Wat zijn de gevolgen van een helmplicht op de snorfiets?

De helmplicht voor de snorfiets komt eraan. Maar is er wel nagedacht over de gevolgen hiervan? Door de helmplicht zullen mensen overstappen op een brommer of e-bike, zijn deze vervoersmiddelen wel veiliger dan de snorfiets? En wat zijn de economische gevolgen van de verplichting? Kamerleden Van Aalst (PVV) en Dijkstra (VVD) stelden vragen over de helmplicht voor snorfietsers. Minister van Nieuwenhuijzen (IenW) geeft antwoord.  

Een helmplicht voor snorfietsers moet in de eerste plaats het aantal verkeersdoden en -gewonden verminderen. Het is niet de bedoeling dat de snorfiets uit het straatbeeld verdwijnt. Het wetsvoorstel waarin een helm op de snorfiets verplicht wordt, ligt klaar. Wanneer de wijziging precies wordt ingevoerd is nog onbekend.

Jaarlijks zijn er 30 tot 40 mensen op een snorfiets betrokken bij ongevallen. In Nederland rijden ongeveer 750.000 mensen op een snorfiets. Met een helm is deze groep beter beschermd, is de gedachte. Wie geen helm wil dragen, moet overstappen naar een ander vervoermiddel. Er komt wel een overgangsperiode, zodat iedereen na de invoering van de verplichting voldoende tijd heeft om een helm aan te schaffen.

Kleinere risico’s

Van Nieuwenhuijzen schrijft in haar antwoord aan de Kamerleden dat het aan iedereen vrij staat om over te stappen naar een andere modaliteit, het enige concrete gevolg van de helmplicht is dat snorfiets straks een helm moeten dragen. Toch verwacht de minister een substantiële daling van het aantal verkeersongevallen juist omdat snorfietsers over gaan stappen naar auto of (elektrische) fiets. Het risico op een ongeval ligt nu eenmaal lager bij deze modaliteiten. Overigens wordt het effect op de verkeersveiligheid bij het overstappen van de snorfiets naar een ander vervoersmiddel momenteel in meer detail onderzocht.

Voor de snorfietsers die overstappen naar de bromfiets geldt dat het overlijdens- en letselrisico ongeveer gelijk zal blijven of licht zal toenemen vanwege de hogere snelheid. Voor de brommer geldt ook een helmplicht en hiermee kan harden worden gereden.

Lagere restwaarde

En de economische gevolgen? Van Nieuwenhuijzen verwacht niet dat de snorfiets van straat verdwijnt. “Het is wel te verwachten dat snorfietsers zullen gaan overstappen naar andere vervoermiddelen, dat er daardoor minder nieuwe snorfietsen verkocht zullen worden en ook dat mogelijk de restwaarde van gebruikte snorfietsen lager zal worden.”

Brandbrief

Begin 2019 heeft de Tweede Kamer een motie van Maurits von Martels (CDA) aangenomen die de regering verzoekt om zo snel mogelijk met een wetsvoorstel te komen waarbij het dragen van een helm verplicht wordt voor snorfietsers. Dat voorstel ligt er nu, tot eind maart staat het iedereen vrij op het voorstel te reageren. De wijziging is op gang gekomen door een brandbrief van 130 artsen voor een helmplicht voor snorfietsers. De snorfiets is gevaarlijk, stellen zij. “Nergens is de snorfiets zo populair als in Nederland, want het is gewoon een brommer die alleen op papier niet zo snel kan. Maar de afgeknepen brommer rijdt wel degelijk snel en is zwaar.”

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 12 Mar 2020 06:41:35 +0000

Extra corona-maatregelen CBR: instructeur niet meer mee met examen

Het CBR gaat de maatregelen verder aanscherpen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Examenkandidaten met klachten van verkoudheid of koorts wordt gevraagd niet naar het examencentrum te komen. Zij kunnen contact opnemen met de klantenservice van het CBR en hun examen kosteloos naar een later moment verplaatsen.

In de theoriecentra in Eindhoven en Breda wordt het examenrooster aangepast, zodat het aantal theoriekandidaten en bezoekers dat tegelijk aanwezig is halveert. Dit gaat in vanaf maandag 16 maart voor in ieder geval vier weken (t/m 11 april). Het rooster voor beroepsexamens en recreatievaartexamens verandert niet.

Het CBR vraagt opleiders en begeleiders, zoals familie van kandidaten, om zo weinig mogelijk gebruik te maken van de wachtruimtes om het aantal contacten te beperken. Opleiders kunnen vanaf vrijdag 13 maart landelijk voorlopig niet meer meerijden met praktijkexamens. De educatieve cursussen in het kader van LEMA/EMA en EMG in Eindhoven worden uitgesteld.

Vermindering van aantal theorie-stoelen

Gezien de grote drukte op en rond de theoriecentra van het CBR is besloten om maatregelen te nemen, zodat er minder theoriekandidaten en -bezoekers tegelijk op het centrum zijn. Om theorieklanten toch zo goed mogelijk van dienst te zijn, verruimt het CBR de openingstijden van de theoriecentra naar de avonden en de zaterdagen. Om dit aangepaste examenrooster in te kunnen zetten, worden komend weekend alle theorie-examens A, B en AM voor Eindhoven en Breda afgelast. Kandidaten kunnen vanaf maandag 16 maart kosteloos een nieuw examen reserveren.

Verhuizing Zwolle

Het praktijkexamencentrum van CCV in Zwolle verhuist vanaf maandag naar een andere, tijdelijke locatie. De nieuwe oproepplaats is Cafe Restaurant Zalen de Mol aan de Heinoseweg 32 in Zwolle. Vanaf hier worden de praktijkexamens CDE, T en taxi gereden. De objectenlijst wijzigt vooralsnog niet voor de taxi-examens.

Reden voor de verhuizing is dat het CBR op de huidige locatie bij Nijwa in Zwolle vanwege maatregelen tegen het coronavirus, geen examens meer mag afnemen.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Fri, 13 Mar 2020 10:34:53 +0000

CBS: autopark groeit sneller dan bevolking

Nederland telde begin 2020 bijna 8,7 miljoen personenauto’s, dat is 1,7 procent meer dan een jaar geleden. Daarmee groeit het aantal auto’s sterker dan de bevolking van 18 jaar en ouder. Ruim 7,6 miljoen personenauto’s zijn eigendom van een particulier, 1 miljoen personenauto’s staan op naam van een bedrijf.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Het aantal personenauto’s van particulieren is begin 2020 102 duizend (1,4 procent) hoger dan begin 2019. Het wagenpark van bedrijven nam het afgelopen jaar met bijna 45 duizend (4,5 procent) toe. Voor het eerst zijn er meer dan een miljoen bedrijfsauto’s. Vergeleken met vijf jaar geleden zijn er 7,5 procent meer auto’s van particulieren en 19,1 procent meer auto’s op naam van een bedrijf.

Meer dan 1 auto per 2 personen

Begin 2020 stonden ruim 7,6 miljoen personenauto’s op naam van particulieren. Daarmee waren er in Nederland 543 auto’s per duizend inwoners van 18 jaar of ouder. Begin 2015 waren dat er nog 528. Het autobezit is het hoogst bij 50- tot 65-jarigen. Bij deze leeftijdsgroep zijn er 679 auto’s per duizend inwoners. Onder 18- tot 25-jarigen is het autobezit met 172 auto’s per duizend inwoners het laagst. Het autobezit van 80-plussers is meer dan tweemaal zo hoog als dat van 18- tot 25-jarigen.

Meer ouderen met een auto

Het autobezit nam de afgelopen vijf jaar het sterkst toe bij 80-plussers. Zij hadden begin 2015 324 auto’s per duizend inwoners, begin 2020 zijn dat 375 auto’s. Het autobezit van jongeren tot 30 jaar ligt in 2020 met 283 auto’s per duizend inwoners iets lager dan begin 2015. Hoewel het autobezit in deze leeftijdsgroep in 2020 lager was, nam het aantal personen in deze leeftijdsgroep toe. Daardoor bleef het aandeel auto’s dat deze groep in bezit had nagenoeg gelijk. Zowel begin 2020 als begin 2015 was 10 procent van de particuliere personenauto’s eigendom van een 30-minner. 80-plussers hebben 9 procentvan alle particuliere personenauto’s in bezit. Vijf jaar eerder was dit aandeel 7 procent. 30- tot 65-jarigen bezitten 65 procent van alle personenauto’s.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Pieter Botman
Publicatie datum: Fri, 13 Mar 2020 06:28:00 +0000

Kabinet wil garant staan voor door corona getroffen ondernemers

Het kabinet wil kleine tot middelgrote ondernemingen die in financiële problemen dreigen te komen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus, helpen door garant te gaan staan voor leningen. De maatregel kan snel worden ingevoerd, uiterlijk binnen twee weken, zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

Het is de bedoeling dat een bestaande regeling die bedoeld is om investeringen door kleinere bedrijven te stimuleren, ook wordt opengesteld voor bedrijven die hun inkomsten tijdelijk zien teruglopen door de coronacrisis. Ook ondernemers die last hadden van de pfas- en stikstofproblematiek worden al op die manier geholpen.

‘We zijn aan het kijken of de regeling dusdanig kan worden aangepast dat we ondernemers daarmee kunnen helpen’, zegt Keijzer. ‘Dat betekent dat ze tegen aantrekkelijke voorwaarden geld los kunnen krijgen om de moeilijke tijd die eraan komt, te overbruggen.’

Belasting

Ondernemers die door de uitbraak van het coronavirus in Nederland financiële problemen krijgen, kunnen bovendien uitstel van betaling krijgen van de Belastingdienst. Na een gemotiveerd verzoek daartoe zal de dienst de invordering van belastingen stilzetten. De individuele beoordeling daarvan zal later plaatsvinden. De soepelere opstelling van de fiscus is een van de economische maatregelen die het kabinet donderdag bekendmaakte.

Nood

Keijzer benadrukt dat de Nederlandse economie tegen een stootje kan. Maar onder meer in de evenementenbranche, de horeca, het toerisme en de detailhandel dreigen volgens haar toch problemen te ontstaan. Daarom kijkt het kabinet naar extra maatregelen om in geval van nood ondernemers te hulp te schieten. Ook de logistieke branche zat te springen om deze ingreep.

Eerder werd al een regeling van stal gehaald waarmee bedrijven hun personeel minder kunnen laten werken. Werknemers krijgen voor de uren die zij minder werken een uitkering. Honderden bedrijven hebben zich daar al voor gemeld.

(ANP)

Bron: Verkeerspro
Auteur: Redactie
Publicatie datum: Thu, 12 Mar 2020 08:25:48 +0000

‘Rijles in een automaat moet de norm worden’

Het merendeel van de rijbewijsleerlingen van Verkeersschool Veronica start de rijopleiding in een elektrische auto. Volgens eigenaar Ernest Alvares moet dit type auto de norm worden in de rijschoolbranche. “Het vervallen van de automaatcode 78 op het rijbewijs moet het gevolg zijn van een beweging in de markt, niet het startpunt.” In de keuze voor een lesauto zou het milieu centraal moeten staan, vindt hij.

Het imago van rijden in een automaat is dat het voor de kneusjes is, voor de minder handige leerling. Rijden in een automaat is allesbehalve sexy. “Dat kan wel anders”, vindt rijschoolhouder Alvares van Verkeersschool Veronica uit Utrecht. “Elektrisch rijden is juist heel toekomstgericht. Het is duurzaam en door de rijhulpsystemen die in de auto’s zitten is het ook nog veiliger. De ontwikkeling van de brandstofauto is ten einde, dat is een wereldwijde beweging.”

De ondernemer vindt dat de rijschoolbranche te veel blijft hangen aan voertuigen op fossiele brandstoffen. “Auto’s worden kostbaarder en ondertussen gaat de lesprijs maar niet omhoog.”

Automaatcode 78

Momenteel krijgt iedereen die afrijdt in een automaat de beperkende code 78 op het rijbewijs. Vorig jaar reed iets minder dan 3 procent van de examenkandidaten voor het rijbewijs bij het CBR af in een automaat. Met de code mogen zij niet in een handgeschakelde auto rijden. In Duitsland wordt dit jaar de code geschrapt en ook op een breder Europees niveau wordt er gekeken naar het schrappen van de code. Alvares wil niet wachten tot de automaatcode eraf gaat voordat hij met zijn rijschool overstapt op elektrisch rijden. “Het initiatief voor verandering zou vanuit de branche zelf moeten komen.”

Grote transitie

Als Alvares het over ‘de branche’ heeft, dan bedoelt hij fulltime rijscholen. Verkeersschool Veronica is een grote rijschool waar rijles wordt gegeven voor alle rijbewijzen, Alvares heeft twintig instructeurs op de weg. Hij neemt zijn vak serieus en heeft een uitgesproken mening over wat er nodig is om de branche te professionaliseren.

In de professionaliseringsslag liggen de parttime eenmanszaken dwars, vindt hij, en dat is een grote groep. “Zij houden de innovatie tegen.” Volgens zijn berekeningen is een minimum aantal van 1557 lesuren per jaar nodig voor een instructeur om boven het minimumloon te komen.

“We zitten nu in een dictatuur van de meerderheid.” Hij legt uit: “Omschakelen naar elektrisch rijden vraagt om investeringen en inspanning. Het is een grote transitie. De parttime eenmanszaken kunnen de omschakeling naar elektrisch helemaal niet maken, ze hebben de middelen noch de motivatie om de branche als geheel naar het volgende niveau te tillen. En omdat in dit deel van de branche niet wordt geïnvesteerd in de toekomst, wordt de lesprijs kunstmatig laag gehouden.”

We zitten in een dictatuur van de meerderheid

Profileren

Dat de omslag van fossiele brandstof naar stroom er gaat komen, staat voor Alvares als een paal boven water. “Je moet je afvragen hoe je je als rijschool wilt profileren. Ga je nu al met elektrisch aan de slag of doe je dat achteraf? Een voordeel van die meerderheid van parttime eenmanszaken is dat ik me nu al heel duidelijk kan profileren als een toekomstgerichte rijschool. Ik wil knetterhard innoveren om met de professionele, fulltime rijscholen verder te gaan.”

Schakelbak

Toch is er ook nog gewoon veel vraag naar een rijden in een geschakelde lesauto. “De leerlingen zelf willen echt wel elektrisch rijden, de ouders vragen nog om een schakelbak. Dat bieden we dan ook gewoon, we zitten nog altijd vóór het omslagpunt. Maar vrijwel iedereen start elektrisch. Zeker 80 procent van de leerlingen heeft in een elektrische auto gereden voor ze examen doen.”

De leerlingen zelf willen elektrisch rijden

Hulpsystemen

De nieuwe auto’s vragen om méér rijlessen, concludeert Alvares. Elektrisch rijden gaat hand in hand met rijhulpsystemen, ADAS. “En het zijn húlpsystemen, he?” benadrukt de rijschoolhouder. “Je moet niet achterover leunen als bestuurder. Wij leren leerlingen dat ze in moeten grijpen voordat de systemen het doen. Je wilt een automobilist opleiden voor de toekomst. Of misschien nog wel scherper gesteld: we moeten rijinstructeurs opleiden, want de auto is in de toekomst zelf de leerling.”

Het CBR heeft ook een rol te spelen in de omschakeling naar elektrisch. Voor Alvares doet het rijvaardigheidsbureau nog veel te weinig. “De rijprocedure gaat helemaal niet in op rijden in een automaat of elektrisch rijden. Het examen moet anders worden ingericht, of misschien moeten we er zelfs wel helemaal vanaf. Het milieu moet naast de verkeersveiligheid een centrale rol krijgen in het examen.”

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 12 Mar 2020 08:21:44 +0000

Overbruggingskrediet voor MBK-bedrijven nu al aan te vragen

Kleine tot middelgrote bedrijven die in financiële moeilijkheden komen door de coronacrisis, kunnen al vanaf maandag 16 maart een overbruggingskrediet aanvragen waarbij de overheid grotendeels garant staat. Dat meldt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

Keijzer spreekt van een eerste stap waarmee direct 300 miljoen euro aan extra financiering beschikbaar komt voor ondernemers. De staatssecretaris kondigde de maatregel afgelopen week al aan, maar zei toen nog dat die wellicht pas eind maart zou kunnen ingaan.

Het gaat om een verruiming van de BMKB, Borgstelling MKB-kredieten. Klik hier voor informatie over het aanvragen van dit krediet.

Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines).

Keijzer: “De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.”

RijschoolPro/ANP

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 16 Mar 2020 07:57:28 +0000