde van de zomer ingelopen te zijn, zoals eerder werd gedacht. Hoe komt dat?
We hadden natuurlijk een strak schema om die enorme achterstand weg te werken. Normaal gezien hebben we zo’n 30.000 tot 35.000 dossiers in behandeling. Het dreigde op te lopen naar bijna 200.000. Inmiddels is daar veel vooruitgang geboekt. Hopelijk komen we deze maand onder de 150.000 uit en naar verwachting is alles in het vierde kwartaal weer op orde, een paar maanden later. Hiervoor zijn we extra medische adviseurs aan het opleiden. En we werken zo efficiënt mogelijk. Een voordeel van corona is dat we merkten dat een andere de mix van thuiswerken en op kantoor werken tot een hogere prestatie leidde. Zoals gezegd: we zien het licht aan het einde van de tunnel, maar we zijn er nog niet.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 25 Jun 2020 10:00:38 +0000

Tweede leerling in de lesauto toegestaan vanaf 1 juli, wel met mondkapje

Vanaf 1 juli is het weer toegestaan om met twee leerlingen in de lesauto te rijden, mits iedereen een mondkapje draagt. Het blijkt uit de nieuwste versoepelingen van de coronamaatregelen die woensdagavond 24 juni zijn aangekondigd door premier Rutte. 
Nederland gaat van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’, zoals de regering het omschrijft. Mensen met klachten moeten nog steeds thuis blijven, zoals waar mogelijk thuis werken ook nog steeds de bedoeling is. Handen wassen en anderhalve meter afstand bewaren blijven onverminderd van kracht. Net als het advies om drukke plekken te mijden en zo min mogelijk in de spits te reizen.

Maar er verandert dus ook veel per 1 juli. Er mag feitelijk steeds meer. Zo worden de regels voor bezoek aan winkels, musea en horeca flink versoepeld. Bij vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf is voor zowel activiteiten binnen als buiten geen maximum aantal personen meer van kracht.

Tweede leerling

Goed nieuws voor de rijschoolbranche, want vanaf juli kan er weer een tweede leerling meerijden in de auto. Wel moeten alle inzittenden dan een niet-medisch mondkapje dragen. Ook moet er nog steeds een gezondheidscheck plaatsvinden. In een privésituatie zijn de mondkapjes niet verplicht, maar wel in de lesauto, blijkt uit informatie van de Rijksoverheid.

Meerijden met examens

Of bij het examen dan straks ook de instructeur weer mee mag rijden, daar is het CBR nog over in beraad. Meer info moet later vandaag volgen. Het IBKI is ook nog in beraad over de coulance die zij momenteel verlenen aan stagiair instructeurs. Om de opleiding tot instructeur af te ronden, is het normaal gezien verplicht om mee te rijden met een examen of een tussentijdse toets bij het CBR.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 25 Jun 2020 09:13:12 +0000