CBR deelt ADAS-autodrop uit aan geslaagde kandidaten

Elke geslaagde kandidaat voor het autopraktijkexamen B krijgt de komende tijd van de CBR-examinator een zakje ADAS-autodrop. De drop moet nieuwe bestuurders wijzen op de rijhulpsystemen en hoe die veilig kunnen worden gebruikt. 

Op het zakje drop staat een link naar een game (te vinden op slimonderweg.nl). De game legt spelenderwijs uit welke rijhulpsystemen er zijn voor de auto en hoe je die op een veilige manier gebruikt. Om het spelen van de game extra te stimuleren zijn er ook nog eens prijzen te winnen.

Het CBR vindt het belangrijk dat ADAS (Advanced Drivers Assistance Systems) veilig en verantwoord gebruikt worden. Dat start bij de beginnende bestuurder, de examenkandidaat. Daarom heeft het CBR zich aangesloten bij de ADAS-alliantie, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Alliante

De ADAS-alliantie wil zich inzetten om het veilig gebruik van ADAS de komende drie jaar met minimaal 20 procent te verhogen. ADAS moeten immers de mens achter het stuur helpen en kunnen positief bijdragen aan de verkeersveiligheid. Voorwaarde is wel dat de mens goed met de ondersteunende systemen om kan gaan. Een grotere uniformiteit in deze systemen helpt daarbij.

Om het gebruik van ADAS tijdens het rijexamen een grotere rol te kunnen geven, doet het CBR samen met TU Delft en andere partijen onderzoek naar veilig en verantwoord gebruik van ADAS. Ook werkt het mee aan  voorlichting hierover, zoals nu met behulp van de zakjes autodrop.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 13 Aug 2019 11:41:06 +0000

Lachgas in het verkeer houdt gemoederen bezig

Het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel is, is de afgelopen jaren flink toegenomen. Lilian Ploumen (PvdA) stelt naar aanleiding van deze toename Kamervragen en vraagt om maatregelen voor de verkeersveiligheid; verzekeraars laten weten schade door lachgas in het verkeer op de gebruiker te verhalen. 

Lachgas bezitten of gebruiken is niet verboden, maar kan schadelijk zijn voor je hersenen of bijvoorbeeld je longen. Rijden onder invloed is wel strafbaar. In 2016 waren er 60 verkeersincidenten waar het middel bij betrokken was, dit jaar zijn er tot nu toe 960 incidenten. “Zelfs tot uren na het eigenlijke gebruik kan het je gedrag en rijvaardigheid beïnvloeden”, laat de politie weten. Met name jongeren gebruiken lachgas, uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de jongeren denkt dat lachgas niet van invloed is op de rijstijl.

Het bericht vormt voor kamerlid Lilian Ploumen (PvdA) reden om Kamervragen te stellen aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het kamerlid vindt de berichtgeving ‘zeer zorgwekkend’ en vraagt: “Bent u bereid om maatregelen te nemen die de kennis over de invloed van lachgas op de rijvaardigheid bevorderen en jongeren waarschuwen, aangezien uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de jongeren denkt dat lachgas de rijstijl niet beïnvloedt? Zo ja, welke?”

Schade verhalen

Ook al is het gebruik van lachgas niet verboden, wie na het gebruik achter het stuur kruipt, moet niet raar opkijken als hij zelf opdraait voor de schade. Het Verbond van Verzekeraars noemt lachgas ‘net zo erg’ als alcohol en drugs. “Lachgas heeft invloed op je rijvaardigheid”, stellen zij.

Vooruitlopend op regelgeving rondom lachgas in het verkeer, legt het Verbond van Verzekeraars de nadruk op verhaalsmogelijkheden. “Als je een ongeluk veroorzaakt waarbij lachgas in het spel was, dan kan dat gevolgen hebben voor je verzekering. De verzekeraar zal altijd uitkeren aan het slachtoffer, maar kan de schade op jou verhalen, omdat je een onnodig groot risico hebt genomen. Zeker als er sprake is van letsel, gaat het dan al snel om tienduizenden euro’s”, aldus woordvoerder Oscar van Elferen.

Milieuschade

Niet alleen in het verkeer houdt lachgas de gemoederen bezig. Het festival Lowlands laat weten dat de patronen en ballonnen niet zijn toegestaan op het terrein dit weekend en Milieudefenisie waarschuwt voor de negatieve gevolgen van lachgas voor het milieu. Eén ballon met lachgas staat gelijk aan vijftien kilometer autorijden of het verbanden van een liter benzine of diesel.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 16 Aug 2019 08:02:50 +0000

Bovag brengt opnieuw cijfers rondom rijscholen in kaart

Bovag voert dit jaar het onderzoek ‘Rijscholen in Cijfers’ uit. Dat doet de brancheorganisatie eens in de drie jaar. Volgende week ontvangen leden per mail de enquête met vragen over bijvoorbeeld het aantal en het type lesauto’s, het contact tussen rijschool en het CBR en hoe je omgaat met internet en social media. De resultaten volgen in oktober.  

Bovag geeft het rapport ‘Rijscholen in Cijfers’ elke drie jaar uit. Naast data uit de enquête worden ook cijfers van het CBR en het CBS in de rapportage verwerkt. ‘Rijscholen in Cijfers’ geeft daardoor een goed beeld van de branche en de positie van BOVAG-rijscholen daarin. Rijschoolhouders kunnen het rapport gebruiken voor hun strategische marketingbeleid. Ook geeft het rapport inzicht in veranderingen die op korte en lange termijn op de rijschool afkomen. 

Slagingspercentage

In 2016 werden de gegevens van meer dan 6.500 rijscholen op een rij gezet, waaronder ruim 600 Bovag-leden. Toen bleek dat bij 57 procent van de Bovag-rijscholen meer dan de helft van de leerlingen slaagt voor het eerste examen. Daarmee doen Bovag-leden het beter dan niet-leden. Volgens het CBR stonden eind 2015 precies 7.979 rijscholen in Nederland geregistreerd. 

Lees ook: Bovag: Eigen rijscholen scoren gemiddeld beter

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 15 Aug 2019 13:30:31 +0000

‘Den Haag bepaalt de toekomst van de rijscholenbranche’

Onze branche laat zich de laatste jaren niet bepaald van z’n beste kant zien in de media, schrijft Frank Hoornenborg van BOVAG Rijscholen in zijn maandelijkse column. Een (verre van volledige) bloemlezing: fraude met theorie-examens, “turborijscholen”, vechtlustige instructeurs, omkoping en bedreiging van examinatoren, rijlessen laten betalen in natura, dubieuze franchiseconstructies, misbruik van het TOP reserveringssysteem en onlangs weer de zoveelste rijschoolhouder die met de noorderzon vertrekt en consumenten gedupeerd achterlaat.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Soms schaam ik me diep voor onze zogenaamde collega’s, terwijl ik weet dat er zóveel eerlijke en hardwerkende branchegenoten zijn die dankzij dit soort figuren echter een negatief stempel krijgen. Dat is gewoon niet eerlijk en zorgt bovendien voor een ongelijk speelveld. Want als de een bijna ongehinderd z’n gang kan gaan met dubieuze praktijken, is het voor de ander des te moeilijker om op een eerlijke manier een belegde boterham te verdienen.

De koek is niet groter geworden.

De afgelopen tien jaar zijn er maar liefst 3.000 rijscholen en 4.000 gediplomeerde rijinstructeurs bijgekomen, bij een nagenoeg gelijkblijvend aantal examens voor het B-rijbewijs. De koek is dus niet bepaald groter worden, het aantal eters wel en dat is natuurlijk vragen om problemen. Buitenstaanders zouden zomaar de conclusie kunnen trekken dat de rijscholensector zeer lucratief is. Niets is echter minder waar. Als vraag en aanbod niet in balans zijn, staan de tarieven onder druk. Dit kan je marktwerking noemen, maar in een markt waar er om diverse redenen geen gelijk speelveld lijkt te zijn, wordt er gerommeld en vallen er op den duur slachtoffers.

Waarom is er geen gelijk speelveld? Onze branche is zeer divers en bestaat uit veel eenmanszaken of parttime rijscholen en er is een groot aantal franchiseconstructies dat moeilijk te controleren zijn. Er wordt veel gewerkt met contant geld, er wordt niet zo nauw gekeken op het verzekeren van ziektekosten en aansprakelijkheid en we zien veel ouderen doorwerken na hun AOW-leeftijd. Simpelweg omdat het aanleggen van een oudedagvoorziening te duur bleek. Achter de verklaring “ik vind het een leuk vak en wil nog niet stoppen” ligt vaak een pure noodzaak verscholen.

Zonder politiek ingrijpen wordt het een janboel.

Als de politiek niet in wil grijpen, zal er ook niets veranderen. BOVAG heeft meermaals z’n beste beentje voorgezet, de lidmaatschapseisen aangescherpt en afscheid genomen van bedrijven die daar niet aan wilden of konden voldoen. Maar feit is dat het gros van de rijscholen niet bij een brancheorganisatie is aangesloten en ook überhaupt niet van plan is om dat te doen. In de nabije toekomst zal dit echter steeds meer van de rijscholen verlangd gaan worden. Kijk alleen al naar de technologische veranderingen, waarbij bestuurders van voertuigen langzaamaan operator zullen gaan worden, met alle bijbehorende verantwoordelijkheden van dien. De auto gaat steeds meer zelfstandig ondersteunen bij de rijtaken, maar de automobilist zal altijd bij de les moeten blijven en het grote aantal systemen in hedendaagse voertuigen moeten leren bedienen en interpreteren. Daarom is ons mooie vak ook zo belangrijk. En het wordt alleen maar nóg belangrijker, met een alsmaar prominentere rol voor de rijinstructeur. Zonder politiek ingrijpen gaat het echter één grote janboel worden en gaan de goedwillende rijscholen kopje onder.

Ik ben ervan overtuigd dat een vorm van regulering nodig is in onze branche en daarom vind ik dat er door de politiek eerst op de volgende vragen een antwoord moet komen:

  1. Blijven wij vasthouden aan vrijheid van onderwijs, met lessen van dubieuze kwaliteit en lage slagingspercentages?
  2. Kan iedereen die net van de instructeursopleiding komt zomaar een rijschool beginnen?
  3. Moeten er nadere eisen gesteld gaan worden aan de opleiding om instructeur te worden?
  4. Moeten de rijopleiding en het examen meer toegespitst worden op voertuigtechnologie?
  5. Is er sprake van een gelijk speelveld in onze branche? 

En als laatste:

  1. Moet er een ondergrens worden gesteld aan arbeidsvoorwaarden, zoals een CAO en op het vlak van arbeidsongeschiktheid en pensioen? Daarmee samenhangend: moet er een ondergrens komen voor lestarieven, tegen verkapte armoede en voor een eerlijker speelveld?

Wil de politiek echt een invulling geven aan het SPV 2030 (Strategische Plan Verkeersveiligheid), dan mag onze branche niet overgeslagen worden en zullen bovenstaande vragen in Den Haag beantwoord moeten worden.

 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Frank Hoornenborg
Publicatie datum: Tue, 06 Aug 2019 09:49:38 +0000

‘Hoeveel handen houdt Max Verstappen aan het stuur?’  

The Drive Xperience is een nascholingsdag voor jongeren tot 24 jaar die net hun rijbewijs op zak hebben. De dag bestaat uit een praktijkrit, het maken van noodstops met verschillende snelheden op een gladde baan en een groepsgesprek. 

Jaap van Steenbergen was aangenaam verrast toen hij las over het Vlaamse terugkom-moment bij RijschoolPro. Het terugkom-moment bij de zuiderburen is sinds begin dit jaar een verplicht onderdeel van de rijopleiding. Zes tot negen maanden na het behalen van het rijbewijs komen Vlamingen nog terug naar de rijschool voor een verplichte dagcursus waarin theorie en praktijk worden herhaald. 

Van Steenbergen verzorgt met zijn bedrijf TotalText in Nederland een soortgelijke dag, genaamd The Drive Xperience. Deze vrijwillig te volgen dagcursus is niet landelijk geregeld, maar wordt vanuit de provincie gratis aangeboden aan jongeren tussen de 17 en 24 jaar die net hun rijbewijs hebben. Momenteel wordt de opleiding alleen in Zuid-Holland en Limburg aangeboden. Dat gebeurt, zoals Van Steenbergen het stelt, ‘bij de doelgroep op locatie’ en niet op een verder van de bebouwde kom gelegen verkeersoefenterrein. “De deelnemers moeten er op de fiets naartoe kunnen, vaak hebben ze nog geen auto. En door het in de buurt te doen, komen de ouders ook vaak nog even kijken.” 

Nieuwe inzichten 

Het doel van The Drive Xperience is dat deelnemers aan het einde van de dag veiliger en relaxter rijden en naar huis gaan met nieuwe inzichten over hun rijstijl. Van Steenbergen is blij te lezen dat het terugkom-moment op een soortgelijke manier is ingericht en dat het in België verplicht is. “Jongeren zijn relatief vaak betrokken bij verkeersongevallen”, zegt hij. “De maatregel zal een positief effect hebben op de verkeersveiligheid. Ik zou het een héle goeie zaak vinden als dit in Nederland kort na het halen van het rijbewijs ook voor iedereen aangeboden zou worden.” 

Praktijkrit

The Drive Xperience bestaat in totaal uit drie onderdelen die steeds in groepjes worden gedaan. Een van de onderdelen is de praktijkrit. Hierbij rijden drie deelnemers en een coach samen in de auto door de omgeving. Alle deelnemers rijden een stukje en bepalen zelf de route. De rijstijlen worden vergeleken en geëvalueerd. Het is volgens de organisator een voordeel dat de Xperience in de eigen buurt wordt gehouden. “Zo rijden ze op wegen waar ze in de dagelijkse praktijk ook rijden.” 

De praktijkrit is nadrukkelijk geen rijles, maar is bedoeld om te kijken hoe iemand rijdt. Wel wordt het gedaan in een lesauto, met dubbele bediening dus. Op voorhand doen deelnemers via CitoDrive een toets waardoor de coach enig inzicht heeft in wat voor vlees er in de kuip zit. Na de rit vullen de coach en de deelnemers via hun mobieltje een beoordelingsformulier in, na afloop krijgen de deelnemers een rapport van hun rit. De toets wordt ook opnieuw aangeboden om de voortgang in kaart te brengen. 

Poule van rijinstructeurs 

Van Steenbergen werkt met een poule van veertien rijinstructeurs die tijdens de Xperience instappen als coach. Alle instructeurs zijn WRM-gecertificeerd en RIS-gecertificeerd. Ze hebben tevens een meerdaagse training gevolgd om als coach te kunnen en mogen werken. 

“Voor de deelnemers is het heel waardevol om een coach naast zich te hebben. Dit zijn mensen die precies weten wat kan en mag in het verkeer en die gewend zijn met jongeren te praten over rijstijl- en gedrag. Uit reacties van deelnemers blijkt hoe leerzaam dit onderdeel wordt gevonden.” 

Remproef

Een ander onderdeel van de dag is een remproef. De deelnemers doen met verschillende snelheden een remproef op stroef en glad wegdek. De deelnemers ervaren op de baan hoe snelheid en weersomstandigheden de auto laten doorglijden en hoe de remafstand wordt vergroot. Bovendien ervaren ze hoe het is als het antiblokkeersysteem in actie komt. “Dat wordt wel als een leuk en spannend onderdeel van de dag gezien”, zegt Van Steenbergen. 

De remproef wordt gedaan op een mobiele baan. “Dat is dus anders dan een slipcursus waarbij je in een gecontroleerde omgeving rijdt. Als je daar uitwijkt, staat er een oranje pilon waar je je op kunt richten. Dat benaderd niet de werkelijkheid, vandaar dat wij een mobiele baan meenemen.” De auto’s waarmee dit wordt gedaan zijn altijd van een plaatselijk autobedrijf. 

De remproef bij The Drive Xperience is dan ook niet vergelijkbaar bij een slipcursus. “Wij leren je niet hoe je met slippen, maar juist hoe je een slip kunt voorkomen. Het doel is dat de jongeren schrik en ontzag krijgen voor een noodstop en daardoor hun rijgedrag aanpassen zodat ze geen noodstoppen hoeven te maken.” 

Groepsgesprek

Een derde onderdeel van de Xperience is een groepsgesprek. In een informele setting wordt tussen de deelnemers en de coach ervaringen en meningen uitgewisseld. Wat ben je tegengekomen als automobilist en hoe denk je bijvoorbeeld over drugsgebruik of een telefoon in het verkeer? Van Steenbergen: “Bij dit onderdeel gaat het erom dat we het gesprek met de jongeren aangaan. We bespreken niet met een opgeheven vingertje de gevaren van alcohol. Een drankje doen kan ook gewoon leuk zijn en wij zeggen: je kunt beter gaan dansen met alcohol op dan in de auto stappen. We zeggen ook niet dat je altijd twee handen aan het stuur moet houden, maar vragen juist of ze Max Verstappen wel eens met één hand aan het stuur hebben zien rijden.” 

Niet verplicht 

Het volgen van de dagcursus is niet verplicht en The Drive Xperience wordt ook niet overal in Nederland aangeboden. De dagopleiding wordt alleen gegeven in Limburg en Zuid-Holland en wordt gesubsidieerd door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROVZH) en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). De kosten die worden gemaakt per leerling zijn ongeveer 300 euro, voor de leerling zelf is het gratis. Dat is belangrijk, vindt de organisator. “Als je er geld voor gaat vragen, dan merk je dat alleen de serieuze en nette bestuurders komen, terwijl je juist een breder publiek wilt motiveren om te komen.” 

De dag is ongeveer vijftien jaar geleden ontstaan in de provincie Gelderland. Vanuit Brussel werd een experiment opgezet voor een tweede fase van de rijopleiding. “De resultaten van die proef waren goed”, zegt Van Steenbergen. “De uitkomst is dat het de verkeersveiligheid verbeterd.” Toch is er in Nederland geen wet- of regelgeving omtrent een terugkom-moment en het is nu aan de provincies om het wel of niet aan te bieden. “Vandaar dat we het nu alleen bij gemeenten in Zuid-Holland en Limburg doen.” 

Oproep 

Deelnemers krijgen vanuit de gemeente een oproep om mee te doen. Dat werkt goed, volgens Van Steenbergen. “Gemeenten kweken zo ook weer een hoop goodwill bij de inwoners. Eindelijk krijgen ze een leuke brief, en niet eentje met een maatregel of een rekening.” 

In de afgelopen jaren verzorgde Van Steenbergen al bijna 1.000 van dit soort dagen, steeds met 36 tot 48 leerlingen per keer. TotalText regelt de auto’s, locaties en lunch voor de deelnemers en zorgt ervoor dat er voldoende coaches zijn om bij de deelnemers in te stappen. Van Steenbergen was vroeger zelf rijinstructeur, nu is hij uitgever van Verkeersknooppunt en organisator van de Xperiences. 

De eerstvolgende Xperiences staan voor 21 en 28 september op de kalender in Papendrecht en Hendrik Ido Ambacht.  

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 08 Aug 2019 06:15:03 +0000

Ruud Rutten van FAM: ‘we zoeken steun in Den Haag’

Den Haag moet ingrijpen, anders komt het met de rijschoolbranche en de verkeersveiligheid nooit goed. Dat schrijft Ruud Rutten in een ingezonden brief aan RijschoolPro. Rutten is voorzitter van de branchevereniging FAM. 

Onze branche is altijd wel in het nieuws, iedere dag weer. Sla de krant open luister naar de radio, kijk naar de televisie en wij zijn weer onderwerp van gesprek. Helaas worden we iedere dag wel aangesproken omdat er wat mis gaat binnen. Het loopt mis op het vlak van verkeersveiligheid. Moet ik hier nog een keer de hele riedel op een rij zetten van de afgelopen jaren, nee toch? Het is vaak genoeg ter sprake gekomen en benoemd wat er allemaal schort aan het onderwerp verkeersveiligheid.

Wat er schort binnen de Rijschoolwereld is duidelijk. Vanwege de moordende concurrentie in een overspoelde markt kan de serieuze opleider nauwelijks zijn hoofd boven water houden. Laat staan dat hij een fatsoenlijke boterham kan verdienen, zich kan verzekeren of wat centen kan wegleggen voor later. Dat is duidelijk en vaak genoeg benoemd. Ook collega brancheverenigingen doen hun stinkende best en hebben al lang geleden het zogenaamde startdocument geschreven en verstuurd naar Den haag.

Goedwillende professionals  

Er lopen in Nederland veel rijinstructeurs rond die uitstekend met hun vak bezig zijn. Die het verstand en de passie hebben en hier dan ook bijna 24 uur per dag mee bezig zijn. En ja, ik heb te doen met deze mensen. Ik leef en voel met ze mee. Dit geldt ook voor de BOVAG, de VRB en LBKR. Al deze organisaties rennen zich al jaren de benen uit het lijf voor onze branche. Dat doen ze met name om de kwaadwillenden te weren en de goedwillenden eindelijk te belonen voor wat zij wel doen. Wat doen die goedwillende dan wel goed ?

Die goedwillende professionals binnen onze branche zorgen ervoor dat jaarlijks duizenden kinderen, motorrijders en beroepschauffeurs veilig op weg worden geholpen, zodat hun ouders en familieleden met een gerust hart naar bed kunnen gaan. Zij communiceren open en eerlijk, maar vooral duidelijk, over hoe een rijopleiding eruit ziet, wat je nodig hebt en wat het kost om vervolgens de rest van je leven over de hele wereld rond te mogen rijden.

Hetze  

De laatste tijd lijkt er wel een hetze op gang te zijn gekomen en moet de branche ofwel de rijinstructeur zich overal voor verantwoorden. We kunnen deze rijinstructeur toch niet verantwoordelijk stellen of aanspreken wanneer automobilisten de lampjes op hun dashboard niet kunnen of zelfs negeren. Is de rijinstructeur verantwoordelijk voor huftergedrag?

Nee hoor. Eén op de drie mensen draagt nog steeds geen gordel. Komt dit door de rijinstructeur? Natuurlijk niet. De rijschool is een radertje in dit geheel. Niet meer en niet minder. De rijinstructeur is met handen en voeten gebonden, omdat wij in Nederland nog steeds schermen met vrijheid van onderwijs en vrijheid van ondernemerschap. Wij worden gedwongen om zodanig op te leiden dat onze kandidaat bij het CBR een zesje scoort met zijn rondje om de kerk. Dat is voldoende en meer wil de consument niet.

Koude rillingen

Wij kennen ze allemaal de zogenaamde ‘petjes’ die tijdens het examen het gewenste gedrag vertonen. Ondertussen houden rijinstructeur en examinator het hart vast. Maar je mag nu eenmaal als examinator niet oordelen op je gevoel. En als rijschool prijs je jezelf dan uit de markt. Het moet zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk. Anders wordt er wel een andere rijschool gezocht. Zolang als wij het halen van een rijbewijs vergelijken met het verkopen van een pizza, moeten we stoppen met de rijinstructeur aan te spreken op huftergedrag zoals bellen en appen achter het stuur. Of zoals drugs, alcohol en lachgas in de auto.

Met een beetje minder ananas en salami maak ik die pizza nog wel wat goedkoper. Maar het toenemend aantal verkeersslachtoffers dring ik niet terug met een aanbieding. Bijna iedere avond zie ik huilende mensen bij tv-programma’s zoals Hart van Nederland of nieuwsbulletins. Ouders die hun kind verloren zijn door bellende of appende automobilisten of verkeershufters die ook nog doorrijden na dergelijke acties. Iedere keer weer krijg ik koude rillingen en ja, ik krijg dan tranen in mijn ogen van intens verdriet. Dat wij dit nog tolereren in Nederland. Het is niet te geloven.

Steun

Beste goedwillend collega’s, het ligt niet aan jullie. Het ligt niet aan al jullie inzet, passie en beroepseer.

Dat er snel iets moet gebeuren in Nederland is een feit. Wij zoeken voor jullie naar steun. Naar de steun vanuit Den Haag die jullie verdienen.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Redactie
Publicatie datum: Wed, 07 Aug 2019 14:35:54 +0000

‘Huftergedrag in het verkeer moet in rijopleiding worden tegengegaan’ 

Asociaal rijgedrag gaat harder en vaker aangepakt worden door de politie. Rijscholen en het CBR hebben ook een rol te spelen in het tegengaan van hufterigheid in het verkeer. 

Afsnijden, niet laten invoegen, een afgesloten weg inrijden of bumperkleven. Het zijn voorbeelden van asociaal gedrag in het verkeer. Dat gedrag komt steeds meer voor en daar maakt de politie zich zorgen om. Om de trend te laten keren is het bij de politie alle hens aan dek. Niet alleen de verkeersagenten letten op wat er in het verkeer gebeurt, dat moeten vanaf nu alle dienders doen. Dat zegt Paul Broer van de landelijke verkeerspolitie tegen het AD. In het interview zegt hij dat er ook een rol is weggelegd voor rijinstructeurs om asociaal rijgedrag te verminderen. 

In de afgelopen vijf jaar verdubbelde het aantal verkeersruzies. In 2013 werden 3.140 meldingen gedaan, vorig jaar waren dat er 6.340. Ook wordt meer geweld gebruikt tegen politieambtenaren in het verkeer, agenten kregen er vorig jaar 824 keer mee te maken, een toename van 30 procent ten opzichte van 2017. Ook de weginspecteurs van Rijkswaterstaat krijgen steeds vaker met agressie en geweld te maken. Het aantal verkeersdoden neemt toe na decennia van dalingen. Vorig jaar kwamen er 678 mensen om, een toename van ruim 10 procent.

Voorlichting is net zo belangrijk als handhaven.

Voorlichting 

Paul Broer zegt dat er steviger opgetreden gaat worden en dat alle agenten de verkeershufters gaan bekeuren, in plaats van alleen de verkeerspolitie. Tegelijkertijd vindt hij dat er aan preventie moet worden gedacht. En daar komt de rijschool om de hoek; opleiders en het CBR spelen daarin volgens hem een rol. “Je zou het in de verkeerslessen op de basisschool al kunnen meenemen. Kijk, veilig verkeer komt in drieën, boetes vormen slechts het sluitstuk. Voorlichting is minstens zo belangrijk.”

Irma Brauers, secretaris bij de Vereniging Rijschool Belang (VRB), vindt het onterecht dat er naar de rijschool wordt gewezen en speelt de bal terug naar de politie. “Zolang er geen handhaving van de regels is, heeft het weinig zin om extra aandacht voor rijgedrag van de rijschool te vragen”, zegt ze desgevraagd. 

Bovendien, hoe je omgaat met het rijgedrag van anderen is al onderdeel van het lesplan in de vorm van het aanleren van defensief gedrag. Ze haalt een voorval aan waarbij de lesauto op rechts wordt ingehaald. “Als zoiets een leerling of beginnend bestuurder gebeurt, dan schrikken ze ervan. Zulke situaties worden in de les besproken.” 

Schrikbarende cijfers 

Ruud Rutten van branchevereniging FAM denkt dat er ‘absoluut een rol’ is weggelegd voor de rijschool in het verminderen van de hufterigheid op de weg. “De cijfers met betrekking tot verkeersveiligheid zijn schrikbarend. Natuurlijk moeten we aandacht hebben voor rijgedrag in de les. Handhaven is belangrijk, maar goed opleiden is net zo belangrijk.” 

Volgens Rutten moet sociaal rijgedrag onderdeel zijn van de les en het zou goed zijn als dat wordt vastgelegd in wet- en regelgeving. “Verandering moet van bovenaf komen, de cijfers en de verkeersveiligheid vormen daar meer dan voldoende aanleiding voor. De FAM maakt zich er hard voor dat er meer wordt gedaan vanuit Den Haag.” 

Gedragsproblemen 

Bovag Rijscholen laat via woordvoerder Tom Huyskens weten dat hufterigheid in het verkeer eerder ‘voer is voor psychologen dan voor een rijinstructeur’. Het draait om “gedragsproblemen die deze mensen waarschijnlijk niet alleen in de auto etaleren, maar ook in de rij voor de kassa en wanneer ze anoniem via social media hun frustraties uiten.”

In de rijles en tijdens het examen is er geen plek voor asociaal rijgedrag, laat hij weten. Een leerling begrijpt dat prima, dus die gedraagt zich voorbeeldig tijdens de les. “Vaak gaat het daarna pas mis, wanneer iemand zich onbespied waant.”  Een rijinstructeur dient te allen tijde voorbeeldgedrag te vertonen, besluit de woordvoerder. “Dus niet bellen of appen tijdens een rijles, niet roken, aandacht bij de leerling houden, niet de stem verheffen en geen agressie tonen tegen andere verkeersdeelnemers.”  

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 07 Aug 2019 06:15:08 +0000