Branchepartijen gaan voor kwaliteitsslag, nieuw manifest in de maak

Verschillende partijen in de rijschoolsector hebben vorige week bij elkaar gezeten om gezamenlijk te zorgen voor een kwaliteitsimpuls in de rijschoolbranche. Over een half jaar moet een nieuw ‘startdocument’ klaarliggen, een manifest met daarin de verbeterpunten voor de sector op een rijtje. Wat er in het document moet komen te staan is bij het overleg niet aan bod gekomen, het uitgangspunt was om ‘de neuzen dezelfde kant op te krijgen’.

Tweeëndertig mensen zaten er aan tafel bij het sectoroverleg wat in Den Haag plaatsvond. De brancheverenigingen FAM, VRB, LBKR en Bovag Rijscholen waren er, net als het CBR, het IBKI, opleiders, uitgevers en het Rijleskeurmerk. Een externe coach begeleidde het gesprek en de werkgroepen.

Fatsoenlijke boterham

Het initiatief om al deze verschillende partijen uit de sector bij elkaar aan tafel te krijgen komt vanuit Ruud Rutten, voorzitter van de branchevereniging FAM. Hij deed dit niet vanuit zijn rol als voorzitter, maar op persoonlijke titel. Rutten vertelt in een toelichting: “Uiteindelijk wil iedereen in de sector hetzelfde, namelijk een kwaliteitsslag maken. Dat we een goede en professionele branche worden, waarin geen plek is voor cowboys en waarin iedereen een fatsoenlijke boterham kan verdienen. De partijen verschillen in hoe we dat voor elkaar willen boksen, maar het doel is gelijk. Daarom is collectief optrekken zo belangrijk, los van bij welke vereniging je bent aangesloten.”

Rutten pakte de telefoon, belde iedereen op en vroeg om de onderlinge geschillen opzij te zetten. “En iedereen gaf daar gehoor aan. Toen ik bij de politiek aangaf dat ik bezig was met een gezamenlijke bijeenkomst, had ik de volgende dag al bericht terug dat ze in Den Haag een ruimte en lunch beschikbaar wilden stellen.” Ook Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW schoof voor een gedeelte van de bijeenkomst aan.

Nieuw startdocument

Rutten noemt de bijeenkomst ‘uniek in de verkeersveiligheidwereld’, want ondanks dat iedereen hetzelfde doel heeft, was het op voorhand onduidelijk wat de uitkomst van de meeting zou zijn.

Die uitkomst is nu helder: de partijen zijn opgedeeld in een vijftal werkgroepen. Deze werkgroepen bespreken wat er in het nieuwe Startdocument+ moet komen te staan. Het document is een manifest waarin uiteengezet wordt wat er nodig is voor een kwaliteitsslag in de rijschoolbranche. Als de werkgroepen klaar zijn, wordt er gekeken naar gezamenlijke actiepunten. Het document moet in het tweede kwartaal van 2020 klaar zijn, dan wordt het aangeboden aan de politiek.

Samen sterker

In 2016 werd een eerste versie van het Startdocument gemaakt. Reden daarvoor was dat de Tweede Kamer niet op ‘losse oplossingen’ zit te wachten. Daarom bundelden de brancheorganisaties hun plannen voor het verbeteren van de rijschoolwereld.

Rutten: “We zijn ervan overtuigd dat we samen sterker een visie kunnen uitdragen, hetgeen een absolute doorbraak te noemen is. De sfeer was open, transparant maar zeer zeker constructief te noemen, want iedereen wilde in oorsprong allemaal hetzelfde, alleen de weg ernaar toe was vaak een brug te ver.”

Lees ook: 

Beeld: Freepik

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 13 Nov 2019 08:40:08 +0000

Automobilisten gaan demonstreren op Malieveld

Bij de gemeente Den Haag is donderdag een demonstratie aangemeld van automobilisten die het niet eens zijn met de snelheidsverlaging van 130 kilometer per uur naar 100. Volgens een woordvoerster van de gemeente gaat het om een protestactie op zaterdag 23 november vanaf 09.00 uur op het Haagse Malieveld.

De demonstratie werd eerder deze week aangekondigd op een Facebookpagina, die veelvuldig gedeeld wordt. Inmiddels zeggen bijna 15.000 mensen ‘geïnteresseerd’ te zijn in de demonstratie en ruim 2300 zeggen te gaan.

De initiatiefnemer wil dat “dit belachelijke voorstel” zo snel mogelijk van tafel gaat. Volgens hem betekent de snelheidsverlaging onder meer langere reistijd en daardoor niet minder maar juist meer uitstoot, meer files en mensen die vroeger van huis zullen moeten gaan.

Het Malieveld is afgelopen tijd vaak het toneel geweest van demonstranten tegen het kabinetsbeleid, door boeren, leraren en bouwvakkers.

(ANP)

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 14 Nov 2019 15:40:02 +0000

Poll: Vierseizoensbanden of winterbanden?

De vierseizoensband wordt steeds populairder onder autobezitters. Sommige varianten weten in testen met winterse omstandigheden zelfs de winterband te verslaan. Waar rijden lesauto’s deze winter op? 

Steeds vaker kiezen autobezitters voor vierseizoensbanden in plaats van zomer- en winterbanden. Volgens de KwikFit Bandenmonitor rijdt 11,5 procent van de weggebruikers rijdt op deze banden. Bandenmerk Bridgestone rekende uit dat in Nederland zelfs 16 procent van de automobilisten niet voor winterbanden kiest, maar voor de vierseizoensvariant. Reden voor het toenemende gebruik is dat de banden niet gewisseld hoeven te worden en dat Nederland vaak geen strenge winter heeft.

Bandentest

Het tijdschrift Autoweek zocht van 31 verschillende soorten banden uit hoe zij presteerden onder verschillende omstandigheden. Uit deze test blijkt dat vierseizoensbanden soms beter presteren in de sneeuw dan winterbanden.

Wat betreft rijden op sneeuw en ijs komen de vierseizoensbanden goed uit de test en een aantal merken geven de winterbanden het nakijken. Bij remmen in een vastgereden sneeuwlaag doet de winterband het vanwege de lamellen in het loopoppervlak het weer beter. De zomerband is kansloos bij deze test – de remweg is dan ongeveer drie keer langer. Op een nat wegdek doet de zomerband het dan weer het beste, gevolgd door de winterband – de vierseizoensvariant doet het in de regen het minst goed.

Winterbandenregeling CBR

In Nederland is het gebruik van winterbanden niet verplicht. “Bij winterse omstandigheden is het wel verstandig om voor winterbanden te kiezen”, luidt het advies van de Rijksoverheid.

Let op: het CBR heeft wel een winterbandenregeling. Deze geldt van 1 november tot en met 31 maart. Examenauto’s op zomerbanden worden ongeschikt verklaard bij winterse omstandigheden. Een afgelast examen kan dan niet gratis worden ingehaald vanwege het winterse weer. Ook het trekkende voertuig van de BE-categorie moet vanaf 1 november bij winterse omstandigheden beschikken over winterbanden. Vierseizoenenbanden, die voldoen aan de door het CBR gestelde eisen, zijn ook geldig.

Sinds 1 november geldt bij het CBR weer de winterbandenregeling. Heb je al gewisseld, of gebruik je vierseizoensbanden?

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 14 Nov 2019 06:40:04 +0000

Maximumsnelheid op de snelweg omlaag, nog onduidelijk wanneer

De maximumsnelheid gaat overdag inderdaad op alle snelwegen omlaag. Tussen 6:00 en 19:00 uur mag je  nergens harder dan 100 km per uur rijden. ’s Avonds en ’s nachts mag je alleen harder op de wegen waar nu een maximumsnelheid van 120 of 130 km per uur geldt. 

Het verlagen van de maximumsnelheid is een maatregel om de stikstofuitstoot in te perken en daarmee onder meer bouwprojecten mogelijk te maken. De verlaging maakten de ministers Schouten, Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven woensdag bekend.

Dat de snelheid omlaag gaat, lekte dinsdag al uit. Wanneer de verlaging precies in gaat, is nog onduidelijk. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil voor 1 december met een plan van aanpak komen. Ze zegt dat de verlaging niet van de ene op de andere dag kan worden doorgevoerd. De snelheidsverlaging vergt voorbereidingen, zoals het plaatsen van nieuwe verkeersborden langs de kant van de weg. Ook moeten weggebruikers voorafgaand uitgebreid worden geïnformeerd.

Matrixborden

Op enig moment kan worden besloten dat de snelheid weer kan worden verhoogd, bijvoorbeeld in het licht van de geplande verschoning van het wagenpark of als er andere bronmaatregelen zijn die hetzelfde effect hebben. Premier Mark Rutte benadrukt dat dit niet op korte termijn valt te verwachten.

De Tweede Kamer wil dat de matrixborden boven de snelwegen, voor zover ze daarvoor geschikt zijn, standaard de actuele maximumsnelheid gaan aangeven. Een meerderheid steunt een voorstel van eind oktober daartoe van CDA-parlementariër Wytske de Pater-Postma.

Eerste stap

De snelheidsverlaging is een van de drie maatregelen die de ministers aangekondigd hebben. Ze zetten ook in op het reduceren van de ammoniakuitstoot in de veehouderij door een andere samenstelling van veevoer te verplichten. De derde maatregel is een ‘warme saneringsregeling’ voor de varkenshouderij.

Uit berekeningen van het RIVM blijkt volgens het kabinet dat deze maatregelen op zeer korte termijn in te voeren zijn én op korte termijn leiden tot een daling van de stikstofdepositie. In december komt het kabinet met een nieuw pakket maatregelen. Het pakket dat er nu ligt, vormt ‘een eerste stap’ in een breder pakket aan (bron)maatregelen waaraan het kabinet werkt.

‘Rotmaatregel’

Premier Mark Rutte noemt de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen “een rotmaatregel”, maar die is volgens hem nodig “om te voorkomen dat Nederland op slot gaat” en banen verloren gaan.

Hoofddirecteur Frits van Bruggen van de ANWB zegt dat het ‘een uitdaging’ wordt om mensen op de snelwegen maximaal 100 kilometer per uur te laten rijden. “Het is voor de verkeersveiligheid daarom ook belangrijk dat het goed gehandhaafd gaat worden. Daarnaast moeten we er ook naar streven dat deze maatregel tijdelijk is. We pleiten daarom voor de verduurzaming van de auto. Dat is de echte oplossing voor het probleem. De elektrische migratie van het wagenpark zal met behulp van subsidiëring doorgezet moeten worden en de eerste- en tweedehandsmarkt van elektrische auto’s zal gestimuleerd moeten worden.”

Lees ook: Akkoord over stikstofmaatregelen: maximumsnelheid waarschijnlijk over naar 100 km/uur

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 13 Nov 2019 13:11:13 +0000

Rijbewijs 75-plusser definitief administratief verlengd per 1 december

De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers met maximaal één jaar, gaat definitief per 1 december 2019 in. Dat laat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De ministerraad stemde eerder al in met een aanpassing van het Reglement Rijbewijzen. Het wachten was nog op advies van de Raad van State, die is positief over de verlenging zo meldt de minister in haar brief. Door de regeling kunnen 75-plussers blijven rijden tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid.

Gezondheidsverklaring

Er geldt een aantal voorwaarden voor deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Zo moet een 75-plusser om in aanmerking te komen voor de regeling de gezondheidsverklaring bij het CBR hebben ingediend vóórdat het rijbewijs verlopen is. Dankzij deze administratieve regeling mag de groep 75-plussers tot maximaal één jaar na verlopen van het rijbewijs doorrijden. Deze automobilisten behouden hun huidige document met daarop de verlopen datum, maar in het Rijbewijsregister zet de RDW een code bij het rijbewijs waaraan af te lezen is dat zij onder de nieuwe tijdelijke regeling vallen. Deze bestuurders mogen dan niet in het buitenland rijden omdat hun rijbewijs daar niet geldig is. In totaal komen er per 1 december direct ruim 86.000 ouderen die hun gezondheidsverklaring hebben ingediend in aanmerking voor de regeling.

Niet voor iedereen

In het belang van de verkeersveiligheid geldt de regeling niet voor mensen waarvan het rijbewijs korter dan vijf jaar geldig is vanwege een medische achtergrond. Ook 75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst, vallen niet in de regeling. Door deze regeling ontstaat er bij het CBR tijdelijk ruimte om met prioriteit aan de slag te gaan met de groep mensen die zich vanwege een medische aandoening tussentijds meldt bij het CBR. Ook komt er meer ruimte vrij voor het beoordelen van de rijgeschiktheid van examenkandidaten. Het CBR en de RDW hebben de afgelopen maanden hun systemen klaar gemaakt voor de praktische uitvoering van de tijdelijke regeling.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 13 Nov 2019 12:43:16 +0000

Tweede Kamer wil nader onderzoek naar effecten WLTP-emissietest

De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Menno Snel het effect van de nieuwe WLTP-emissietest op de aanschafbelasting voor personenauto’s (BPM) onafhankelijk laat toetsen. Hiervoor is op initiatief van de VVD en het CDA een motie aangenomen. RAI Vereniging en BOVAG laten in een eerste reactie weten blij te zijn met deze stap van de Kamer. Volgens beide brancheorganisaties toont onderzoek van KPMG aan dat er wel degelijk sprake is van een BPM-stijging.

Uit het onderzoek van KPMG, dat in opdracht van RAI Vereniging en BOVAG werd uitgevoerd, blijkt dat de autokoper vanaf volgend jaar structureel 200 miljoen euro te veel aan BPM betaalt, omdat de nieuwe CO2-test niet budgetneutraal wordt ingevoerd. Daarbij worden kleinere auto’s relatief het hardst geraakt. Bovendien vloeit er in de huidige overgangsperiode tot medio 2020 ruim 600 miljoen euro aan BPM te veel naar de schatkist.

De staatssecretaris beweert echter dat de overgang naar de nieuwe test niet tot een hogere BPM heeft geleid en wijt de toegenomen inkomsten aan de gestegen verkoop van grotere en zwaardere auto’s, zoals SUV’s. Hij baseert zich op een eerder onderzoek van TNO.

Tijdens het debat bleek dat diverse fracties mede door de uitkomsten van het KPMG-rapport de uitleg en conclusies van de staatssecretaris in twijfel trekken. Om meer duidelijkheid te verschaffen over de uiteenlopende conclusies van TNO en KPMG, eist de Kamer nu dat Snel onafhankelijk laat toetsen of er sprake is van een BPM-stijging.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Frank van de Ven
Publicatie datum: Fri, 15 Nov 2019 13:52:51 +0000

FAM-voorzitter Ruud Rutten is voortaan Ridder 

FAM-voorzitter Ruud Rutten is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de Koninklijke onderscheiding tijdens het jaarlijkse FAM-symposium. Burgemeester Antoin Scholten van Venlo overhandigde de onderscheiding.

Ruud Rutten is Ridder geworden vanwege zijn ‘opvallende prestaties’ als bestuurslid en voorzitter van de FAM en vanwege andere maatschappelijke verdiensten voor zowel de landelijke rijschoolbranche als de lokale branche in Venlo. Niet alleen in en voor de rijschoolbranche was en is hij een actieve, betrokken en bevlogen persoonlijkheid. Ook de Hout-Blerickse Sportvereniging HBSV en Carnavalsvereniging de Poerker hebben jarenlang op zijn tomeloze inzet kunnen rekenen.

Verrassing

De voorbereidingen voor de onderscheiding werden in het geheim uitgevoerd. Rutten wist tot het moment van de uitreiking van niets. Vrijdagmiddag is Rutten persoonlijk te feliciteren tussen 16.00 en 20.00 in het paviljoen bij Eetcafé de Elze in Venlo.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 15 Nov 2019 07:30:41 +0000

Afleidingssimulator laat invloed zien van appjes achter het stuur 

Appjes, een telefoontje of een kletsende passagier vormen afleiding achter het stuur. De stichting Responsible Young Drivers komt volgend voorjaar met een simulator waarin afleiding in het verkeer wordt nagebootst. Rijscholen kunnen de simulator inzetten bij een theorieles.

“Met een smartphone in je hand kan je niet veilig autorijden. Elke keer als je een berichtje ontvangt, raak je even afgeleid van de weg. In die luttele seconden kan er veel gebeuren”, schrijft Responsible Young Drivers in het lanceringsbericht van hun 3D simulator met VR-bril waarmee afleiding in de auto wordt nagebootst.
De virtual reality experience is beschikbaar voor rijscholen om bijvoorbeeld tijdens een theorieles in te zetten. Jetty de Vries van RYD vertelt: “We gaan met de experience ook naar evenementen of scholen, voor rijscholen is het praktisch en leuk om in te zetten bij een theorieles.”

Verkeersveiligheidsprogramma

Vaak is er vanuit de provincie of gemeente een potje voor verkeersveiligheidsprogramma’s waar ook deze zogeheten bewustwordingsactiviteit onder valt. De Vries tipt: “Je kunt zelf de experience bij ons boeken, maar het is slim om te checken of de kosten niet op een andere manier kunnen worden gedekt.”

3D-afleiding

De virtual reality experience bestaat uit een VR-bril Oculus Rift en een simulator in de vorm van een auto. De bestuurder stapt in de simulator en ervaart in de virtuele wereld verschillende vormen van afleiding in de auto, zoals een tekstbericht, bellen in de auto en afleiding door het kletsen van een passagier. De simulator sluit aan bij de landelijke campagne MONO. In het voorjaar van 2020 kan de nieuwe simulator ingezet als onderdeel van de bewustwordingscampagne 3D Afleiding Car van Responsible Young Drivers.
Voor de ontwikkeling van deze nieuwe simulator werkt Responsible Young Drivers samen met een aantal internationale en nationale partijen. De Nederlandse én de Belgische RYD en twee provinciale Verkeersveiligheidsorganisaties, het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) hebben de handen ineengeslagen om deze eerste wereldwijde 3D simulator voor afleiding in de auto te ontwikkelen.

Bewustwording

Stichting Responsible Young Drivers Nederland is een verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren. Hun doel is om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Dat doen ze door middel van bewustwordingscampagnes die focussen op alcohol, drugs, afleiding en snelheid. De campagnes worden uitgevoerd door promotieteams van jongeren, die specifiek zijn opgeleid om leeftijdsgenoten op een prettige en ludieke wijze aan te spreken. De boodschap is: wat je ook doet, pas op jezelf, en zorg dat je veilig thuiskomt.
De simulator voor afleiding in het verkeer is nieuw. RYD gaat al langer op tournee met ‘Peer Drive Clean’. De Vries legt uit wat dit inhoudt: “Het gaat om clean achter het stuur zitten. Als we samenwerken met een rijschool nemen we een theorieles over en gaan in gesprek met de kandidaten over alcohol en drugs. We werken met jongeren, die vertellen uit hun eigen ervaring. Dat komt anders over dan wanneer je rijleraar het vertelt. Die lessen zijn heel interactief, we nemen bijvoorbeeld een alcoholbril mee en lopen een parcourtje.”

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 14 Nov 2019 15:40:18 +0000

Nieuwe vraagverdeling theorie-examen V2C vanaf 1 januari

Het theorie-examen V2C voor de vrachtauto bij het CBR wijzigt per 1 januari volgend jaar. De vraagverdeling wordt anders, er worden andere soorten vragen gesteld, er komt meer willekeur in de volgorde van vragen en andere vragen worden juist weer met elkaar gecombineerd. Het CBR wil met de wijziging de kwaliteit van het theorie-examen verhogen en de voorspelbaarheid van de vragen verkleinen. 

Het theorie-examen V2C (Examen theorie deel 2, administratie) toetst de kennis van een kandidaat op het gebied van goederenvervoer. Het examen is verplicht voor rijbewijs C1 en C met Code 95. De bevraagde onderwerpen en het totaal aantal vragen blijven gelijk, maakt het CBR bekend. De wijzigingen in het examen V2C zijn de volgende:

  • Andere vraagverdeling: door een accentverandering is het nog meer dan voorheen van belang dat de kandidaat zich voorbereidt op alle onderwerpen uit de toetsmatrijs om het examen te kunnen behalen. Per onderwerp worden minimaal 2 en maximaal 10 vragen in een examen gesteld. Dit aantal vragen per onderwerp is variabel per examenvariant. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. Er wordt nog steeds op dezelfde wijze aangesloten bij de huidige eind- en toetstermen.
  • Uitbreiding van nieuw itemtypes (nu alleen in RV1): invulvraag (kennisvragen zoals geldigheid, leeftijd en standaardregels rij- en rusttijden), hotspotvragen (o.a. vrachtbrieven), ja/nee-vragen (mogelijk op alle onderwerpen).
  • Randomiseren van de vragen: de volgorde van de vragen binnen bepaalde blokken binnen het examen wordt gerandomiseerd.
  • Combinatievragen: hierbij worden 2 of 3 toetstermen op onderwerp gekoppeld. Hier worden dan 2 of 3 vragen achter elkaar gesteld. De vragen zijn ook zonder informatie uit de vorige vraag te beantwoorden.

Dit theorie-examen duurt 75 minuten en bestaat uit vijftig vragen. Om te slagen moeten veertig vragen goed worden beantwoord. De uitslag is meteen bekend. De kandidaat krijgt vragen over veiligheidsaspecten, milieuaspecten, relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer en relevante bepalingen in de vervoerswetgeving. Wie examen V2C wil doen moet minimaal 17 jaar oud zijn.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 18 Nov 2019 09:06:54 +0000

Minder snelheidsovertredingen door plaatsen ‘snelheidsmeterspaarpot’

Automobilisten belonen voor goed gedrag scoort beter dan ze bestraffen. Dat is de uitkomst van een proef met een zogenoemde snelheidsmeterspaarpot in Noord-Brabant. Inmiddels is de ‘flitspaal’ in elf gemeenten ingezet en is het aantal overtredingen voor te hard rijden met 25 procent afgenomen.

Dat stelt gedeputeerde Renze Bergsma (Verkeersveiligheid) van de provincie Noord-Brabant in De Telegraaf. “Gemiddeld zijn er een kwart minder snelheidsovertredingen aan een weg waar de snelheidsmeterspaarpot geplaatst wordt.” In Zeeland en Zuid-Holland willen ze iets dergelijks en in Den Haag wordt ook een proef gehouden.

Samen sparen

Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de snelheidslimiet houdt en de ‘spaarpaal’ passeert, zorgt ervoor dat er een bedrag (bijvoorbeeld 8 cent per passage) gespaard wordt. Dit is direct zichtbaar op het bord. “Het leuke is dat het altijd gekoppeld is aan een project in de buurt, wat bewoners nog eens extra motiveert”, stelt de gedeputeerde. “Samen sparen voor een doel in de buurt als men zich netjes aan de snelheid houdt. Dat lukt dus prima.”

In mei 2018 is de snelheidsmeterspaarpot als eerste ingezet in Helmond. Hierna volgden al een groot aantal andere gemeenten. De snelheidsmeter wordt in overleg voor een periode van drie weken beschikbaar gesteld. De provincie zorgt voor plaatsen, inregelen en ophalen van de snelheidsmeterspaarpot. De opbrengst gaat naar een goed doel, het budget wordt door de gemeente beschikbaar gesteld.

De spaarpot houdt geen rekening met mensen die meerdere keren langsrijden en op die manier de spaarpot snel weten te vullen. Per inzet wordt er wel een maximaal bedrag aan de snelheidsmeterspaarpot meegegeven.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 18 Nov 2019 06:21:46 +0000